Namaz

Ruknovi, vadžibi i suneti namaza

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

RUKNOVI (ELEMENTARNE STVARI) NAMAZA  ako ih izostavimo namjerno naš namaz je neispravan 

1. Stajanje u namazu (kijam)  

Čovjek ne smije klanjati sjedeći ako može klanjati stojeći. Ako ne može klanjati stojeći onda će klanjati sjedeći, a ako ne može sjedeći onda ležeći na bokna desnu stranu okrenut prema kibli. Dobrovoljni namaz se može klanjati i sjedeći, ali tad čovjek ima nagradu pola namaza. Kada čovjek klanja nafilu dozvoljeno mu je da započne namaz stojeći, a nastavi klanjati sjedeći, a može i obrnuto – da počne klanjati sjedeći, a prije nego što ode na rukuu će ustati pa otići na rukuu.  

2. Početni tekbir  

Sve drugo možemo nadoknaditi u namazu osim početnog tekbira. Ako nismo donijeli početni tekbir treba ispočetka početi namaz i izgovoriti početni tekbir. Početni tekbir se mora izgovoriti na arapskom jeziku i u formi: „Allahu ekber“. Pri izgovaranju početnog tekbira mora se micati jezikom i izgovoriti tako da ga onaj ko ga izgovara čuje. Neispravno je učenje u namazu zatvorenih usta ili u mislima. Bez početnog tekbira nismo uopće stupili u namaz.
 

3. Učenje Fatihe 

Nije ispravan namaz osobi koja ne prouči Fatihu. Ako klanjamo sami onda na svakom rekatu moramo proučiti Fatihu. Ako klanjamo u džematu 

– na namazima u kojima se uči tiho: na svakom rekatu se mora proučiti Fatiha 

– na namazima u kojima se uči naglas: ispravno je da Fatihu ne treba učiti za sebe dok imam uči naglas   

Treba paziti na izgovor harfova u Fatihi i posvetiti joj dosta pažnje, i naučiti ispravno je učiti

4. Odlazak na rukuu (pregibanje) i potpuna smirenost 

Odlazak na rukuu je elementarni dio namaza i bez njega namaz je neispravan.  Da bi rukuu bio validan treba da bude zadovoljen najmanje jedan od dva uvjeta 

– da čovjek svojim rukama dohvati koljena  

– da čovjek bude bliže pregibanju na rukuu nego stajanju (uspravnom položaju) 

5. Vraćanje sa rukua i potpuna smirenost 
6. Odlazak na sedždu i potpuna smirenost
Sedžda se mora činiti na 7 dijelova tijela: čelo, nos, dlanovi, koljena, vrhovi prstiju stopala. 

7. Povratak sa sedžde i smirenost na sjedenju  

8. Poslednje sjedenje i učenje et-tehijjatu 

9. Predavanje selama na kraju namaza  

10. Redosljed između ruknova

____________________

 VADŽIBI (OBAVEZE) NAMAZA – ako ih izostavimo nenamjerno možemo ih nadoknaditi sehvi sedždom. 

1) Prelazni tekbirisvi tekbiri mimo početnog (izgovaranjeAllahu ekber“)   

2) Učenje zikraSubhane rabbijel-’azimjedanput na rukuu    

3) IzgovaranjeSemi’allahu limen hamidehpri vraćanju sa rukua  

4) IzgovaranjeRabbena ve lekel-hamdna stajanju prije odlaska na sedždu  

5) IzgovaranjeSubhane rabbijel-e’alana sedždi  

6) Prvo sjedenje i učenje na prvom sjedenju (ako namaz ima 3 ili 4 rekata). Ako bi čovjek propustio nenamjerno prvo sjedenje to će nadomjestiti sehvi sedždom prije predaje selama.    

 *** 

Propisi vezani za ruknove u namazu  

1. Ako bi se rukn preskočio namjerno namaz je neispravan 

2. Ako bi se desilo da čovjek zaboravi neki rukn, onda postoje dva slučaja: 

Ako se sjetimo u namazu   

Primjer: Čovjek je proučio Fatihu i ode na sedždu, a preskočio je rukuu:  

ako se sjeti na sedždi on će se vratiti na rukuu i od tog rukua će početi klanjati i nastaviti namaz kao da se ništa nije desilo;

ako se sjeti kada dođe na rukuu na drugom rekatu da je zaboravio rukuu na prvom rekatu onda prvi rekat neće računati i onda će taj drugi rekat smatrati kao prvi i nastavlja klanjati kao da se ništa nije desilo.   

Ako se sjetimo poslije namaza  


Primjer: Čovjek nije proučio Fatihu i završio namaz. Onda imamo dvije situacije:   

  • Ako se sjeti odmah nakon namaza:  

    1. Ako je tu grešku napravio na zadnjem rekatu onda će se vratiti na zadnji rekat i klanjati ga ili nadoknaditi ono što je propustio;  

    2. Ako je na nekom od prethodnih rekata propustio rukn onda će ustati i klanjati jedan pun rekat 

  • Ako se sjeti naknadno (nakon što je prošlo određeno vrijeme) – ponoviće namaz.  

*** 

Propisi vezani za vadžibe u namazu 
Vadžibiobavezne stvari koje ako se preskoče namjerno onda je namaz neispravan, a ako se zaborave onda će se na kraju namaza učiniti sehvi sedždaVadžib se ne smije izostaviti namjerno.  Ako zaboravimo učiniti nešto od vadžiba u namazu onda imamo tri opcije:   

  • ako se sjetimo na istom mjestu na namazu gdje se taj vadžib radi, izgovorićemo ga i idemo dalje 

  • ako smo ga zaboravili i nismo došli do drugog rukna, na primjer ako je čovjek bio na prvom sjedenju i krenuo da ustane i sjeti se da nije proučio et-tehijjatu onda će se vratiti i proučiti et-tehijatu i nastaviti namaz 

  • ako čovjek uđe u sljedeći rukn, a zaboravio je učiniti vadžib onda će to nadoknaditi sa dvije sehvi sedžde prije predaje selama 

***  

 

SUNETI NAMAZApohvalne radnje u namazu za koje imamo nagradu i koje, ako ne obavimo, naš namaz je ispravan i nismo griješni:    

 

1. Postavljanje sutrepredmet visine jedne podlaktice. Sutra imama je sutra svih ostalih u džematu, tako da klanjači mogu slobodno hodati između safova ako imaju neku potrebu; 

2. Dizanje ruku u namazu pri početnom tekbiru. Ruke u namazu se dižu na četiri mjesta: prilikom početnog tekbira, pri odlasku na rukuu, pri povratku sa rukua i pri ustajanju sa prvog sjedenja na treći rekat. Kakvoća dizanja ruku je sunetprsti ne trebaju biti spojeni ni previše rašireni i dižu se u visini ramena ili u visini ušiju; 

3. Vezivanje ruku  

4. Gledanje u mjesto sedžde osim na tešehudu kad se gleda u kažiprst  

5. Početna dova (uči se tiho u sebi)  

6. Učenje euze na početku, a može se učiti na svakom rekatu  

7. Učenje bismile (oko ovoga postoji razilaženje da li je ona sastavni dio Fatihe). Ispravno je da bismila nije sastavni dio Fatihe i da ju je sunet proučiti, i ona se uči tiho u sebi  

8. Glasno izgovaranjeaminnakon Fatihe na namazima kad se Fatiha uči naglas. Ako su u pitanju namazi u kojima se uči tiho u sebi onda ćemo izgovoritiamintiho u sebi (hanefije su na stavu da se „aminkaže tiho u sebi uvijek 

9. Učenje sure ili ajeta iz Kur’ana nakon Fatihe  

10. Dizanje ruku prije odlaska na rukuu  

11. Ispraviti leđa na rukuu i da se ruke udalje od bokova i stave na koljena  

12. Izgovoriti zikr „subhane rabbijel-’azimviše od jednom na rukuu i učenje dova na rukuu  

13. Dizanje ruku pri povratku sa rukua 

14. Dove prilikom stajanja nakon povratka sa rukuu (dove poslije izgovaranjaRabbena ve lekel-hamd“)   

15. Učenjesubhane rabbijel-e’alaviše od jednom na sedždi i učenje dova na sedždi  

16. Prilikom sedžde nadlaktice se odvoje od bokova, a podlaktica se podignu od zemlje  

17. Izgovaranjerabbigfirli, rabbigfirlii drugih dova na sjedenju između dvije sedžde 

18. Dizanje ruku nakon ustajanja sa prvog sjedanja  

19. Micanje prsta na tešehudu  

20. Načini sjedenja na tešehudu (po sunetu se drugačije sjedi na posljednjem sjedenju za razliku od prvog sjedenja u namazu)  

21. Učenje salavata na posljednjem sjedenju i učenje dova poslije et-tehijjatu i salavata (dova na farz namazima ne bi trebala da bude na maternjem jeziku).  

 Namaz muškarca i žene se ni po čemu ne razlikujesvaka radnja u namazu se obavlja na isti način.

Mr Elvedin Pezić, Zimska škola islama 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta