Tekstovi

Vjera islam je došla da usreći čovjekovu dušu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Islam nije vjera koja sputava, a ono što nam je uskraćeno ili zabranjeno od Uzvišenog Allaha je samo po naše dobro. Život bez prave vjere je ono što predstavlja istinski gubitak, patnju i bijedu. Uzvišeni Allah kaže: …pa ko bude slijedio Moju uputu neće zalutati i neće biti nesretan, ali ko odbaci svijest o Meni, živjet će u tjeskobi i proživjet ćemo ga na Kijametskom danu slijepim.(Ta-Ha, 123.-124.)

Islam je došao da osigura srcu mir i spokoj, te da otjera od vjernika birgu, žalost i nemir, kako bi ga usrećio i na ovom i na onom svijetu. Štaviše, možemo reći da je to glavni cilj islamskog vjerozakona.

Allah kaže u suri Nahl, 97.ajet: „Onome ko čini dobro, bio muško ili žensko, a vjernik je, dat ćemo, svakako, da živi ugodnim životom i nagradit ćemo ih prema onome najljepšem što su uradili.

A u suri Ra’d, 28.ajet, kaže: …one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!‘“

Svi propisi islama, od onih vezanih za ibadet i vjerovanje, pa i oni koji se odnose na poslovanje itd., pročišćavaju dušu i pomažu čovjeku da se uspješno nosi sa životnim izazovima.

U suri Ahkaf, 13.ajet, Uzvišeni Allah kaže: Oni koji govore: ‘Naš Gospodar je Allah!’ – i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!

U suri Et-Talak, 2. i 3. ajet piše: …To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći…I opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.“
________________

Američka novinarka Deborah Potter rekla je: „U Europi i Americi dosta ljudi prihvata islam zato što su žedni duševnog mira i spokoja. Jedan broj orijentalista i hrišćanskih misionara koji su počeli svoju kampanju s ciljem borbe protiv islama i pokazivanja njegovih navodnih nedostataka, također su postali muslimani. Razlog tome jeste to što je istina, sama po sebi, argument koji nije moguće opovrgnuti.“

A riječi bivše jevrejke, danas naše sestre Aiše, koja je primila islam nakon što je pročitala knjigu The Path to Happiness („Put ka sreći“) su slijedeće: „Osjećam zadovoljstvo i duševni mir. Ne mogu potpuno opisati kako sam, ali osjećam kao da sam ponovo stvorena i osjećam Božju zaštitu. Ono što me privuklo islamu je njegovo učenje, to da nema prisile u vjeri, te posebno – njegovo potenciranje na direktnoj vezi između Stvoritelja i čovjeka, bez ičijeg posredovanja ili intervencije.“

Izvor: Pedeset odlika islamskog učenja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta