PITANJE: Šta učiniti ako neko pozvoni na vrata, dok klanjam, a u kući nema niko osim mene?

ODGOVOR: Ako se radi o dobrovoljnom namazu, dozvoljeno je prekinuti namaz i vidjeti ko zvoni, odnosno kuca na vrata. Što se tiče obaveznog namaza, tu ne treba požurivati sa prekidanjem namaza, osim ako se osoba boji da će joj promaći nešto bitno. U slučaju da se osoba, koja zvoni može upozoriti riječima ‘Subhanallah’, (žene upozoravaju udarcem po ruci) i na taj način mu se može skrenuti pažnja da ukućanin obavlja namaz, to će biti dovoljno, kao što kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Ako vam se desi neki slučaj u namazu, neka čovjek kaže ‘Subhanallah’, a žena neka pljesne rukama. (Buharija, poglavlje: “Radnje u namazu”, 1218. i Muslim, poglavlje: “Namaz”, 421.) 

Ako to ne bude dovoljno, zbog udaljenosti klanjača od vrata i nemogućnosti onog, koji kuca da to čuje, namaz se može prekinuti, zbog te potrebe; pogotovo ako se radi o dobrovoljnom namazu.

Također, može prekinuti i farz namaz, ako se zna da neko kuca zbog bitne stvari, s tim da će taj namaz ponoviti. (Šejh Ibn Baz, Fetve o ženama, str.59 – 60)

ŠEJH IBN DŽIBRIN