Allahova lijepa imena

El-Azim – otkrijte ovo jedinstveno Allahovo ime

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!(El-Araf, 180.)

U našoj komunikaciji s Allahom, ključno je dozivati ​​Ga imenima koja je sam sebi dao. Allah je izabrao Svoja imena i uputio nas je da ih koristimo kada od Njega tražimo i dovimo za naše potrebe i želje. Upotreba Njegovih imena kada klanjamo i molimo je osobina koju Uzvišeni Allah voli. Kada koristimo Njegova imena, razmišljamo o Njegovoj prirodi, Njegovim svojstvima i Njegovoj veličanstvenosti.

Ime o kojem ovdje govorimo je El-Azim – الْعَظِيمُ ,  (engl. Al- Adheem), šta bi u prijevodu na naš jezik značilo Veličanstveni.

Uzvišeni Allah je Veličanstven. Ovo Njegovo ime je jedno od imena koja označavaju Njegovu veličinu. El-Kabir, Onaj Koji je beskrajno Velik, iznad svega i El-Mutakabbir, koje se spominje u ovom ajetu:On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Onaj kojem se sve potčinjava, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!(El-Hašr, 23)

Ovo ime se sastoji od svih atributa veličanstvenosti, veličine i uzvišenosti. Dakle, Allah je Najveći, Posjednik potpune moći i Onaj koji posjeduje sav suverenitet, snagu i veličinu, sve ostalo u usporedbi je malo i beznačajno.

Adheem dolazi od arapskog korijena “ Ayn, Dha, Mim ”; ima mnoga značenja, uključujući biti veličanstven, golem, i nevjerojatan. Također, impozantan, moćan, superioran i iznad svake nesavršenosti. Veličanstveni je Onaj čija se veličina ne može dokučiti niti u potpunosti razumjeti našim mozgom iz naše ljudske perspektive. To je daleko iznad svake granice razumijevanja jednog ljudskog bića.

Jezično, Adheem potječe od imenice idham , koja pokriva veličinu, velikodušnost i čast. Na primjer, može se koristiti u yu’adheemu (čast); adheemun (veliki); i ‘ itheeman (kosti, posebno čvrstoća kostiju).

Koristimo ime El-Azim, Veličanstveni, svaki put kada klanjamo i kada Mu se obraćamo u našim molitvama.

Kada kažemo ‘Subhana Rabbiyal Adheem‘, pokoravamo se Njegovoj veličini i snazi, te priznajemo Njegovu golemu nadmoć, dok istovremeno svjedočimo o Njegovoj veličini. „Mala“ je riječ koja će biti teška na vagi.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:  „Postoje dvije izjave koje su lake na jeziku i lake za pamćenje, a ipak su teške na vagi i drage Najmilosrdnijem. To su: Subhanallahi ve bi hamdihi i Subhanallahil-Azim. Slava i hvala Allahu i slavljen neka je Allah, Najveći, Veličanstveni.(Buhari i Muslim)

Allahova imena također trebamo koristiti za hvaljenje i slavljenje Njega. Na taj način pokazujemo i jačamo svoju povezanost s Njim. Razmišljajući o Allahovim imenima s razumijevanjem i učeći ih, shvatit ćemo da nikoga i ništa ne trebamo na taj način štovati ili slaviti osim Allaha. On je Taj koji zaslužuje svaku hvalu i svaku zahvalu. A Kur’an nas na to često podsjeća.

…zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog! (El-Vakia, 74.)

Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i On je Svevišnji, Veličanstveni! (Eš-Šura, 4.)

Izvor: Discovering islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta