Predznaci Sudnjeg dana

65 malih predznaka Sudnjeg dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U ovom poglavlju ćemo spomenuti najvažnije male predznake bez posebnog komentara, osim tamo gdje to bude neophodno. Za svaki pomenuti predznak, spomenut ćemo i vjerodostojan hadis u kojem se on spominje. Neka je sal avat i selam na našeg Poslanika i na njegovu porodicu!

 1. Da robinja sebi rodi gospodaricu. Ovim se aludira na mnogobrojna islamska osvajanja u kojima će biti veliki broj robinja koje će rađati djecu svojih gospodara, a koja će, kao sinovi svojih očeva, biti slobodni i nadređeni svojoj majci koja je robinja. Također je moguće da se ovim aludira na neposlušnost djece prema roditeljima, tako da će se dijete odnositi prema svojoj majci kao prema ropkinji. Oba ova tumačenja su se obistinila u svakodnevnom životu.
 2. Da vidiš bosonoge, siromašne pastire kako se nadmeću u gradnji velikih kuća. Ova pojava je danas jako raširena, ne samo među Arapima, nego i na drugim mjestima.
 3. Prepuštanje poslova onima koji ih nisu dostojni. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kada se poslovi prepuste onima koji za to nisu sposobni, očekujte Smak svijeta. ” 
 4. Mnoštvo ubistava. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Pred Smak svijeta će se raširiti neznanje a nestat će znanja, i umnožit će se heredž, a to je ubijanje. ”
 5. Pijenje vina i njegovo nazivanje drugim imenima. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Ljudi iz mog ummeta će piti vino, a nazivat će ga drugim imenima. ”
 6. Raširenost nemorala (bluda).
 7. Muškarci će oblačiti svilenu odjeću.
 8. Smatranje dozvoljenim muzičkih instrumenata. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Zasigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će blud, svilu, vino i muzičke instrumente smatrati dozvoljenim. ”
 9. Unajmljivanje pjevačica.
 10. Pojava bestidnosti i razvratna govora.
 11. Prevara i optužba nevinog.
 12. Davanje povjerenja varalici. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Od predznaka Smaka svijeta je bestidnost i razvratan govor, prekidanje rodbinskih veza, i nepovjerenje prema povjerljivom a povjerenje u varalicu. ”
 13. Pojava iznenadne smrti kod ljudi.
 14. Prolazak kroz džamije, a neobavljanje namaza u njima. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: ” …i kada kroz džamije budete prolazili i kada se pojave iznenadne smrti. ”
 15. Borba između dvije muslimanske vojske čiji će poziv biti isti. Ovo se odnosi na poznati sukob između Alije i Muavije.
 16. Kratkoća vremena. U vremenu će nestati berićeta.
 17. Mnoštvo zemljotresa. Egipatski seizmolozi tvrde da je zemlja došla u stanje neprestanog podrhtavanja.
 18. Pojava velikih nereda i raširenost zla. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Neće nastupiti Smak svijeta sve dok se ne povuče znanje, rašire zemljotresi, pojave neredi i umnože ubistva. “
 19. Udruživanje drugih naroda protiv muslimana kao što se grupa ljudi okupi oko posude za jelo.
 20. Traženje znanja od nezrelih osoba, koje nisu dobro upućene u nauku. Bit će pitani, pa će davati odgovore bez znanja i tako skrenuti s pravog puta i druge u zabludu odvoditi. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Jedan od predznaka Smaka svijeta je traženje znanja od nezrelih. “
 21. Pojava razgolićenja kod žena, tako da će pokrivati jedan dio tijela, a drugi će otkrivati, ili će oblačiti usku i prozirnu odjeću.
 22. Glupaci će zauzeti počasna mjesta i vodit će brigu o poslovima od općeg interesa. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Pred Sudnji dan će biti vrijeme prevare, kada će se optuživati povjerljivi a lažljivcu će se ukazivati počast. Presudu će donositi ruwejda.”. Ashabi upitaše: “Ko je to ruwejda ? ” Poslanik odgovori: “To je glupak koji će donositi presudu u općim poslovima.”
 23. Selam će biti samo za poznatog,tj. neće se selam nazivati osim onome ko je poznat. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Jedan od predznaka Smaka svijeta je da čovjek selami samo onog ko mu je poznat. ”
 24. Da se ne vodi računa o halal opskrbi. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Doći će vrijeme u kojem čovjek neće voditi računa o nafaki koju je stekao: da li je to na halal način, ili ne. ”
 25. Opća raširenost laži.
 26. Blizina čaršija (tržišta), čime se ukazuje na raširenost trgovine. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: ” …raširenost laži, kratkoća vremena i blizina čaršija. “
 27. Deve i kuće će koristiti šejtani,tj. čovjek će jahati devu koju će pratiti druga a koja neće služiti za jahanje, niti će njome pomoći onome ko će imati potrebu za njom, pa će je šejtan jahati. Također, čovjek će kupiti kuću ne zbog toga što mu je neophodna za stanovanje, pa će godinama biti prazna i šejtani će je nastaniti. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kuće i deve će biti za šejtane pripremljene. ”
 28. Natjecanje u gradnji džamija i njihovo uljepšavanje. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ljudi ne budu natjecali u gradnji džamija. ”
 29. Farbanje glava crnom bojom. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Pred Smak svijeta će se pojaviti narod koji će farbati glave cmom bojom, om neće osjetiti m mirisa džennetskog. ”
 30. Velika želja za snoviđenjem Poslanika, sallallahu alejhi we sellem,a to će biti vrijeme općih nereda i otuđenosti od vjere. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Doći će vrijeme kada će neko željeti da me vidi u snu više nego što voli svoj imetak ١ porodicu. ”
 31. Raširenost nepokornosti među ljudima i jako malo činjenje djela za ahiret.
 32. Raširenost škrtosti,tako da će svi škrtariti sa onim što posjeduju. Bogataš će biti škrt u svom imetku, učenjak u znanju, a proizvođač u onome što proizvodi. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Rad će se umanjiti, a povećat će se škrtost. ”39
 33. Međusobna ubijanja bez ikakvog povoda. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša, doći će vrijeme kada ubica neće znati zbog čega je ubijao, a ubijeni zbog čega je ubijen. ”
 34. Društvena bogastva će biti izložena otimačini, pa se ljudi neće ustručavati od pljačke i zatajivanja te imovine.
 35. Gubljenje povjerenja.
 36. Nemarnost ljudi prema vjerskim propisima.
 37. Pokoravanje čovjeka prema svojoj ženi, a neposlušnost prema majci.
 38. Grub odnos prema ocu, a lijepo ophođenje prema prijatelju.
 39. Podizanje glasova u džamiji.
 40. Da vođa jednog naroda bude najbjedniji, a da najpokvareniji među njima bude ugledan.
 41. Poštivanje čovjeka zbog straha od njegovog zla, a ne zbog njegove zasluge i plemenitosti. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kad bude zarada promjenjiva, povjerenje izgubljeno, zekat kao kazna, kada se bude čovjek pokoravao svojoj ženi, a prema svojoj majci bude neposlušan, dobar prema prijatelju, a grub prema svom ocu, kada se povise glasovi u džamiji i vođa naroda bude najbjedniji, te najugledniji bude najpokvareniji, kada se čovjek bude poštivao zbog straha od njegovog zla, kada se budu pila alkoholna pića i oblačila svila, kada se budu naručivale pjevačice i muzički instrumenti, te kada posljednji iz ovog ummeta budu proklinjali prve. Tada neka ljudi očekuju crveni vjetar, ili izobličenja, ili poniženja, te događaje koji će slijediti jedni druge, kao što se raspe ono što je nanizano na nisci, kada se ona prekine. ”
 42. Mnoštvo policije zbog velikih nereda.
 43. Davat će se prednost čovjeku u predvođenju namaza zbog lijepog glasa, makar on bio najmanje učen i najmanje vrijedan među prisutnim ljudima.
 44. Kupovina položaja, tj. dolazak na položaj putem mita.
 45. Mnoga prolijevanja krvi. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Požurite sa dobrim djelima prije nego se desi šest stvari: vladavina glupaka, mnoštvo policije, prodavanje vlasti, olahko prolijevanje krvi, prekidanje rodbinskih veza i skupina mladića koja će od učenja Kur’ana praviti koncerte. Birat će se jedan od njih da im melodično uči bez obzira što najslabije poznaje fikhske propise!”
 46. Da žena učestvuje sa svojim mužem u poslu i trgovini. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Pred Sudnji dan ljudi će nazivati selam samo onima koje poznaju, raširit će se trgovina, pa će žena učestvovati u trgovini sa svojim mužem. ”
 47. Mnoštvo i raširenost pisanja.
 48. Da dijete bude okrutno.
 49. Da kiša bude vruća.
 50. Traženja znanja, ne zbog vjere, nego da bi se dobio položaj ili stekao imetak.
 51. Pojava automobila. Ovo je jedna od zadivljujućih stvari o kojima nas je obavijestio Muhammed, sallallahu alejhi we sellem: “Pred kraj života moga ummeta će biti ljudi koji će se voziti u udobnim sedlima sličnim onim u kućama. Dolazit će tako do pred džamijska vrata, a žene će im biti razgolićene.
 52. Pojava raskoši i lagodnog života među muslimanima. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kada se moj ummet uzoholi i budu ih služili sinovi perzijskih i vizantijskih kraljeva, zli će vladati nad onima koji su dobri. ”
 53. Uzdizat će se varanje, a poštenje će biti ponižavano. Odndosno, poštovat će se griješnici, a omalovažavati plemeniti ljudi.
 54. Reći će se čovjeku: ”Kako si tvrdoglav, kako si slomljen i raspamećen\ “U njegovom srcu neće biti ni trunke imana. ،Bilježe Buhari, Muslim, Ahmed, Trmizi i Ibn Madže.
 55. Priželjkivanje smrti zbog velikih iskušenja. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok čovjek ne bude prolazio pored mezara drugog čovjeka govoreći: ‘Kamo sreće da sam na njegovom mjestu!”‘ Bilježe Buhari i Muslim.
 56. Blokada ili sankcije nametnute Iraku kome će biti uskraćena hrana i pomoć.
 57. Blokada Sama (Palestina, Jordan, Sirija ). Također će im biti uskraćena hrana i pomoć. Ova dva prethodna predznaka su najinteresantnije stvari o kojima nas je obavijestio naš Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, a desit će se pred kraj postojanja dunjaluka. Nedavna blokada Iraka, pa zatim i Palestine, potvrđuju riječi Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Doći će vrijeme kada stanovnicima Iraka neće moći doći ni roba ni novac. ” “Odakle to?” – upitali smo. On nam odgovori: “Od stranaca, nearapa koji će to činiti!” Zatim je rekao: “Doći će vrijeme kada stanovnicima Šama neće moći stići ni novac ni roba. ” “Odakle to?” – upitali smo. “Od Vizantijaca!” – reče. ”
 58. Smrt Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.
 59. Oslobođenje Kudsa. Ovo se desilo za vrijeme hilafeta Omera, r. a.
 60. Masovno umiranje od epidemije kuge i drugih zaraznih bolesti,poput epidemije kuge za vrijeme hilafeta Omera, r. a, u mjestu Amvas i svjetski ratovi.
 61. Pojava visokih cijena. Čovjeku će se, umjesto sto dati tristo dinara, ali on neće biti zadovoljan.
 62. Smutnja koja će ući u svaku arapsku i nearapsku kuću,kao što su televizor i muzički instrumenti.
 63. Primirje i ugovor koji će se uspostaviti između nas i Vizantijaca (Evropa i Amerika). Ovo je posljednji mali predznak jer će se pojaviti neposredno prije zadnjeg Krvavog boja.
 64. Uspostavljeno je primirje i počeci ovog posljednjeg predznaka su vidljivi. Mi sada živimo u miru sa kršćanima. Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Nabrojat ću šest predznaka Smaka svijeta: moja smrt, osvajanje Kudsa, umiranje koje će vas zadesiti kao što ovce zadesi kuga, izobilje imetka, tako da će čovjek, nakon što mu se da stotinu dinara, ostati nezadovoljan. Zatim iskušenje koje neće mimoići nijednu arapsku kuću, te primirje između vas i kršćana. Oni će vas iznevjeriti pa će vam doći sa osamdeset zastava, a ispod svake zastave će biti dvanaest hiljada. ” Bilježe Buhari, Ahmed i Taberani, a Albani ga spominje u Sahihu pod brojem 1883.
 65. Primirje između nas i Rima, ili (Evrope i Amerike) je posljednji mali predznak Smaka svijeta. To je događaj koji će se sigurno desiti. Zbog toga je uzet za temu jednog poglavlja ove knjige. To je velika bitka u kojoj će muslimane predvoditi Mehdija. Neposredno pred ovu bitku desit će se još jedna velika bitka Armageddon koja će rezultirati izdajom kršćana, što će biti razlog krvavom boju između nas i njih. To su velike bitke za koje se vrše pripreme ovih dana kroz razna savezništva i potpisivanja ugovora između raznih strana. Ova bitka je poznata svima, a njen početak se očekuje. Razlike su u datumu njenog početka a razlog tome je obim dostupnih informacija kod onih koji se bave ovom problematikom, (i kod muslimana i nemuslimana). Mi tačno ne možemo odrediti kada će ona biti, ali kažemo da će se desiti jako, jako brzo.

Budite sigurni da će vijest o njegovom početku uskoro doći! Neka je hvaljen Uzvišeni Allah!

Odlomak iz knjige: ‘Blizina pojave Mehdije i smak svijeta’

Autor: Emin Muhammed Džemaludin;
Prijevod Muharem Adilović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta