Aktuelnosti

Za one koji pitaju: Gdje je Allah i zašto ne kazni zločince i ubice nevinih ljudi u Gazi?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da su neki ashabi došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: “Allahov Poslaniče, osjećamo u našim dušama nešto krupno (tj. osjećamo ružna šejtanska došaptavanja o Allahu) o čemu ne volimo i ne želimo da govorimo.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ”Zar ste to već osjetili?” ”Da”, odgovorili su. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”To je jasno vjerovanje (iman)”. (Muslim, Ebu Davud, Ahmed i En-Nesai)

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”To je jasno vjerovanje”, znače da je očevidna i iskrena vjera (iman) ono što vas sprečava da prihvatite i povjerujete u ono što šejtan ubacuje u vaše duše, tako da to ostaje samo šejtansko došaptavanje koje ne prihvataju vaša srca i vaše duše se ne smiruju na tome.

Krize, nedaće i iskušenja su šejtansko igralište i njegova velika prilika da pokvari vjeru u Allaha u vjerničkom srcu. Na kraju krajeva, mi smo samo ljudi. Allahova mudrost je često skrivena od nas u nekim stvarima, tako da mi o nekim stvarima i događajima ne znamo ništa osim onoga što vidimo golim okom, pa onda razne misli kruže u glavama vjernika o kojima se boje govoriti i zbog kojih traže oprost od Allaha.

Ovo nije djelo koje poništava vjeru i koje izvodi iz vjere, već jedan od znakova potpunosti vjerovanja ili imana. Stoga, kad god ne možeš dokučiti mudrost nekog događaja ili slučaja, prepusti tu stvar njenom Gospodaru, jer je Njegova pravednost i milost daleko iznad toga da se Njegova odredba preispituje.
_________________

Možda će ti šejtan došaptavati i reći: ”Gdje je Allah u vezi s onim što se dešava u Gazi? Zar se ne srdi zbog dječice čije dijelove tijela izvlače ispod ruševina? Zar se Allah neće osvetiti zločincima zbog nevino ubijenih žena čija su tijela razbacana granatama? Šta su stare žene i muškarci krivi pa ih cionistički zločinci ubijaju? Zar Allah ne može onesposobiti okupatorske avione, tenkove i topove?”

Prvo: Ovaj svijet je mjesto iskušenja a ne mjesto nagrada, i Allah je Taj Koji će pitati Svoga roba šta je uradio i kako je postupio u onome čime ga je iskušavao, a neće rob pitati svoga Gospodara: ”Zašto si me stavio na ovakvo iskušenje?” Zato razmislimo malo o našem edebu i odnosu prema našem Stvoritelju.

Drugo: Stvari se gledaju na osnovu konačnog ishoda, a ne na osnovu njihovog trenutnog stanja. Da je neko od nas svjedočio kako faraon baca sinove frizerke faraonove kćerke u kipuće ulje dok im kosti ne isplivaju, a zatim i nju baci s njima dok joj kosti ne isplivaju na površinu, vjerovatno bi postavio pitanje koje postavlja čovjek vjernik željan osvete zulumćarima: ”Gdje je Allah? Šta su kriva djeca koja su na tako brutalan i zastrašujući način ubijena?”

I šta se onda dogodilo? Allah je učinio da faraona poklope i udave morski valovi i da vječno kuša džehennemsku kaznu, a što se tiče frizerke faraonove kćerke i njezine dječice, njihov miris u Džennetu osjetio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u noći svoga Isra’a i Mi’radža.

Treće: Svemogući Allah daje vremena zulumćaru i nasilniku, da bi ga zatim kaznio bolnom i ponižavajućom kaznom. Zatim, ko vam je rekao da se sav zulum i nepravda kažnjavaju na ovome svijetu, zašto onda postoji Sudnji dan, Sirat ćuprija, vaganje djela, obračun, i zašto su stvoreni Džennet i Džehennem?

Svi vjernici koji su bačeni u rovove napunjene vatrom (ashabul-uhdud) spaljeni su na ovome svijetu, i Svemogući Allah dao je da progovori novorođenče koje je bilo u naručju svoje majke, i da joj kaže: ”Strpi se majko, ti si na istini!” Zatim je bačena u vatrenu jamu. Uzvišeni Allah nam nije rekao da ih je osvetio na ovome svijetu, ali će to učiniti na Sudnjem danu.

Bitke se ne gledaju po vanjskim i vidljivim rezultatima. Ako pobijediš u svim bitkama na dunjaluku, a zatim budeš bačen u džehennemsku vatru, ti si pravi gubitnik. Ali, ako si zgnječen pod ruševinama ili spaljen dok si na istini, ti si istinski pobjednik.

Četvrto: Da se Svemogući Allah osveti silnicima za svaku nepravdu, princip ispita i kušnje na ovome svijetu bi prestao postojati.

Da je istina pobijedila u svakom krugu svoje borbe protiv laži, njeni redovi bi bili ispunjeni robovima rezultata. Ali Svemogući Allah je želio da ovaj svijet bude potres za srca i grom (kušnja) za principe.

Kad ne bi bilo agresije, nasilja i zločina, kako bi se onda ljudi testirali i provjeravali obavezom džihada, i podijelili na mudžahide i one koji izbjegavaju borbu, na borce i dezertere, i na one koji troše imetke na Allahovom putu i one koji škrtare na šejtanovom putu.

Peto: Porod jedne žene prate trudovi, bolovi i krv. Ovo je slučaj sa rađanjem djeteta, a šta je tek sa porođajnim bolovima čitavog ummeta i rođenjem koje znači rođenje ponosa i države.

Da su neki od nas bili među Kurejšijama kada je Ebu Džehl zakopao Sumejju u zemlju i vezao je, a zatim zabio svoje koplje u njeno tijelo, rekli bi kao što sada govore: ”Gdje je Allah?” A pravo pitanje je: ”Gdje je sada Sumejja, a gdje Ebu Džehl?”

U to vrijeme, da su takvi vidjeli Bilala, radijallahu anhu, na vrelom mekanskom pijesku sa ogromnim kamenom na grudima, i Ummejjeta ibn Halefa koji ga muči tražeći od njega da veliča lažna božanstva Lata i Hubela, dok on posljednjim atomima snage koji su ostali u njemu ponavlja: ”Ehadun, Ehad!” – ”Jedan je Allah!”, rekli bi: ”Gdje je Allah, Jedini?” A pravo pitanje je: ”Gdje je sada Bilal, a gdje Umejje ibn Halef?”

Zatim, onaj ko smatra da je pobjeda samo na ovome svijetu, da je živio u to vrijeme kad su muslimani mučeni od strane mušrika u Mekki, on ne bi vjerovao da će pobjeda doći. Ali sada znamo da je Mekka oslobođena i da su oni koji su tamo bili mučeni u nju ušli kroz njene četiri kapije usred bijela dana.

Mudri Gospodar je odredio vrijeme događajima, pa ako to razumiješ, onda se drži toga, a ako ne razumiješ, onda budi predan i pokoran Allahovoj odredbi.

Piše: Edhem Šerkavi 
Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta