Odgovori

Šest pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Običaji prilikom svadbe

PITANJE: Kod nas je običaj da se djevojci koja se udaje, na svadbi, stavi dijete u krilo; a ja se udajem, inšallah, za nekoliko dana i roditelji mog budućeg supruga žele mi u krilo staviti dječaka koji je nepokretan. E, moji su roditelji protiv toga, kažu da ako stavim nepokretno dijete u krilo, mogu i moja djeca, ne daj Bože, biti nepokretna. Ja u to praznovjerje ne vjerujem, čvrsto vjerujem u dragog Allaha i njegovo određenje. Međutim, kako da postupim?

ODGOVOR: Molim Svemogućeg Allaha da Vas usreći u braku i podari Vam čestit porod.

U pravu ste kad kažete da ne treba vjerovati u praznovjerje i da se treba pouzdati u dragog Allaha. O zloslutnji postoje mnogi hadisi, a ovdje ćemo navesti samo neke. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, gdje govori: “Nema zloslutnje, a drago mi je optimističko predviđanje.” “Šta je optimističko predviđanje?”, upita ga neko, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Lijepa riječ koju čovjek izgovori” (El-Buhari i Muslim).

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, govorio je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Zloslutnja je širk; svako od nas ima zle slutnje, ali ih Allah odagna uzdanjem u Njega.’” (Ebu Davud, Et-Tirmizi i Ibn Madža).

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Visoke stupnjeve u džennetu neće zaraditi onaj ko se bude bavio vračanjem, niti onaj ko se bude povodio za strelicama mejsira, niti onaj ko se vrati s puta iz zloslutnje” (Et-Taberani).

Ne postoji nikakav razumski argument koji može poslužiti u korist zloslutnje; ona je traženje znanja i indicija na pogrešnom izvoru, a to je, ustvari, neznanje i zabluda. Čak i neki pagani osuđivali su takve postupke smatrajući ih neznanjem. Naš dragi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio je optimizam, nije volio pesimizam; optimizam bodri čovjeka, pesimizam ga unazađuje. Ako ne možete sami, pokušajte uz nečiju pomoć razuvjeriti sve one koji žele da se taj običaj neizostavno izvrši na Vašoj svadbi. Pokušajte ih uvjeriti u to da bi takav postupak mogao pokvariti Vaše raspoloženje na svadbi… Pozovite se i na hadise koji su ovdje navedeni. Allah je Onaj Koji daje podršku Svojim dobrim robovima i On najbolje zna.

______________________________________________________

2. Je li moja majka nezahvalna

PITANJE: Koliko god učinila dobročinstva, moja majka nije zadovoljna i ne vrednuje moj trud. To me često obeshrabri u mojim dobročinstvenim postupcima prema njoj, a znam da Allah, džellešanuhu, traži da se roditeljima čini dobro. Šta mi savjetujete?

ODGOVOR: Dragi Allah kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (El-Isra, 23, 24).

Ashab po imenu Muavija es-Sulemi, radijallahu anhu, ispričao je: “Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obratio mu se: ‘Allahov Poslaniče, želim poći s tobom u borbu na Božijem putu, zarad Allahova lica i nagrade na budućem svijetu!’ ‘Teško tebi! Je li živa tvoja majka?’, upitao me Poslanik pa sam odgovorio da jest, i on mi tad kaza: ‘Vrati se kući i čini joj dobročinstvo!’ Prišao sam Poslaniku s druge strane te ga isto to upitao, a Resulullah mi je isto odgovorio. Zatim sam mu prišao sprijeda, a Poslanik mi je tad, treći put, rekao: ‘Teško tebi! Ne odvajaj se od majčinih nogu, tako ćeš džennet zaslužiti!’” (Ibn Madža).

Ovaj hadis često navodimo zato što je veoma važan i sadržajan. Istina je da postoje neki roditelji koji nisu zadovoljni dobročinstvom koje im čine njihova djeca, ali, jesmo li se ponekad zapitali jesu li roditelji možda s pravom nezadovoljni i je li naše dobročinstvo spram njih dovoljno? Dijete se treba truditi i učiniti onoliko koliko može, a Allah, džellešanuhu, dat će rezultate i taj se isti trud mora vidjeti, na ovom ili na budućem svijetu.

Vaša majka nije nezahvalnija od majke Sa‘da b. Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, koja se zaklela da neće jesti i piti sve dok se on ne odmetne od islama, pa je unatoč tome Allah, džellešanuhu, povodom ovog ashaba objavio: “Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj…” (El-Ankebut, 8).

Neka dijete čini dobročinstvo majci, i zaslužit će Allahovu naklonost, i nagradu, i džennet, i obilnu nafaku na ovom svijetu! I neka se ne obazire na to je li majka zahvalna ili nije. Ta majka je dovoljno učinila za svoje dijete što ga je s mukom nosila i s mukom rodila pa zatim se o njemu brinula i odgajala ga. Ne treba dozvoliti da čovjeka obuzme očaj (a ima li očaj gore ime) ako mu neko ne uzvrati na dobročinstvo! Treba znati da je u Allaha golema nagrada i da je Njegovo zadovoljstvo veće od svega. Molim Allaha, pomoću Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava, da nas učini jednima od onih koji ugađaju svojim roditeljima i čine im dobročinstvo. A Uzvišeni Allah, opet, najbolje zna.
_________________________________________________

3. Kupanje poslije seksualnih snova

PITANJE:

Ponekad sanjam seksualne snove, pa je li dovoljno da samo pogledam veš i ako na njemu ne bude tragova ejakulacije da se ne kupam? Naime, kad bih provjeravala nakon sna mahramicom, morala bih se kupati svako jutro jer bijelo pranje izlazi skoro uvijek? Halalite na ovom intimnom pitanju!

ODGVOR

Ružni, strašni i snovi koji imaju seksualni sadržaj jesu plod šejtanovog djelovanja. Ibn Mulekkin, Es-Sujuti, El-Kurtubi i neki drugi islamski učenjaci kažu da je nemoguće da se vjerovjesnik odžunupi u snu, upravo iz tog razloga što se na taj način šejtan igra s čovjekom, a nemoguće je da šejtan poigra s vjerovjesnikom. U pogledu seksualnih snova mjerodavna je ejakulacija, nisu mjerodavni snovi. Dakle, ako žena sanja da ima spolni odnos, ali ne ejakulira, ne mora se okupati.

Imam El-Buhari zabilježio je da se Ummu Sulejm, radijallahu anha, obratila Božijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, Allah se zaista ne stidi istine, pa mora li se okupati žena nakon seksualnih snova?” “Da, mora se okupati ako vidi tragove ejakulacije”, odgovorio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ako se žena ne sjeća da su snovi imali seksualni sadržaj, a vidi tragove ejakulacije, mora se okupati.

Sve mimo ovog pretjerivanje je u vjeri i izlaganje vesvesama. A treba znati da je, takozvano, bijelo pranje posljedica upale; i bijela tekućina koja izlazi uslijed toga ne obavezuje na kupanje. A Allah najbolje zna.
__________________________________________________

4. Izvodi li ovo djelo iz vjere

PITANJE: Imam jedan veliki problem koji u mene unosi nemir i baca me u očaj. Naime, čitao sam tekstove u kojima se govori o djelima koja izvode iz vjere i, između ostalog, pročitao da iz vjere izvodi ako čovjek mrzi nešta s čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa makar se toga i pridržavao. E, ako neko čezne za bludom, naprimjer, i stalno razmišlja o tome te nema mira i usto mrzi to što je Allah, džellešanuhu, zabranio činjenje bluda, znači li to da je takav postao nevjernik, bez obzira na to što je jedini razlog zbog kojeg se odrekao te svoje čežnje upravo…

vjera i strah od Allaha, Jednog Jedinog? Šta da poduzme čovjek koji se nalazi u takvoj situaciji? Molim vas da mi, s Allahovom dozvolom, pomognete, jer ne znam zaista šta da radim, bojim se da su moji ibadeti beskorisni.

ODGOVOR: Neka je hvala Allahu, neka su mir i spas Božijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Allahova je blagodat spram ljudi i to što je učinio da dini-islam bude lahka vjera: “…Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate…” (El-Bekara, 185); i u vjeri vam nije ništa teško propisao…” (El-Hadždž, 78). Aiša, radijallahu anha, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Poslan sam s monoteističkom lahkom vjerom” (Ovaj je hadis zabilježio imam Ahmed s dobrim lancem prenosilaca).

S druge strane, iz Svoje mudrosti, Allah, džellešanuhu, stvorio je šejtana i dao mu mogućnost da zavodi ljude. A treba znati da je nevjerstvo prvo na šta šejtan pokušava navesti vjernika, kao što je u vašem primjeru. I, ako se vjernik prepusti šejtanovom došaptavanju, naći će se u košmaru, očaju i izbezumljenosti. Islamski učenjaci kažu da se vesvese, ružne misli, liječe na dva načina: prvo, spominjanjem dragog Allaha; i, drugo, nepridavanjem pažnje istim tim ružnim mislima kad se pojave. U Ebu Hurejrinom, radijallahu anhu, predanju stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Šejtan priđe čovjeku i upita ga: ‘Ko je stvorio to i to? Ko je stvorio to i to?’ Naposlijetku šejtan čovjeka upita: ‘A ko je stvorio Allaha?’ Kad se to dogodi, neka čovjek zatraži utočište u Allaha i neka prestane razmišljati o tome!” (El-Buhari i Muslim).

Čak ni ashabi, radijallahu anhum, nisu bili pošteđeni sumnji i nejasnoća, pa bi se neki žalili Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Muslim zabilježio je da je Ebu Hurejra, radijallahu anhu, ispričao: “Neki su ashabi došli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se: ‘Osjetimo nešta o čemu se ne bismo nipošto izjasnili!’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ih: ‘Jeste li to već osjetili?’ ‘Jesmo’, odgovoriše oni, a Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zaključi: ‘To je pokazatelj vašeg snažnog vjerovanja.’” Ovaj hadis znači: borba protiv ružnih misli, preziranje i uveličavanje iste te vesvese znak je da ste iskreni vjernici.

Na pitanje u vezi s vesvesom Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “To je pokazatelj čistote vjerovanja” (Muslim). Tu je i Ibn Abbasovo, radijallahu anhu, predanje: “Neki je čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i požalio se: ‘Božiji Poslaniče, neki od nas izloženi su takvim mislima da bi im bilo draže izgorjeti nego se izjasniti s tim u vezi!’ Na to Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Hvala Allahu, Koji je šejtanovu spletku sveo na vesvesu!’” (Ebu Davud).

Sami kažete da se čovjek susteže od bluda zato što je blud zabranjen! Da mrzi zabranjenost bluda, čovjek se ne bi sustezao od činjenja ovog poroka, pogotovu danas, kad je rasprostranjen u toj mjeri da se čovjeku sâm nameće. To što osjetite samo je šejtanovo zavođenje i pokušaj da Vas uvjeri kako mrzite Allahove propise, a kad vas u to uvjeri, onda je logično i sasvim za očekivati da će Vas uvjeriti kako su dobra djela koja činite uzaludna.

Vi ste, ako Bog da, na velikom dobru, upravo zato što se šejtan okomio na Vas, ali prestanite se time baviti, čitajte časni Kur’an i činite zikr. Koristim se ovom prilikom da upozorim na opasnost čitanja svakojakih tekstova na internetu, jer danas postoje web portali na kojima se nalaze mnogi tekstovi koji zbunjuju ljude. O djelima koja izvode iz islama – trebalo bi više pisati i govoriti o uvođenju ljudi u islam – ne može se naučiti čitajući kratke tekstove, niti slušajući predavanja onih koji su zastranili. Molimo Allaha, džellešanuhu, da Vam olakša i odstrani od Vas šejtanovo zavođenje. A Allah najbolje zna.

_____________________________________________

5. Naklanjavanje namaza

PITANJE: Dobila sam ponudu za jedan sezonski posao i prihvatila sam je, a zanima me, pošto ću cijeli dan izbivati iz kuće i biti spriječena u obavljanju namazâ navrijeme, kako stoji s njihovim naklanjavanjem, to jest, postoji li određeni nijet koji treba donijeti kad se naklanjava namaz?

ODGOVOR:

Namaz je stup vjere i dokaz da čovjek voli dragog Allaha. Onaj ko ne klanja prekinuo je vezu s Gospodarom svjetova i snosit će posljedice. Svaki namaz mora se klanjati u njegovu vremenu, kako Vam je to poznato. Ako bismo kazali da se zbog posla namaz može izostaviti i naklanjati kasnije, onda bismo dunjaluku dali prednost nad ahiretom, a to nikad, zato što smo vjernici, nećemo uraditi. Ako se dogodi da čovjek namaz propusti razložno, kao, naprimjer, da ga prespava ili zaboravi, klanjat će kad se probudi, odnosno kad se sjeti.

Naklanjavanje, kod nas u Bosni poznato kao “kaza”, nema utemeljenja u Šerijatu, to je, štaviše, poigravanje s Božijim propisima. Oni koji vjeruju da se namjero propušteni namaz može naklanjati olahko su shvatili namaz. Ima učenjaka koji smatraju da se namjero propušteni namaz nikad ne može nadoknaditi. A Allah najbolje zna.
_____________________________________________

6. Dove i zikrovi prilikom sklapanja baraka

PITANJE:

Možete li mi reći koje se sve dove uče prilikom sklapanja braka?

ODGOVOR:

Nakon što sklopi brak, mladoženji se trebaju proučiti sljedeće dove: BĀREKALLĀHU FÎKE VE BĀREKE ‘ALEJKE VE DŽEMEA‘ BEJNEKUMĀ FÎ HAJR – Blagoslovio te Allah, dao ti blagoslov i sastavio vas u dobru! (Ebu Davud); ALLĀHUMME BĀRIK FÎHIMĀ VE BĀRIK LEHUMĀ FÎ BINĀ’IHIMĀ – Allahu, blagoslovi ih i blagoslovi porod njihov! (Et-Taberani)
‘ALEL-HAJRI VEL-BEREKETI VE ‘ALĀ HAJRI TĀ’IR – Neka vam bude hairli, s blagoslovom i najsretnije kako može biti! (El-Buhari).

Kad se osami s mladom, mladoženja uči ovu dovu, stavivši ruku na prednji dio njezine glave: ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE HAJREHĀ VE HAJRE MĀ DŽUBILET ‘ALEJHI. VE EŪ‘ZU BIKE MIN ŠERRIHĀ VE ŠERRI MĀ DŽUBILET ‘ALEJHI – Allahu, molim Ti se za njeno dobro i za dobro koje si u njoj stvorio! A utječem se Tebi od njenog zla i zla koje si u njoj stvorio!” (Ibn Madža).

Dova prije spolnog odnosa glasi: BISMILLĀHI ALLĀHUMME DŽENNIBNEŠ-ŠEJTĀNE VE DŽENNIBIŠ-ŠEJTĀNE MĀ REZAKTENĀ – U ime Allaha! Allahu, udalji od nas šejtana i udalji ga od djeteta koje nam daruješ! (El-Buhari i Muslim). A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio Kuduzović Abdurrahman, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta