Snovi

Uticaj snova na ljudski život

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Neki dan mi dođe poruka od meni bliske osobe koja me upita: “Da li sam planirao negdje na put, i ako jesam, da ne idem.” Odgovorio sam: “Jesam, planirao sam, a zašto to kažeš?” “Neko je u snu rekao da ti poručim da ne ideš na put”,  pojasni mi ova osoba…

Mogi ljudi ne znaju u tom slučaju šta bi uradili, da li da poslušaju san nekoga ili da urade ono što su naumili. Zbog toga je jako bitno da se poznaje islamski propis, jer sumnje i šejtanska došaptavanja dolaze onda kada se ne poznaje propis. Ovo pišem iz razloga možda neko se okoristi, i ne bude doveden u neku brigu. Naime, ne postoji ništa u našoj vjeri da ukazuju na to da bi se trebalo oslanjati na snove u stvarima vezanim za dunjaluk ili vjerski propis. Znanje koje se dobija preko snova je subjektivno, nije pouzdano i nije sigurna činjenica, već je okruženo sumnjama, interpretacijama, i znanjem onog koji ga tumači, pa zar će islam uputiti ljude da uzimaju znanje sa izvora koji je imaginarno i ne može zadovoljiti najmanje naučne standarde?!

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Snova ima tri vrste: dobar san koji je radosna vijest od Allaha, san sa kojim šejtan rastužuje, i san koji dolazi od onoga što čovjek razmišlja o sebi…” (Muslim)

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je jedan čovjek došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče vidio sam u snu kao da mi je glava odsječena!” Na to se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao i rekao: ”Kada se šejtan u snu poigra s nekim od vas neka o tome ne govori ljudima.” (Bilježi Muslim)

Zbog toga čovjek treba biti oprezan, jer šejtan igra ulogu u onome što ljudi vide u svojim snovima, pati ih i rastužuje, baš kao što ima i snova koji su nastali od same osobe i onog čime je opterećen, pa je teško biti siguran u izvor svog, a kamo li tuđeg, sna u svakom trenutku. Kako onda da musliman zasniva svoju odluke na osnovu sna kada zna da je možda šejtan i ljudska briga igrali najveći ulogu u tome?

Svakako, ne kažem da snovi nisu bitni u islamu, već podrazumijevam i preciziram da se to odnosi samo na dobre snove, i samo se ti snovi tumače, i te snove ne tumači ih svako. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije ostalo od vjerovjesništva (ništa) osim mubešširata (radosnih vijesti)”, upitaše: šta su to mubešširati?, a on odgovori: “Dobri (lijepi) snovi“.

Pogotovo ne smije san da navede nekog da učini suprotno islamu ili da izmisli propis. Imam Šatibi je rekao: ”Neki ljudi govore: ‘Vidio sam Allahovog Poslanika, alejhis-selam, u snu i rekao mi je to i to’, pa on uradi ono što mu je rečeno, odstupajući tako od postojećih šerijatskih granica, što je svakako neispravno. To je zato što se snovi običnih ljudi u šerijatu ne mogu uzeti kao dokaz za bilo koju stvar, za razliku od poslaničkih snova (koji su sastavni dio objave)…”

Na kraju da pojasnim, da vjernik, kada se tiče njegove odluke i njegovog shvatanja života i okolnosti, i njegova iskustava koja stiče kroz život i na osnovu kojih bazira svoju percepciju, sve to stavlja u okvir razuma, mudrosti i mjere koje je Uzvišeni Allah naredio da se obrati pažnja i slijedi. Tako da se odluke nakon posmatranja, razmišljanja donose uz razum i iskustvo. Kaže Uzvišeni Allah, u prijevodu znčenja,: “Allah vam tako objašnjava Svoje ajete, da biste razmislili!” (El-Bekare, 242)

Abdullah Mujić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta