Tekstovi

Sedam smjernica kako reagovati na karikature Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nekoliko tačaka kako se nositi sa trenutnim dešavanjima po pitanju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kako reagovati na karikature koje se pojavljuju na raznim mjestima:

1. Budimo strpljivi – Očito je da će ove karikature biti ponovo objavljene. Muslimani će bez imalo sumnje biti ogorčeni i povrijeđeni ali i bijesni. Međutim, naša reakcija mora biti oličenje onoga čemu nas je naš voljeni učitelj Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, podučio. Moramo biti strpljivi, pokazati toleranciju, nježnost i milost jer to su bile njegove karakterstike u najtežim trenutcima, a on je znao kako najbolje odgovoriti svima. Sa dostojanstvenom plemenitosti moramo biti suzdržani i ponašati se skladno sa kur’anskim ajetom: “A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!” (Kur’an, 25:63)

Cilj nije da se sa reakcijama karikaturama pruži još veća reklama. Muslimani moraju ostati prisebni i smireni po pitanju postupaka i govora. Odbacivanje svake vrste nasilja činjenjem dobrih djela je kur’anski imperativ na osnovu kojeg je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, živio. Legalni postupci, civilni protesti, pisanje pisama (e-mailova) u cilju žalbe i negodovanja su neki od načina da iskažemo svoje stavove.

2. Karikature ne mogu narušiti niti narušavaju njegov ugled – Muslimani treba da znaju da prikazivanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, putem karikatura nikada ne može da mu nanese ikakvo zlo niti ga mogu prikazati u lošem svjetlu. Uzvišeni Allah je rekao u Svojoj plemenitoj Knjizi: “I spomen na tebe visoko uzdigli!”(Kur’an, 94:4) Ove teške trenutke moramo da prebrodimo s mnogo molitve, i donošenja salavata na našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

3. Voljeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je sastavni dio naše vjere Za svakog muslimana je obavezno da gaji ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. On nam je draži od roditelja i djece. On nam je važniji od samih sebe.

4. Imamo pravo da budemo povrijeđeni – Objavljivanje karikatura će nemino povrijediti osjećanja 1,8 milijardi muslimana širom svijeta, ali i milione nemuslimana koji gaje ogroman respekt za ličnost Poslanika Muhammeda, mir neka je na njega.

5. Osjetljivosti se moraju poštovati – Muslimani vjeruju u slobodu govora. Oni poštuju prava svih ljudi koji smatraju svoja ubjeđenja ispravnim. Međutim, kao što svi zanamo ne postoji apsolutna sloboda govora. Postoje zakoni koji štite dostojanstvo i imetak ljudi. Sve dostojanstvene vlade i pojedince trebaju da ispoštuju ova prava jer svi mi trebamo da poštujemo sve rase i sve religije.

6. Pokažimo našu ljubav za njega – Razgovarajte međusobno o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovom životu. Pokažite ljubav za njega i ne stidite se govoriti o njemu pred svojim prijateljima i kolegama koji su nemuslimani. Ljudi moraju znati koliko mi volimo svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

7. Nauči i podjeli – Učite o njegovom životu, saznajte pojedinosti. Razmišljajte o njemu i njegovim postupcima. Ovo je odlična prilika da pročitate ponovo njegovu biografiju i još bolje upoznate onoga na koga se ugledate u svojoj vjeri.

Izvor: ilmfeed.como
Prevela i prilagodila: Selma K.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta