Zanimljivosti i nauka

30 kratkih zanimljivosti o islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

¤ Nevjernik će na Sudnjem danu ugledati Džehennem sa udaljenosti od 40 godina hoda
¤ Djetetu u majčinom stomaku nakon 120 dana trudnoće melek udahnjuje dušu
¤ Poslanik Idris, a.s., je bio krojač i nikad iglu ne bi zabo dok ne kaže “Subhanallah”
¤ Kada bi nevjernik znao kolika je Allahova milost, nikad ne bi izgubio nadu u Njegovu milost
¤ Kada čovjek počini grijeh, na njegovom srcu nastane crna tačkica (mrlja), a ukoliko se pokaje, srce se očisti

¤ U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude oholosti makar i koliko zrno gorušice
¤ Čovjeku je dovoljno mnoštvo sitnih grijeha da ga upropaste
¤ Od širka (pripisivanja Allahu druga) strahuju nebesa, Zemlja, planine i sva stvorenja, osim ljudi i džinna
¤ Kome zadnje riječi u životu budu svjedočenje da nema boga osim Allaha, sigurno će ući u Džennet
¤ Svaka dunjalučka kazna je lakša od ahiretske kazne

¤ Poslanik Davud, a.s., je učio ljepim i melodičnim glasom Zebur, pa bi ptice u zraku zastale i pratile njegovo učenje
¤ Ummet (narod) poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, će činiti polovinu stanovnika Dženneta
* Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.
¤ Vjerniku će u Džennetu nakit dopirati po tijelu dokle je abdest dosezao
¤ Allah ne gleda u ljudske likove, nego u ljudska srca i čovjekova djela

¤ Istinoljubiv čovjek ne može biti proklinjač
¤ Zabranjeno je vrijeđanje mrtvih, jer oni su već našli ono što su zaslužili
¤ Zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava drva
¤ Nije lažac onaj koji, nastojeći da pomiri ljude, rekne neistinu u kojoj je dobro
¤ Onaj ko zbrine jetima biće među najbližim poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu

¤ Kada je čovjek prisutan kod bolesnog ili umrlog, treba govoriti samo dobro, jer meleki aminaju na sve što se govori
¤ Ko se propisno abdesti, njegovo tijelo će se očistiti od grijeha, čak i ispod prstiju
¤ Najbolji ljudi za upravljanje (vladanje) su oni koji to najviše izbjegavaju
¤ Na Sudnjem danu svaki će varalica imati zastavu na kojoj će biti ubilježeno koga je prevario
¤ Sijede vlasi su svjetlo muslimana na Sudnjem danu (zato je pokuđeno njihovo čupanje)

¤ Allah je ljubomoran, a ta ljubomora se iskazuje onda kada čovjek čini ono što mu je Allah zabranio
¤ Najodabraniji čovjek kod Allaha je onaj koji ljudima prvi selam naziva
¤ Ko donese salavat na poslanika Muhammeda, saws, Allah, svt, na tog čovjeka donese salavat deset puta
¤ Onaj koji se sačuva od pohlepe i gramzljivosti, bit će od spašenih
¤ Ko učini nasilje koliko za jedan pedalj zemlje, sva zemlja tog pedlja kroz dubinu sedam zemalja će mu biti natovarena oko vrata (na Sudnjem danu)

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta