Hadž

6 odlika prvih 10 dana zul-hidždžeta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prvih deset dana zul-hidžeta, 12. mjeseca islamskog kalendara, zauzimaju posebno mjesto u islamu. Ovih deset dana imaju prednost nad svim drugim danima u godini, budući da su puni blagoslova i nagrada.

Poslanik Muhammed, alejhis-selam nas je ohrabrio da ovih mubarek deset dana maksimalno iskoristimo baveći se što više dobrim djelima. Jedna je od najvećih milosti Uzvišenog Allaha prema Njegovim robovima je ta da im podari višestruke prilike da povećaju svoja dobra djela, svoje nagrade, na dunjaluku i na ahiretu, za što upravo imamo priliku prvih deset dana zul-hidždžeta.

Tokom godine naš fokus je na ramazan, no također i ovih deset blagoslovljenih dana imaju ogromne vrline povezane s njima, od kojih su neke sljedeće:

  1. Allah Uzvišeni se njime kune u Časnom Kur’anu

Allah se zaklinje na stvari, ne kako bi se nama dokazivao već kako bi pokazao njihovu važnost i značaj. U Kur’anu se Allah zakleo na ovih mubarek deset dana zul-hidždžeta u suri El-Fedžr:

„Tako mi zore i deset noći… (El-Fedžr,1.-2.)

Ova zakletva potvrđuje izuzetnost ovih noći kod Uzvišenog Allaha i njihovu veliku vrijednost.

  1. Zul-hidždže je mjesec svetosti i bogobojaznosti

Milostivi Allah je četiri mjeseca, od dvanaest mjeseci u islamskom kalendaru, dao svetim mjesecima. Ovo uključuje redžeb i tri uzastopna mjeseca zul-kadeta, zul-hidždžeta i muharrema. Allah u Časnom Kur’anu kaže:

Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera… (Et-Tevba, 36.)

  1. Najbolji dani za vršenje dobrih djela

Ispravna djela koja se izvrše u ovih deset dana uvećana su svojim blagoslovima. Allah voli Svoje robovima koji se bave ibadetom i dobrim djelima u ovom vremenskom periodu i obećava im nagrade, Njegovu milost i oprost.

Ibn ‘Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema dana u kojima su Allahu draža dobra djela od ovih 10 dana.“ Potom je upitan: “Čak ni džihad radi Allaha?”, a on je rekao: „Čak ni džihad radi Allaha, osim u slučaju čovjeka koji je otišao da se bori dajući sebe i svoj imetak za cilj, a vratio se bez ičega.“ (Sahih Buhari)

  1. Posebnost ovog mjeseca

Faktor posebnosti i razlikovanja zul-hidždžeta, među ostalim islamskim mjesecima, je u suštini kombinacija primarnih stubova islama – sve u jednom mjesecu. Tokom mjeseca zul-hidždžeta, hadž se održava gdje se muslimani sa svih strana svijeta okupljaju da obožavaju Uzvišenog Allaha. Štoviše, muslimani se također uključuju u druge stubove islama uključujući namaz (molitva), sadaku i pos tijekom mjeseca. Dakle, ovo je mjesec u kojem se sva ova velika djela ibadeta spajaju sa jedinom svrhom, a to je zadovoljstvo Uzvišenog Allaha.

  1. Allah je usavršio vjeru islam na dan Arefata

Devetog zul-hidždžeta je Allah Uzvišeni poslao posljednju objavu, čime je upotpunjena vjera. Također je poznat kao dan Arefata, na koji je Allah ispunio Svoju milost prema svom narodu. Kao što je rečeno u suri Maide:

Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ (El-Maide, 3.)

  1. Otkup grijeha

Post na dan Arefata iskupljuje grijehe za dvije godine – prethodnu godinu i godinu koja dolazi. To je dan oprosta i milosti.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan o postu na dan Arafata, nakon čega je rekao: Post na ovaj dan iskupljuje grijehe prethodne i naredne godine.(Sahih Muslim)

I na kraju, 10. zul-hidždžeta, muslimani širom svijeta slave sretan događaj Kurban-bajram. Oni od nas koji nisu u mogućnosti obaviti hadž, još uvijek mogu ubrati ogromne nagrade i blagoslove koji se nude ovih dana; baviti se dovom, ibadetom, dobrovoljnim postom, davati milostinju i zikriti.

Kao muslimani, ne bismo trebali dopustiti da nam ova ogromna prilika isklizne kroz prste i trebali bismo je maksimalno iskoristiti.

Izvor: https://www.islamicfinder.org/

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta