Fikh

Zašto pojedinci ne predaju selam sa imamom, nego sačekaju ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Jedno od pitanja koje vjerovatno zanima većinu klanjača, te sa kojim nisu u potpunosti upoznati jeste i pitanje zašto pojedinci ne predaju selam sa imamom, nego sačekaju da on preda selam a zatim oni preselame nakon njega?
 
Odgovor na ovo pitanje dao nam je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj kojeg smo obavezni slijediti prije bilo kojeg drugog imama u hadisu kada je rekao: “O ljudi, ja sam vaš imam, zato mene nemojte preticati na rukuu, sedždi, kijamu niti selamu, jer ja vas vidim ispred i iza sebe…” (Muslim, 426.) kao i hadis Allahovog Poslanika: “Imam je postavljen da bi se slijedio, pa kada on donese tekbir i vi to učinite, i nemojte činiti tekbir sve dok on ne učini. Kada on učini ruku (pregibanje u namazu) i vi tako postupite, a nemojte to činite dok on ne učini. Kada on kaže: semi’Allahu limen hamideh, vi izgovorite: Allahumme rabbena leke-l-hamd. Kada imam učini sedždu i vi je učinite i nemojte je činiti dok je imam ne učini…” (Buhari, 378. Muslim 411.)
Slijeđenje imama u namazu znači činjenje dijela u namazu odmah nakon što ih imam izvrši, jer je u predajama došla riječica “َف” što znači pa ili a zatim, tj. neposredno nakon imamovog djela.
 
Stoga nije dozvoljeno čovjeku pa predaje selam uporedo sa imamom, jer se može desiti da izgovori cijeli selam prije imam, zbog toga što imami ponekada selam izgovaraju duže, nego moraju sačekati da imam preselami na jednu stranu i izgovori cijeli selam a zatim da oni predaju selam. Ukoliko bi neko rekao ovo nije stav Hanefijskog mezheba kažemo da to nije istina te da je ovo stav i mišljenje imama Muhammeda i Ebu Jusufa te jedan od govora imama Ebu Hanife.
 
Stoga budimo prije svega sljedbenici našeg Miljenika, Allahovog Poslanika, Muhammeda alejhis-selam, a zatim sljedbenici Hanefijskih učenjaka koji su sljedbenici Allahovog Poslanika.
 
Ukoliko bi neko rekao, to je pohvalno a ne obavezno, kažemo: Preticanje imama kvari namaz ili mu umanjuje vrijednost shodono namjeri ili stanju onoga koji to čini. Pa ako to radi iz nemara onda mu je ispravan namaz ali je obavezan da ponovi radnje koje je učinio prije imama, a ukoliko tako čini namjerno i znajući za zabranu, namaz mu je pokvaren po ispravnijem stavu učenjaka.
Za kraj ću spomenuti govor Enesa Ljevakovića na slično pitanje u kojem daje sljedeći odgovor:
“Bitno je da ne idete ispred imama u bilo kojem postupku, a ne treba ni previše zaostajati…”
Stoga idući put kada vidiš onoga koji postupa na ovakav način, predaje selam tek nakon imama znaj da takav slijedi sunnet Allahovog Poslanika i ne radi ništa suprotno Hanefijskom mezhebu, te bi i ti tako trebao postupati.
 
Pripremio: Adis Memić, prof.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta