Savjeti

Da li da kažem vjerenici da sam počinio haram?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PROBLEM: Selam alejkum! Uskoro trebam da se ženim, ali sam ranije imao intimni odnos s jednom drugom djevojkom, i sada me muči da li da to kažem djevojci s kojom sam se vjerio ili ne? Da li se mi možemo vjenčati šerijatski pored ovog što sam ja uradio?

SAVJET: Bismillahir-rahmanir-rahim. Hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Alejkumu selam.

Činjenje bluda je veliki grijeh i obavezno je da se hitno pokaješ i konstantno moliš Allaha da ti oprosti. Čvrsto se obaveži da se više nikada nećeš vraćati tome grijehu i udalji se od svega što potpiruje strasti. Dok se ne oženiš pomozi se u čuvanju od bluda i razvrata skrušenim namazom i dobrovoljnim postom. A čestitom muslimanu brak je najbolja zaštita od razvrata.

Onaj ko se iskreno pokaje neka zna da je Allah milostiv i prima pokajanje. Uzvišeni Allah je kazao: „O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sve grijehe oprostiti. Zaista On voli praštati i milostiv je.“ (Sura ez-Zumer, 53) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Onaj ko se pokaje od grijeha – kao da grijeha nije ni imao.“ (Sunen Ibn Madže, broj 4250. Albani ga je ocijenio hasenom.)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Klonite se ovih poganih stvari (tj. grijeha) koje je Allah zabranio, a ko je počinio nešto od toga neka se prekrije onim čime ga je Allah pokrio i neka se pokaje Allahu. A onaj ko nam otkrije svoj grijeh, presudit ćemo mu po Allahovoj Knjizi.“ ( Hadis bilježi el-Hakim u el-Mustedreku, a Albani ga je ocijenio sahihom u Sahihul-Džami’, broj 149.) Dakle, čovjek ne treba otkrivati svoje grijehe, nego se treba pokajati i šutjeti o tome. A ako bi neko u islamskoj državi nadležnim institucijama priznao svoj prijestup, vlasti (a ne pojedinci ili neformalne grupe muslimana) su dužne izvršiti propisanu kaznu.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: „Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio u džamiji, došao je neki čovjek i rekao: ‘Allahov Poslaniče, ja sam zaista počinio blud!’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenuo od njega, ali je on prošao pred njega, na onu stranu na koju se on bio okrenuo, i rekao: ‘Allahov Poslaniče, ja sam zaista počinio blud.’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se opet okrneuo od njega, ali je ovaj opet prošao ispred njega na onu stranu na koju se bio okrenuo. A kad je protiv sebe posvjedočio četiri puta, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je pozvao i upitao: ‘Jesi li ti lud?’ ‘Nisam, Allahov Poslaniče.“, odgovorio je. ‘A jesi li ženjen?’, upitao je. ‘Jesam, Allahov Poslaniče.’, odgovorio je, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Vodite ga i kamenujte!“ (Sahihul-Buhari, broj 6825)

Ebu Omer ibn Abdilberr u djelu el-Istizkar navodi od Seida Musejjiba predaju u kojoj se kaže da je ovaj čovjek prvo došao Ebu Bekru, radijallahu anhu, i kazao mu: „Čovjek je počinio blud.“ – misleći na sebe. Ebu Bekr, radijallahu anhu, mu je kazao: „Pokaj se Allahu i sakrij ono što ti je Allah prikrio.“ Ali čovjek nije osjećao smirenost s ovim odgovorom pa je otišao kod Omera, radijallahu anhu, i rekao mu isto što je rekao Ebu Bekru, radijallahu anhu, a Omer mu je odgovorio isto što i Ebu Bekr, radijallahu anhuma, da bi poslije toga otišao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ibn Hadžer el-Askalani je rekao: „Iz ovog slučaja proizlazi da se onaj koji je učinio isto što i spomenuti čovjek, treba pokajati Allahu i sakriti ono što je Allah sakrio, i ne spominjati to nikome, kao što su Ebu Bekr i Omer savjetovali spomenutom čovjeku, koji se zvao Maiz. Isto tako, onaj kome neko otkrije svoj grijeh treba tome savjetovati da se pokaje, a ne treba otkrivati njegovu sramotu niti ga prijavljivati vladaru (tj. nadležnim šerijatskim organima), jer u jednoj predaji stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabu koji je vrijeđao dotičnog kazao: ‘Bolje bi bilo da si ga pokrio svojim ogrtačem.

Zato je imam eš-Šafi’i kazao: ‘Volim onome ko učini grijeh i Allah mu ga sakrije da on sam sebe ne otkriva nego da se pokaje.’ I kao dokaz je naveo slučaj Maiza i šta su mu savjetovali Ebu Bekr i Omer, radijallahu anhum edžmein. Iz hadisa, također, razumijemo da je pohvalno (mustehabb) da onaj koji je počinio grijeh pa požalio zbog toga, da požuri sa iskrenim pokajanjem, i da nikome ne govori za taj grijeh, nego da prikrije ono što mu je Allah prikrio. I pohvalno je da čovjek kome neko otkrije neki svoj grijeh savjetuje tome griješniku da se pokaje i da svoj grijeh sakrije od ljudi, kao što su Ebu Bekr i Omer savjetovali Maiza.“ (Fethul-Bari, 12/124-125)

Na osnovu navedenog zaključujemo da islamski učenjaci preporučuju muslimanu i muslimanki koji su počinili neki grijeh pa im ga Allah prikrio, da se pokaju i nikome ne govore o tome što su počinili. Naročito nije dobro otkrivati svoje grijehe osobi s kojom se želi stupiti u brak, ili s kojom je već u braku, jer to može dovesti do bračnih problema, razvoda, ili prekida zaruka, ako se radi o zaručnicima.

Allah vam dao svako dobro.

Abdullah Nasup

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta