Hadisi

Djela koja brišu grijehe

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Pokajanje, na arapskom jeziku ‘tevba’ – Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je rekao: “Ko se pokaje prije nego sto Sunce izadje sa zapada, On ce mu primiti tevbu.” (Muslim, br. 2703). Muhammed, , sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ takođe kaže: “Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan.

2. Izlazak radi traženja znanja – Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ kaže: “Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati put do Dženneta.” (Muslim, br. 2699)

3. Spominjanje Allaha – Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, kaže: “Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima vašim, najcjenjenijim kod vašeg Vladara, najvećim po deredžama, boljim za vas od dijeljenja srebra i zlata, vrednijim nego da sretnete vašeg neprijatelja, udarate po njihovim vratovima a oni udaraju po vašim?” Ashabi su odgovorili: “Dakako, Allahov poslaniče!” On odgovara: “Spominjanje uzvišenog Allaha.” (Tirmizi, br. 3347)

4. Činjenje dobra i upućivanje na dobro – Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, kaže: “Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro kao da ga i čini.” (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)

5. Vrijednost poziva u Allahovu vjeru – Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je kazao: “Ko bude pozivao na pravi put ima nagradu svih onih koji ga slijede, s tim što se njihova nagrada ništa ne umanjuje.” (Muslim, br. 2674)

6. Naređivanje dobra a zabranjivanje zla – Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je rekao: “Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne mogne neka ga srcem osudi a to je znak najslabijeg imana.” (Muslim, br. 49)

7. Učenje Kur’ana – Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je rekao: “Učite Kur’an. Kur’an će se na Sudnjem danu pojaviti u ulozi šefadžije onome ko ga bude učio.” (Muslim, br. 804)

8. Poučavanje Kur’anu i njegovo učenje – Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, je rekao: “Najbolji među vama je onaj koji uči Kur’an i druge poučava tome.” (Buhari, 9/66)

9. Nazivanje selama – Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, je rekao: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet ćete se? Širite među sobom selam.” (Muslim, br.54)

10. Post u mjesecu ramazanu

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Ko bude postio mjesec ramazan, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.”

11. Noć Lejletul-kadra

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.”

12. Propisno obavljen hadž

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, kako kaže: “Ko obavi hadž Allaha radi, i pri tome se bude čuvao ružnog govora i loših djela, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.”

13.Obavljanje umre

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Umra do umre briše grijehe počinjene između njih.”

14.Udjeljivanje sadake

Bilježi Buharija od Muaza, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Sadaka poništava loša djela kao što voda gasi vatru.

15.Učiniti dobro djelo nakon lošeg

Kaže Uzvišeni Allah: “I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele.” (Hud, 114)

Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Zerra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Boj se Allaha gdje god bio, i uvijek nakon lošeg djela učini dobro čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način.” 

Pod grijesima se misli na male grijehe. Onaj ko počini neki od velikih grijeha treba uraditi sljedeće:
– pokajati se zbog počinjenog grijeha,
– ostaviti činjenje dotičnog grijeha,
– donijeti čvrstu odluku da više neće činiti taj grijeh,
– vratiti pravo onome kome je učinjena nepravda

16. Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha

Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, , sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti.”

17. Reći sto puta ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’

Bilježe Buharija i Muslim da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Ko u toku dana kaže sto puta subhanallahi ve bi hamdihi, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene.”

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, , sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Ko kaže la lahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir” (Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost. On sve može), sto puta na dan, imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, alejhis-selam, potomstva, upisat će mu se stotinu dobrih djela, obrisat će mu se stotinu loših djela i bit će zaštićen od šejtana toga dana.”

19. Dova poslije sijela

Bilježe Ebu Davud i Tirmizi od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Onaj ko se zadesi na sijelu, i pri tome izgovori nešto ružno, a zatim prije nego što napusti sijelo kaže: ‘Subhaneke allahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke (Allahu moj, slava i zahvala Tebi pripada, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se kajem i od Tebe oprost molim)’, bit će mu oprošteno ono što je počinio na tom sijelu.”

20. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ

Bilježi Muslim i ostali od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Ko donese na mene salavat jednom, Allah na njega donese salavat deset puta.

21. Šehadet (smrt na Allahovom putu)

Bilježi Muslim od Abdullaha b. Amra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ, rekao: “Allah će oprostiti šehidu sve osim duga.”

Izvor: 5pillarsuk.com
Prijevod/prilagodba: Selma K.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta