Aktuelnosti

Rezultati kviza “Koliko poznaješ svoju Knjigu?”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh!
Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali i poslali svoje odgovore na ovaj kviz i nadamo se da smo imali koristi od njega. Molimo Uzvisenog Allaha da nam podari da nam Njegova Knjiga bude nerazdvojni drug na dunjaluku, a na ahiretu da bude nas zagovornik, amin! Pobjednici kviza su:

1. Mulabdic Adis iz Zenice je imao svih deset tacnih odogvora i osvojio 50 eura.

2. Sarajlić Amela iz Janjića (BiH) je takodjer imala deset tacnih odgovora i osvojila 50 eura.
************************************

Odgovori iz kviza “Kolko poznajes svoju knjigu”

1) Kur’anska sura An-Neml ( سُورَةُ النَّمْل) – Mravi ima 93 ajeta.

2) Ajet: “Oprostiću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv.” se nalazi pod rednim brojem 160 u suri Al-Bakara.

3) Ajet: “ Reci: “Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram.” se nalazi u suri Al-Dzinni (سُورَةُ الجِنّ) pod rednim brojem 20.

4) Pred Davudom, a.s., su se dvojica ljudi parnicila o svojim ovcama.

5) Ajet: “O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan” se nalazi u suri pod nazivom Fatir (سُورَةُ فَطِر) – Stvoritelj.

6) Poslanik, a.s., koji se spominje u Kur’anu pod imenom Zunnun je Junus,a.s.

7) Ajet: “O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.” se nalazi u suri Al-Munafiqun (سُورَةُ المُنَافِقُون)- Licemjeri pod rednim brojem 9.

8) “Sura Al-Mulk (سُورَةُ المُلك)- “Vlast” stiti i spasava svog ucaca od azaba (patnje) u kaburu, te ce se zauzimati (sefa’at ciniti) za onoga ko je bude ucio, sve dok mu ne bude oprosteno…”

9) Ajet: “On oprašta onome kome hoće, a na muke stavlja onoga koga hoće; – Allah prašta i samilostan je.” se nalazi pod rednim brojem 129 u suri Ali Imran.

10) “Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je zavrsio suru ????. Nema kuce u kojoj se prouci u toku tri noci a da u njoj ostane sejtan.” (hadis biljezi Hakim)

Ko navecer (prije spavanja)prouci dva posljednja ajeta sure ????, to mu je dovoljno i to ce ga cuvati.” (hadis biljezi Buharija)

Radi se o zadnja dva ajeta sure Al-Beqara(سُورَةُ البَقَرَة)- Krava.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta