Odgovori

Kako se sačuvati iskušenja žena

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Pročitao sam riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Nisam ostavio veće iskušenje za muškarce ovog ummeta od žena.” Buharija, 5096; Muslim, 2740. Moje pitanje je: Kako se ja mogu spasiti od ovog iskušenja, kada se svuda sa time susrećem – na ulici, na TV-u, na internetu, na poslu…?

ODGOVOR: Hvala pripada Allahu. Allah je stvorio čovjeka u svijetu ispita i iskušenja, i učinio je Džennet boravištem Njegovih evlija i onih koje On voli, koji su davali prednost Njegovom zadovoljstvu nad svojim, i koji su više voljeli pokornost Njemu od tjelesnih naslađivanja. I učinio je Džehennem boravištem Svojih robova koji su Mu bili nepokorni i koji su davali prednost svojim željama i strastima nad Njegovim zadovoljstvom.

Allah kaže, prijevod značenja: “Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.” [Mejrem 9:63] “A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
Džennet će boravište biti sigurno
.” [En-Nāzi’āt 79:40-41]

A kaže za stanovnike Džehennema, prijevod značenja: “A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše (tj. ili nisu klanjali, ili nisu klanjali kako treba ili nisu klanjali u propisanim vremenima) i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći;” [Mejrem 9:59]

Njima će kazna Džehennem biti, zato što su nevjernici bili i što su se dokazima Mojim i poslanicima Mojim rugali.” [El-Kehf 18:106]

“…onda će onome koji je obijestan bio i život na ovome svijetu više volio Džehennem prebivalište postati sigurno.” [En-Nāzi’āt 79:37-39]

Tako da se muslimani moraju truditi da obožavaju Allaha i da se klone onoga što izaziva Allahovu srdžbu, jer Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela: “One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” [El-‘Ankebūt 29:69 – prijevod značenja]

Od iskušenja sa kojima smo iskušani jeste iskušenje žena, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nisam ostavio veće iskušenje za muškarce ovog ummeta od žena.” Sada ćemo navesti neke načine na koje možemo izbjeći ovo iskušenje. Molimo Allaha da popravi stanje muslimana.

1. Vjerovanje u Allaha

Vjerovanje u Allaha i strah od Allaha pružaju zaštitu, štite osobu od činjenja zabranjenih stvari i od slijeđenja njegovih želja i strasti.

Ako vjernik postane svjestan da ga Allah uvjek vidi, i ako razmisli o značenju Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava, kao što su: El-‘Alim, Es-Semi’, El-Besir, Er-Rekib, Eš-Šehid, El-Hasib, El-Hafiz, El-Muhit, ako to uradi bojati će se Allaha i kad je sam i kad je u društvu, i to će zaustaviti nepokornost Allahu, i smanjiti će jačinu strasti koje mnoge ljude vode u činjenje zabranjenih djela.

2. Obaranje pogleda i izbjegavanje gledanja u haram

Pogled može biti uzrok loših misli u srcu, koje vode u ideje a one u strasti, a onda volji i odluci, a konačno bez sumnje u činjenje zabranjenog. Razmisli o značenju ovog ajeta koji spaja prvi korak prema haramu i ishod toga (to haram djelo). Allah kaže, prijevod značenja: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje (od gledanja u zabranjene stvari) i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim (od zabranjenih seksulanih radnji); to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.” [En-Nūr 24:30]

Ibn Kesir je rekao: “Ovo je naredba od Allaha vjernicima, da obore svoje poglede i da ne gledaju u ono što im zabranjeno da gledaju i da gledaju samo u ono u što im je dozvoljeno da gledaju. Ako se desi da osoba nenamjerno pogleda u ono što je zabranjeno, trebao bi brzo okrenuti pogled od toga.”

3.Odbijanje loših misli

Loše misli predstavljaju prijetnju za srce… ako se osoba upusti u njih i ne otjera ih odmah, one će prerasti u ideju, a onda u želju i odluku, što bez sumnje vodi u zabranjeno djelo. Budi oprezan da se ne upuštaš u misli koje ti nadolaze; ono što moraš da radiš jeste da ih odbijaš i istjeruješ dobrim mislima. Tretman je, dakle, da odbijaš ove loše misli i da se zaposliš sa dobrim mislima.

4.Brak

Prenosi se da je Abdulah ibn Mesud rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘O skupino mladića, ko god od vas moše da si priušti da se oženi, neka to i uradi, a ko ne može, neka posti, jer će mu to biti štit.‘ ” Buharija, 5065.

5.Post za one koji si ne mogu priuštiti da se ožene

Zbog hadisa koji je naveden iznad, u kojem stoji: “…a ko ne može, neka posti, jer će mu to biti štit.” Buharija, 5065.

El-Kurtubi kaže: “Što manje osoba jede, to su slabije njegove strasti, a što su strasti slabije, to manje grijeha čini.”

6.Udaljivanje od lošeg društva

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čovjek će slijediti put svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas pogleda koga će uzeti za prisnog prijatelja.” Ebu Davud, 8433; i šejh Albani ga je ocijenio kao hasen u Sahih Ebi Davud, 4046.

7.Udaljavanje od mjesta na kojima se nalazi to iskušenje

Očigledno je da živimo u društvu koje je puno iskušenja – sve vrste medija, novine, flertovanje na pijacama, satelitski kanali, internet, itd.. Tako da ti moraš pobjeći od svega toga da bi tvoje pridržavanje za vjeru ostalo ispravno.

8. Ne činite vaše kuće kaburovima

Neka te tvoja kuća naspominje na pokornost, a ne na grijeh. Ako je neka soba povezana sa nekim grijehom npr., zbog toga će osoba učestalo činiti grijeh, jer svaki puta kada uđe u tu sobu sjetit će se tog grijeha i biće iskušan da ga opet uradi. Pa treba napraviti da ga njegova soba i kuća podsjeća na pokornost Allahu, pa kada uđe vidi Mushaf koji čita, i sjeti se svog noćnog namaza pred Allahom, i redovnih sunneta koje klanja u sobi. Činjenje mnogo dobrih djela u kući će u tvojoj glavi stvoriti vezu između kuće i činjenja dobrih djela, tako da ćeš manje misliti na grijeh, i strasti će se smanjiti.

9.Trudi se da većinu svog vremena provodiš u pokornosti i obožavanju Allaha

Vrijeme je jedno od velikih blagodati koje je Allah podario Svojim robovima, ali ima mnogo onih koji ga ne iskorištavaju. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije blagodati koje većina ljudi ne iskorištava kako treba su: zdravlje i slobodno vrijeme.” Buharija, 6412.

Također pogledajte pitanje pod brojem 3234.

10. Prisjećanje na nagradu na Ahiretu

Posebno prigodno u ovom kontekstu jeste prisjećanje na Hurije i na njihove osobine, koje je Allah pripremio za one koji su strpljivi i ustrajni u udaljavaju od grijeha. To može pomoći muslimanu da se ophodi sa ovim prolaznim zabranjenim zadovoljavanjima koja vode samo u žaljenje i gubitak.

Molimo Allaha da nam pomogne da se sačuvamo iskušenja, i skrivenih i javnih. Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/33651 – http://islam-pitanja-i-odgovori.blogspot.se

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta