Odgovori

Da li mogu ostavite neke sunete jer moja majka ne želi da ih izvršavam?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Da li mogu ostavite neke sunete jer moja majka ne želi da ih izvršavam?

Es Selamu alejkum

Htjeo sam da pitam mogu li se ostavitit neki Sunneti npr. puštanje brade po sunnetu i skraćivanje pantalona, ako ti majka ne dozvoljava ako se ljuti, sikira ?

Da vas Allah nagradi!

Odgovor:

Ve alejkumu selam.

Iako je puštanje brade i dizanje odjeće iznad članaka predmet rasprave islamski učenjaka, ipak je ispravnije i jače mišljenje da je to vadžib – stroga obaveza svakom muslimanu.
Lijepo je što se brinete za pokornost roditeljima koja je stroga obaveza i što se brinete o slijeđenju našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi we selem.
Pokornost roditeljima je stoga obaveza kako na to ukazuju kurànski ajeti i vjerodostojni hadisi. Stim da se ne daje prednost stvorenjima nad pokornosti Stvoritelju u slučaju kada se radi o farzovima- strogim obavezama.
Odgovor na pitanje kada da se pokorimo roditeljima u ostavljanju sunneta može se rezimirati u sljedećem:

• Da naredba roditelja bude u dozvoljenom a ne u ostavljanju vadžiba ili činjenju harama.
• Da bude u onome što naređuju roditelji korist za njih ili šerijatski dozvoljen povod.
• Da ne bude u naredbi roditelja djetetu da ostavi sunnete šteta za njega a ukoliko bude u tome poteškoća dužan im je se pokoriti.

• Ukoliko roditelji narede dijetetu ostavljanje u potpunosti sunneta, u tom slučaju neće im se pokoriti jer to dovodi do umrtljivanja sunneta koji su dio islama a u tome nema nikakve koristi za roditelje.
• Ukoliko u naredbi roditelja da se ostavi sunnet bude korist njima ili istinski strah za dijete obaveza im je se pokoriti.

• Ukoliko zabrana roditelja djetetu da ne čini sunnete bude radi njihove strasti, ili radi manjakavosti u vjeri, ili radi slabosti u razumu i prosuđivanju onda im se ne pokorava. Stim da se sa njima i dalje lijepo odnosi.
Stim da dijete lijepo postupa sa svojim roditeljima čak i kada nije obavezan da im se pokori u ostavljanju sunneta i govori im lijepe riječi , pokušava da ne čini sunnete ispred njih, stim da ih bez prestanka savjetuje i posjeća na važnost činjena ibadeta i pokornosti kako bi sa njiim bio zadovoljan Allah kada ga srete na Sudnjem danu.

Allah najbolje zna
Mr.Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta