Fikh

Da li poznaješ ove osnove o namazu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pokušaj da upitaš bilo koju osobu koji su ruknovi namaza, nećeš naći odgovori osim kome se Allah smilovao. Možda si izostavio rukn i pokvaren ti je namaz, a da nisi svjestan toga. Ako upitamo koji su šartovi, vadžibi, sunneti i stvari koje kvare namaz, budi iskren sa sobom, da li ih znaš… Allah da pomogne, koliko godina klanjaš a ne znaš ove stvari?! Voljeni moj, samo proširi ovu poruku zbog hadisa “Dostavite od mene pa makar i jedan ajet“. I sa nijjetom trajne sadake proširi ovu poruku.

❄️Devet je šartova namaza:

🔷1- Islam (da je čovjek musliman)
🔷2- Razum (da je čovjek normalan)
🔷3- Razboritost (razlikovanje pojmova)
🔷4- Čistoća tijela
🔷5- Čista odjeća
🔷6- Pokrivanje stidnih mjesta (pokriti dijelove tijela koji se moraju pokriti)
🔷7- Nastupanje vremena (da je vrijeme namaza otpočelo)
🔷8- Okrenuti se ka Kibli
🔷9- Odluka (nijjet).

❄️Trinaest je ruknova namaza:

▪️1- Stajanje u namazu (ukoliko je čovjek u mogućnosti)
▪️2- Početni tekbir
▪️3- Učenje fatihe
▪️4- Ruku’u (pregibanje u namazu)
▪️5- Vraćanje sa ruku’u (ispravljanje nakon ruku’u)
▪️6- Činjenje sedžde na sedam udova (čelo, dlanovi, koljena, vrhovi stopala)
▪️7- Dizanje sa sedžde
▪️8- Sjedenje između dvije sedžde
▪️9- Smirenost tokom obavljanja svih ruknova
▪️10- Redoslijed između ruknova (da se svaki rukn obavlja po redosljedu)
▪️11- Zadnji tešehhud (zadnje sjedenje)
▪️12- Sjedenje na zadnjem tešehhudu
▪️13- Predaja selama

❄️Osam je vadžiba u namazu:

🔸1- Izgovaranje svih tekbira osim početnog tekbira (početni je rukn)
🔸2- Izgovaranje riječi: Semiallahu limen hamideh (za imama i za sve klanjače)
🔸3- Izgovaranje riječi: Rabbena ve lekel-hamd
🔸4- Izgovaranje riječi: Subhane rabbijel-e’azim na ruku
🔸5- Izgovaranje riječi: Subhane rabbijel-e’alaa na sedždi
🔸6- Izgovaranje riječi: rabbig-firlii (između dvije sedžde)
🔸7- Prvi tešehhud
🔸8- Sjedenje na prvom tešehhudu.

❄️Osam je stvari koje kvare namaz:

❗️1- Namjeran i svjestan govor u namazu, a onaj koji iz zaborava ili iz neznanja kaže nešto nije mu pokvaren namaz
❗️2- Smijanje u namazu
❗️3- Jedenje u namazu
❗️4- Pijenje u namzu
❗️5- Otkrivanje avreta (stidnog mjesta kod muslimana) tokom namaza
❗️6- Okretanje od kible (da se čovjek mnogo okrene od kible)
❗️7- Mnogo uzastopnih pokreta u namazu
❗️8- Prekidanje čistoće (gubitak abdesta).

Iz poslanice Šejha Adbul-aziza b. Baza, rahimehullah.

 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta