Odgovori

Šta će biti sa pripadnicima drugih vjera?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Imam jedno pitanje… Šta će biti sa drugim ljudima, vjernicima, kršćanima, židovima itd. koji vjeruju u Boga na drugačiji način nego mi? Da li ćemo biti s njima u Džennetu ili će oni biti u Džehenemu? Hvala unaprijed!

ODGOVOR: Oni koji su vjerovali po božanskim smjernicama u vrijeme kada su njima dolazili poslanici od Allaha, poput Isa a.s. (Isus), i koji su se držali onoga što im je dostavio Musa a.s. (Mojsije), takvi će bez sumnje biti u Džennetu (Raju).

Nakon dolaska Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, prestaju da važe sve prijašnje božanske objave i poslanice. Svi ljudi su dužni da slijede Muhammeda a.s.. Štaviše, oni koji su bili sljedbenici prijašnjih objava će imati dvostruku nagradu kada počnu da slijede i poslanika Muhammeda, a .s.. Rekao je Božiji Poslanik, Muhammed, mir i spas neka je na njega: “Trojica ljudi će imati dvostruku nagradu: ehlu-Kitabija (kršćanin ili židov) koji bude vjerovao u svog Poslanika, a zatim doživi poslanstvo posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda, pa povjeruje u njega i postane jedan od njegovih sljedbenika, njemu pripada dvostruka nagrada…” (Muslim, 219)

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Koji god jevrej ili kršćanin iz moga ummeta čuje za mene pa ne povjeruje, neće ući u Džennet (Raj)! (Ahmed)

Oni kojima ne bude dostavljena istina radi daljine ili nepismenosti (koji ne saznaju za islam i Poslanika Muhammeda), njih će Allah iskušati na Sudnjem danu. Svako će prema zaslugama dobiti nagradu ili kaznu. A Allah najbolje zna!

 Jasmin Đanan, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta