Zanimljivosti i nauka

70 kratkih zanimljivosti o islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

– Onoga ko poslije svakog namaza prouči Ajeti-kursijju, samo smrt dijeli od ulaska u Džennet
– Djevojka se ne smije udati bez očeve dozvole
–  Dijete bez žive majke se ne smatra siročetom, nego samo kada otac umre i to do punoljetnosti
– Musliman ne smije sjediti za stolom na kojem se nalazi alkohol

– Supružnicima je dozvoljeno da okupaju jedno drugo (prilikom smrti jednog od njih)
– Musliman na putovanju može izostavljati namaske sunete – izuzetak su sabahski suneti koje je lijepo klanjati i kao musafir
– Razvod braka u islamu je dozvoljen tri puta, poslije toga su supružnici haram jedno drugom
– Smijanje naglas kvari namaz
– “La havle ve la kuwete illa billah” – su riječi koje liječe od 99 bolesti, od kojih je najlakša briga

– Kada muž i u šali kaže ženi da joj daje rastavu braka, ona je prema islamskim propisima zaista razvedena od njega
– Ljude u namazu predvodi ko pamti (zna) najviše iz Kur’ana
– Nema namaza ukoliko je jelo gotovo i postavljeno (prvo jesti pa onda namaz), niti ukoliko se trpi mala ili velika nužda (prvo to obaviti pa onda namaz)

– Ko prouči svake večeri deset ajeta iz Kur’ana neće biti upisan među nemarne
– Ko prouči svake večeri stotinu ajeta biće upisan među bogobojazne
– Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem je prokleo onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje
– Nema zabrane ženidbe/udaje između dva bajrama

– Najvrijedniji namaz nakon propisanih-farz namaza je noćni namaz
– Islamska ulema je složna na tome da je muzika haram (izdvojio se Ibn Hazm sa drugim mišljenjem)
– Ko ukaže na dobro, ima nagradu kao i onaj koji uradi to djelo
– Sudbinu ne može spriječiti ništa osim dove

– Žena ne smije uzimati muževo prezime prilikom udaje
– Čovjeku je dovoljno zla u njegovom ponašanju da ponižava svog brata muslimana
– Najbolje što je dato čovjeku, vjerniku je lijepa narav
– Muslimanima je zabranjeno da čestitaju nemuslimanima njihove vjerske praznike

– Učenje sedmina, četeresnica, godišnjica i mevluda umrlim nije od islama, nego je novotarija koji nema osnova u šerijatu
– Praviti sihr ili tražiti da se on nekom pravi, spada u najveće grijehe u islamu
– U kuću u kojoj se uči sura “Bekara” ne ulaze šejtani
– Onaj ko je lahak, blag i pristupacan – takvog je Allah, dž.š., zabranio džehennemskoj vatri

– Zabranjeno je rukovanje (ili bilo kakvo drugo dodirivanje) muškarcima i ženama koji nisu jedni drugima mahremi
– Pohvalno je da se, osoba koja pređe na islam, okupa prije konvertiranja
– Namaz u El-Mesdžidul-haramu (u Mekki) bolji je od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu
– Namaz u Poslanikovoj sallallahu alejhi we sellem džamiji (u Medini) bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama

¤ Čovjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje počini
¤ Dova koju čovjek uputi Allahu, swt, može nadvladati i spriječiti nevolju koja bi čovjeka zadesila
¤ Dova bolesnika, roditelja za dijete, putnika i onoga ko prouči Kur’an se prima
¤ Hamajlije i zapisi su zabranjeni u islamu

¤ Najviše prava nad čovjekom ima njegova majka
¤ Dova: “Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me” – sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta

¤ Najdraže riječi Allahu, dž.š., su: “Subhanallahi ve bi hamdihi”- (Neka je slavljen i hvaljen Uzviseni Allah)
¤ Kada se sanja ružan san ne treba ga nikome govoriti
¤ Stid je sav dobar i donosi samo hajr
¤ Šejtan jede zajedno sa čovjekom ako čovjek nije spomenuo Allahovo ime na početku jela (Bismillah)

¤ Meleki donose salavat na osobu koja zanoći čista (pod abdestom)
¤ Nema valjanog braka bez velija (djevojčinog staratelja) i dva pravedna svjedoka
¤ U islamu je zabranjeno zaklinjanje nečim drugim osim Allahom

¤ Čovjek koji, braneći svoj imetak, pogine ima stepen šehida
¤ Onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem je zabranjeno da zaželi smrt
¤ Dova koju neki musliman prouči za svoga brata muslimana u odsutnosti je dova koja se prima
¤ Šehid ne osjeti bol dok gine osim kao što neko osjeti ubod komarca

¤ Laž (neistina) je u islamu zabranjena čak i u šali
¤ Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su spašeni ostali muslimani
¤ Kada insan kihne dužan je reci: “Elhamdulillah”, a onaj koji ga čuje dužan je reci: “Jerhamukellah”

¤ Proklinjanje muslimana (mumina) je isto kao i njegovo ubistvo
¤ U islamu je strogo zabranjeno da se stoji ili sjedi na nečijem grobu
¤ Allah dž.š. se divi namazu u džematu i ponosi se sa klanjačima pred svojim melecima
¤ Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu
¤ Čovjek za sebe ne može učiniti posao korisniji od zikra (sjećanja i spominjanja Allaha dž.š.) da bi se spasio Allahove kazne

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta