Odgovori

Da Allah sačuva od ovakvog sujevjerja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Es-Selamu alejkum !

Prvo da vas pohvalim za vašu stranicu, koja je izuzetna – jer je pomogla, kako mnogima, tako i meni u traganju za istinom i odgovorima! Ovako, prije par dana prijateljica me je nagovarala da idemo kod neke ” učevne nene “, koja kao ima keramet, tj. non-stop uči Kur’an, klanja i poznaje nepoznato – pa tako daje odgovore ljudima u vezi njihovog života (a kao, nama da kaže, kada ćemo se udati itd). Ostala sam bez texta , jer kako je moguće da jedna djevojka, koja je završila medresu (pokrivena je), završila Fakultet Islamskih nauka, čiji babo je efendija, može reći tako nešto!

Pitala sam je, odakle joj ta ideja, pa to je grijeh, pa ti ljudi rade sa džinima, ne treba nas zanimati šta će bit sutra, trebamo samo klanjati i doviti Allahu dž.š., pa Bog zna šta je najbolje za nas , bit će šta bude,….itd !!! Na sve to ona je rekla: “Ma ta žena nije sihirbaz! Naš hafiz ide kod nje.” Tek tad, više nisam znala šta da kažem! Zar je moguće, da su svi poludjeli ?! Pročitala sam sve o kerametu i njegovim sličnostima sa mu’džizom i sihirom, ali ne vjerujem da ta žena posjeduje keramet (jer se navode muškarci tj. evlije da posjeduju tu moć ) .

Zato Vas molim, da mi kažete jesam li ja u krivu ili ona! Kako da joj objasnim da ne treba da ide – jer je odlučna u tome ?! A pojasnite i meni, ako je moje razmišljanje – pogrešno!

Odgovor:

Alejkumus-selam!

Nepostoji učevna nena a da poznaje nepoznato. Nepoznato ili gajb poznaje samo Uzvišeni Allah i niko drugi, i Uzvišeni Allah o pogledu ovog kaže:

U Njega su ključevi gajba (nepoznatog), samo ih On zna.” (Prevod značenja, El-En’am / Stoka, 59)

Reci: ”Niko, osim Allah, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna gajb; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.” (Prevod značenja, En-Neml, 65)

Ukoliko osoba ode i pita vračara, a ne povjeruje u ono što mu je kazao – njegov namaz se ne prima četrdeset dana (naravno, dužnost joj je da klanja u tom periodu). Rekao je Allahov Poslanik, s. a. w.s.: ‘Ko ode vračaru i upita ga, njegov namaz se ne prima četrdeset dana.‘ (Muslim) A ako ode i povjeruje u ono što mu je vračar rekao – taj je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.w.s.. Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.: ‘Ko ode vračaru ili gataru i povjeruje u ono što govori, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu.‘ (Hakim)

Allahova je milost to što ne znamo šta će se sutra desiti. Ukoliko malo razmislimo o ovoj činjenici vidjećemo da je stvarno tako. Kako bi se čovjek radovao braku kad bi znao da će ga žena nakon nekoliko godina iznevjeriti, ili obratno!? Kako bi se čovjek radovao kad bi znao da će mu njegovo tek rođeno dijete najveće probleme praviti!? Kako bi se čovjek radovao autu kad bi znao da će u njemu izgubiti porodicu u saobraćajnoj nesreći!? Hvala Allahu koji je od nas sačuvao nepoznato i neka Mu je neizmjerna hvala na onom što nam je propisao. Mi smo zadovoljni Njegovom odredbom i znamo da nam On želi veće dobro nego mi sami sebi.

Ljudi se gledaju kroz istinu a ne istina kroz ljude – to je zlatno pravilo kojeg treba svi mi da poznajemo. Bez obzira ko bio i šta radio, njegova se djela stavljaju na vagu Kur’ana i Sunneta, pa ako su po Kur’anu i Sunnetu- onda su ispravna, a ako su u koliziji sa Kur’anom i Sunnetom- onda su pogrešna.

Evlija može biti muško i žensko. Jedan od najvećih evlija bio je Omer, radijallahu anhu, koji se je bojao da nije munafik, a njemu Džennet obećan od Poslanika, s.a.w.s., dok je još bio živ, pa kako onda danas da ‘učevne nene’ ne strahuju za svoj iman?! Ko im je dao potvrdu da su evlije? Pogrešno je ići takvim osobama i povoditi se za druge, bez obzira ko su i šta su.

Ponovo nasavjetujte vašu prijateljicu i ukoliko vas ne posluša i ode kod ‘učene nene’ kad se vrati neka traži sebi novu prijateljicu, jer nije vaše da prijateljujete sa onim ko riječi poslanika Muhammeda, s.a.w.s. nipodaštava i utjeruje ih u laž. Kaže Uzvišeni Allah: “Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova poslanika ne posluša, taj je očito skrenuo s Pravog puta.” (Prevod značenja, El-Ahzab; 36.) i kaže Uzvišeni: “Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.” (Prevod značenja, En-Nur; 63.)

Molim Allaha da vas uputi na dobro društvo i da otkloni od vas one koji se suprostavljaju propisima ove vjere! A Allah zna najbolje.

prof. Abdullah Mujic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta