Odgovori

Zaručnu burma od bijelog zlata? / Da li će biti ljubomore medju ženama u Džennetu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Da li je dopušteno muškaracu nositi zaručnu burmu od bijelog zlata? Allah vas nagradio!

Odgovor: Dopušteno je muškaracu nositi srebreni prsten. Nošenje prstena nema veze sa zarukom; i nije legitimno dati prsten ili burmu kao zaruku. Darivanje prstena ili burme kao zaruke je nevjernički običaj. Naime, nevjernici bi uzimali prsten, stavili ga na vrh palca i kazali: ”U ime oca”, potom na vrh kažiprsta i kazali: ”U ime sina”, a potom na vrh srednjaka i kazali: ”I duha svetog”, a zatim bi ga stavili na domali prst (prstenjak) i kazali: ”Amen.” Ovako tvrdi Angela Talbot, kako se spominje u poznatom londonskom časopisu “Woman“ br. 19, mart 1960. god.[1]

Što se tiče zlata, ono je u osnovi žute boje i ne postoji prirodno bijelo zlato. Ono se dobiva talenjem žutog zlata pri čemu se dodaje posebna materija koja mijenja njegovu prvobitnu boju. Stoga bijelo zlato kao i žuto ima različite karatne vrijednosti. Tretman bijelog je kao tretman žutog zlata: dopušteno je ženama, zabranjeno muškarcima, a Allah najbolje zna.

[1] Vidjeti: Adabuz-zefaf, str. 212-213, od šejha Albanija.

_____________________________

Pitanje: Da li će žene u Džennetu biti ljubomorne jedna na drugu, kao na ovome svijetu? 

Odgovor: Kolika je razlika između Dženneta i ovog prolaznog svijeta, tolika je razlika između njihovih stanovnika i osobina koje će imati. Ljubomora žene na svoje inoće svojstvo je eksplicitno dunjalučkim ženama; među rajskim ljepoticama (hurijama) neće biti te ljubomore. Uzvišeni kaže: “I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih odstraniti…” U drugom ajetu stoji: “Njima pripada Kuća mira…” Ovi ajeti ukazuju da stanovnici Dženneta neće osjećati bilo kakvu vrstu uznemiravanja, u protivnom Džennet se ne bi nazivao Kućom mira i spasa. U vjerodostojnom hadisu, po ocjeni šejha Albanija, navedeno je da će čovjek u jednom danu imati kontakt sa stotinu djevica. (Taberani) I pored toga, one neće osjetiti nimalo ljubomore jedna prema drugoj. Opisujući karakter džennetlija, u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je sljedeće: “Među njima neće biti razlike ni mržnje, njihova će srca biti kao srce jednog čovjeka.” A Allah najbolje zna.

_________________________

Pitanje: Da li je muškarcu dopušteno da nosi srebreni lančić? Allah vas  nagradio!

 Odgovor: To je po preferirajućem mišljenju kod većine islamskih učenjaka zabranjeno[1] jer se time oponašaju žene. Neizgledno je i odudara od muškosti nošenje lančića. To nije bila praksa prvih generacija. Muškarcu je dopušteno nositi srebreni prsten[2], a Allah najbolje zna.

[1] Vidjeti: El-Medžmua, 5/521, od imama Nevevija, Tebjinul-hakaik, 7/35, i El-Adabuš-šeraijje, 2/588.

[2] Vidjeti: El-Mugni, 2/324.

Dr. Safet Kuduzović

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta