Zanimljivosti i nauka

Dvadeset zanimljivosti o islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Onaj ko klanja zasebno ili sa svojojm familijom u džematu, proučit će ezan i ikamet – ako to ne učini namaz će biti ispravan, ali nije lijepo postupio

Koja god djevojka uda sama sebe (bez dozvole roditelja/staratelja) njen brak je ništavan (H)

Ko bude pozvan na svadbenu gozbu, dužan je da se odazove, odnosno nepokoran je Allahu i Njegovom Poslaniku ako ne ode (H) (naravno ako nema harama na toj gozbi, poput alkohola, mješanja muškaraca i žena, muzike i sl.)

Dovoljno je da nazove selam jedan čovjek iz skupine koja prolazi, a da odgovori jedan čovjek od onih koji sjede (H)

Snovi su na ptičijoj nozi (tj. neće se ostvariti) dok se ne protumače, a kada se protumače onda će se ostvariti (san će se ostvariti samo onda kada san protumači onaj ko poznaje ovu nauku i pogodi u svom tumačenju) (H)

Ne pripada muslimanima onaj ko pokvari nečiju suprugu (onaj ko utiče negativno na nju i njeno ponašanje prema suprugu i općenito) (H)

Ko opsuje Allaha ili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, takav čovjek je nevjernik i ovo je najgori oblik nevjerstva

Ako ženu zatekne namaz, a ona čista pa dobije mjesečni ciklus – dužna ga je naklanjati

Ko usnije ružne snove, neka traži utočište kod Allaha od njih i šejtana, neka simbolično pljucne tri puta na lijevu stranu i neka ne govori nikome šta je usnio, tada mu ti snovi neće nauditi (H)

Potrošiti (koristiti) novac svjesno zarađen na osnovu kamate gore je kod Allaha od trideset i šest nemorala (H)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga ko uzima kamatu, ko je daje, ko tome svjedoči i ko to zapise (H)

Trojica neće ući u Dzenent: hronični alkoholičar, onaj ko kida rodbinske veze i onaj ko povjeruje sihirbazu (H)

Ne postoji ni jedan grijeh koji čovjek počini pa se iskreno pokaje a da mu Uzvišeni Allah neće oprostiti

Grad Mekka je odlikovanija nad Medinom, jer Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao za Mekku: “Tako mi Allaha, ti si najbolje mjesto na Allahovoj Zemlji i Allahu najdraže mjesto…” (H)

Nije ispravan namaz onog čovjeka koji ne smiri leđa na ruku’u i na sedždi (H)

Prilikom učenja u namazu treba paziti da učenje na prvom rekatu bude duže od učenja na drugom rekatu (ovako treba pretežno činiti)

Ne pripada muslimanima onaj ko ne poštuje starijeg, ko nije milostiv prema mlađem i ko ne zna pravo učenog (H)

Kada bi ljudi znali šta se krije u samoći, nikada putnik ne bi sam putovao noću (H)

Ko obuće odjeću isticanja, Allah će ga ogrnuti odjećom poniženja na Sudnjem danu (H)Čovjek je obukao odjeću isticanja ako se njegova odjeća razlikuje od odjeće njegovih mještana (ovdje se ne misli na odjeću koja je u svojoj biti haram na bilo koji način)

Nije ispravan namaz onoga ko nema abdesta, a abdest nije ispravan ako se prije njega ne spomene Allahovo ime (H)

Ove zanimljivosti su prenesene iz knjige “Fetve – pravne decizije” – autor: dr Safet Kuduzović 
Iza svake rečenice gdje se nalazi (H) znači da se radi od vjerodostojnom hadisu, a ostali navodi su rečenice koje je šejh Safet spominjao u svojim odgovorima ili navodi prijašnje uleme koje je šejh naveo
.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta