Tekstovi

Vrijednost sura zaštitnica: El-Felek i En-Nas

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

 Mnogo je ljudi koji znaju ove dvije sure napamet, ali ne poznaju njihovu vrijednost, niti situacije u kojima je pohvalno i lijepo da se uče, kao što mnogi ne znaju prijevod niti tumačenje ovih sura, kako bi na taj način mogli da postignu obećanu nagradu i korist od njih.

Kada su objavljene ove dvije sure, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isključivo je učio njih tražeći od Allaha putem njih utočište od džina i uroka Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kod Allaha tražio utočište od džina i uroka sve dok mu nisu objavljene sure zaštitnice, a kada su mu one objavljene, učio je njih, a ostavio je sve ostalo. (Hadis bilježi Tirmizi, 2058, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela. Pogledaj: Sahih ve daif Sunen Et-Tirmizi, 5/58)

Sure prije kojih nikada ništa ni slično nije objavljeno Od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zar nisi čuo ajete koji su objavljeni ove noći, a prije kojih nikada ništa ni slično nije objavljeno? To su: Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas.” (Muslim, broj hadisa 814)

 Najbolje sure koje su ljudi ikada učili Ukba b. Amir, radijallahu anhu, kazuje da je bio na putovanju sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i da je vodio njegovu devu, pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Ukbe, zar ne želiš da te podučim dvjema najboljim surama koje su ljudi ikada učili?” Ukba kazuje: “Tada me je podučio surama Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas, pa je primijetio da se nisam baš obradovao. Kada se zaustavio da klanja sabah-namaz, ljudima je na namazu učio baš te dvije sure. Nakon namaza, okrenuo se prema meni i kazao: ‘O Ukbe, kako si to doživio?’” (Hadis bilježi imam Ebu Davud, broj hadisa 1462, šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim. Pogledaj: Sahihu Ebi Davud, 5/203, broj hadisa 1315) 

Ako se Kul huvallahu ehad i dvije zaštitnice prouče po tri puta ujutro i navečer dovoljne su čovjeku u svakom pogledu. Abdullah b. Hubejb, radijallahu anhu, kazuje: “Jedne mračne i kišne noći izašli smo da tražimo Allahovog Poslanika kako bi nas predvodio u namazu. Kada smo ga našli, upitao nas je: ‘Jeste li klanjali?’, pa ništa nisam odgovorio. On mi je kazao: ‘Reci!’, ali ponovo ništa nisam odgovorio. On mi je opet kazao: ‘Reci!’, a ja ponovo ništa nisam odgovorio. Tada mi je opet kazao: ‘Reci!’, a ja sam ga upitao: ‘A šta da kažem?’ ‘Reci: Kul huvallahu ehad i dvije zaštitnice (El-Felek i En-Nas) po tri puta kada omrkneš i kada osvaneš, to će ti biti dovoljno u svakom pogledu i to će te čuvati od svakog zla!” (Hadis bilježi Tirmizi, broj hadisa 3757, šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim u više svojih knjiga. Pogledaj: Sahihut-Tergib, 1/411, broj hadisa 649)

Mr Elvedin Pezić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta