Odgovori

Da li mi je namaz ispravan ukoliko se na mom tijelu nalazi parfem sa alkoholom?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Da li mi je namaz ispravan ukoliko se na mom tijelu ili odjeći nalazi parfema/dezodoransa ili gela za kosu koji sadrži alkohola u sebi?

ODGOVOR:  Što se tiče alkoholnih mirisa postoji razilaženje islamskih učenjaka oko njihove upotrebe. Ovo razilaženje proizilazi iz razilaženja je li alkohol čist ili ne. Tako, islamski učenjaci koji kažu da je alkohol nečist, oni i zabranjuju upotrebu alkoholnih mirisa; dok, učenjaci koji kažu da je alkohol čist, dozvoljavaju upotrebu alkoholnih mirisa.

Učenjaci koji zastupaju stav da je alkohol čist (Rebi’a, Lejs, Muzeni i drugi učenjaci iz prvih generacija, Ševkani, San’ani, Ahmed šakir, Albani, Muhammed b. Salih el-Usejmin i dr.) kažu: „Osnova u pogledu stvari jeste da su čiste sve dok ne dođe jasan vjeodostojan dokaz koji ukazuje da je dotična stvar nečista. S obzirom da ne postoji jasan vjerodostojan dokaz o njegovoj nečistoći, ostaje da je alkohol kao tvar u osnovi čist.“ (Vidjeti: Sahihu Fikhi-s-Sunne, 1/77; Medžmu’u fetaveš-šejhil-‘Usejmin, 11/252.)

Muhammed b. Salih el-‘Usejmin, rahimehullahu te’ala, upitan je: „Ako čovjek ustanovi da je miris koji se nalazi na njegovoj odjeći sa određenim postotkom alkohola u sebi da li je neophodno uklanjati ga kada bude namjeravao obaviti namaz?“, pa je odgovorio: „Nužno je poznavati da čisti alkohol (medicinski) nije nečist, i da nije potrebno od njega prati odjeću niti tijelo, te prema tome ni alkoholni miris, bez obzira na koncentraciju alkohola u njemu, nije nečist.“ (Likaul-babil-meftuh, 176/pitanje br. 4.)

Dakle, ako Allah da, nema smetnje da se upotrebljava miris koji u svom sastavu sadrži alkohol, svejedno da li se koristi na tijelu ili odjeći, i prisutsvo takvog mirisa ne utiče na ispravnost namaza. A Allah najbolje zna!

Na pitanje odgovorio Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta