Dove i zikr

Zikr poslije sabahskog farza

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nakon što se preda selam na lijevu stranu kaže se 3x ESTAGFIRULLAH – Allahu oprosti mi, kako je to zabilježeno kod imama Muslima, a zatim prouči: ALLAHUMME ENTE-S-SELAM VE MINKE-S-SELAM, TEBAREKTE JA ZE-L-DŽELALI VE-L-IKRAM – Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti. Ovo je također zabilježio imam Muslim. Zatim kaži: …

ALLAHUMME E’INI’ ALA ZIKRIK VE ŠUKRIK VE HUSNI IBADETIK – Allahu moj pomozi mi da Te spominjem, da Ti zahvaljujem i da ti lijepo ibadet činim. Ovu je dovu Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, oporučio Muazu ibn Džebelu, radijallahu anhu, da je uči nakon svakog namaza. Hadis o tome zabilježio je Ebu Davud.

Zatim uči sledeće dva zikra: LA ILAHE ILLA-L-LAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VELEHU-LHAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJ IN KADIR. ALLAHUMME LA MANI’ A LIMA E’ATAJT VE LA MU’ TIJE LIMA MENA’ T, VE LA JENFE’ U ZE-L-DŽEDDI MINKE-L-DŽEDD – Nema božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može sprije_iti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage. Ovo su zabilježili Buharija i Muslim

A zatim drugi: LA ILAHE ILLA-L-LAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VE LEHULHAMDU VE HUVE’ ALA KULLI ŠEJ IN KADIR LA HAULE VE LA KUVVETE ILLA BI-L-LAH; LA ILAHE ILLE-L-LAH, VE LA NA’ BUDU ILLA IJJAHU, LEHU-N-NI’ METU VE LEHU-L-FADLU VE LEHU-S-SENAU-L-HASENU. LA ILAHE ILLE-L-LAAHU MUHLISINE LEHU-D-DIN VE LEU KERI-HE-L-KAFIRUN – Nema božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad sva_im ima moć. Nema pomoi niti moi nad Allahovom pomoi i moi. Nema božanstva osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sjeanje. Nema božanstva osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbožnicima i nedopadalo. Ovo je zabilježio imam Muslim.

A zatim uči 10 puta: LA ILAHE ILLA-L-LAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VELEHU-LHAMDU JUHJI VE JUMIT VE HUVE ALA KULLI ŠEJ IN KADIR – Nema božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On oživljava i usmrćuje. On nad sva_im ima moć. Nagrada za ovo djelo: “vrijedno mu je koliko da je oslobodio ropstva četiri potomka Ismaila, a.s.! ( Buhari, Muslim ) također u drugim vjerodostojnim hadisima kod pisaca Sunena došlo je također da mu to biva I zaštitom od šejtana tog dana.

JOŠ JE BOLJE, AKO SE MOŽE OVE RIJEČI IZGOVORITI 100 PUTA, MEĐUTIM, TO NE MORA NAKON SABAH MOŽE U TOKU CIJELOG DANA, A KOJA JE NAGRADA ZA TO POGLEDAJ: “vrijedit će mu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hrđavih, a bit će i toga dana zaštićen od šejtana sve dok noć ne nastupi. Osim toga, niko ne može učiniti nešto vrednije od toga osim onog koji više puta izgovori ove riječi!” ( Buhariija i Muslim )

Zatim 7 puta kaži: ALLAHUMME EDŽIRNI MINE NNAR – Allahu moj sačuvaj me vatre. U HADISU JE DOŠLO DA KO IH 7 PUTA IZGOVORI, AKO BI TOG DANA PRESELIO BIO BI ZAŠTIĆEN VATRE. TAKO JE ZABILJEŽIO EBU DAVUD.

Nakon toga kaži 3 x: SUBHANALLAHI ADEDE HALKIH, SUBHANALLAHI RIDA NEFSIH, SUBAHANALLAHI ZINETE ARŠIH, SUBHANALLAHI MIDADE KELIMATIH – Slavaljen je Allah borjnošću Njegovih stvorenja, Slavljen je Allah veličinom Njegova zadovoljstva, Slavljen je Allah veličanstvenošću Njegova prijestolja, Slavljen je Allah brojnošću Njegovih riječi. Ovo bilježi imam Muslim. Ove riječi su velike iz razloga, jer je u tom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nakon što je krenuo u džamiju zatekao svoju ženu Džeuvejriju, radijallahu anha, kako čini sabahski zikr, kada se vratio iz džamije, zatekao je na istom mjestu, pa je rekao da je on 3 x puta izgovorio ove riječi koje smo gore citirali i da su one na vagi VRIJEDNIJE od svega što je ona do tad izgovorila.

Zatim kaži ovaj lijepi zikr i dovu: ALLAHUMME INNI ES‘ELUKE’ ILMEN NAFI’ AN VE RIZKAN TAJJIBA VE’ AMELEN MUTEKABBELA – Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćno kod Tebe – O ovom zikru hadis je zabilježio Ibn Madže.

Nakon toga kaži: 33X SUBHANALLAH – SLAVLJEN NEKA JE ALLAH, 33X ELHAMDULILLAH – HVALA ALLAHU, 33X ALLAHU EKBER – ALLAH JE NAJVEĆI. O tome su hadis zabilježili Buharija i Muslim. Ebu Davud, Nesai i Tirmizi bilježe hadis u kome se kaže da se ove riječi izgovaraju po 10 puta.

A zatim kaži: LA ILAHE ILLA-L-LAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VE LEHULHAMDU VE HUVE’ ALA KULLI ŠEJ IN KADIR. Nema božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad sva_im ima moć. Jedan put. KO POSTUPI OVAKO, DA KAŽE SUBAHANALLAH 33X, ELHAMDULILLAH 33X, ALLAHU EKBER 33 X, A ZATIM JEDAN PUT PROUČI OVE RIJEČI KOJE SMO ZADNJE NAVELI, NAGRADA MU JE: OPROST GRIJEHA PA MAKAR IH BILO KAO MORSKE PJENE. Tako je zabilježio imam Muslim.

Zatim prouči Ajetul kursiju , u narodu poznatu kao TESBIH dova, to je 255, ajet sure El-Bekare. Hadis o njenom učenju poslije namaza bilježi Nesai. Inače je kako je to rekao ashab Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, za Ajetul Kursij, da je NAJVELIČANSTVENIJI ajet od svih ajeta u Allahovoj knjizi.

Prouči zatimi sura: KUL HUVE-L-LAHU EHAD, KUL E’UZU BI RABBI-L-FELEKI, KUL E’UZU BI RABBI-N-NASI, PO TRI PUTA. Bilježe Ebu Davud i Nesai

Također ujutru čovjek ne bi trebao izostaviti da postupi i po sledećem hadisu.
“Ko bude izgovorio: “Subhana-l-Lahi ve bi hamdih”- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala – stotinu puta na dan, bit će mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veličine morske pjene!” ( Buhari i Muslim )

A u drugom hadisu stoji: Onaj ko ujutro i uvečer izgovara riječi: “Subhana-l-Lahi ve bi hamdih” – Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala – stotinu puta na dan, značit će da je na Sudnjem danu pristupio s najvišom vrijednošću. Ravan mu je ili više posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili više od toga! (Buharija i Muslim)

Tekst poslao: Hilmija Redžić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta