Dove i zikr

Kamo sreće da mi se nijedna dova nije ispunila na dunjaluku!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Džabir r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Džibril je zadužen za potrebe ljudstva, pa kada dovu prouči čovjek-nevjernik, Allah dž.š., kaže: „O Džibrile, ispuni mu to što traži, jer ne volim ga slušati kako se moli, a kada dovu prouči čovjek-vjernik, Allah dž.š., kaže: O Džibrile, nemoj mu ispunjavati potrebu, jer volim da slušam njegovu dovu!“…

Od Džabira b. Abdullaha r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Allah dž.š., će pozvati vjernika, na Sudnjemu Danu, sve dok ga ne zaustavi preda Se, pa će mu reći: Robe Moj, bio Sam ti naredio da mi se dovom obraćaš, obećavši ti pri tom da ću ti se na dovu odazivati – pa jesi li Mi se dovama obraćao? Reći će: Da, Gospodaru. Reći će mu: Nisi Mi ni jedne dove uputio a da ti se na nju nisam odazvao! Zar mi se nisi obraćao dovom tog i tog dana, zbog brige koja te je spopala, da ti je otklonim, pa Sam ti je uklonio. Reći će: Istina je, Gospodaru. Allah dž.š., nastavlja: Požurio sam odazvati se na tvoju dovu još na dunjaluku! Onda, tog i tog dana, si mi se obratio dovom zbog problema koji te snašao, da ti ga otklonim, pa nisi primjetio da ti se problem riješio? Reče: Istina je, Gospodaru moj. Allah dž.š., me reče: Moj odaziv na tu dovu sam ti sačuvao za u Džennet, za šta imaš, kao nagradu, to i to! Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: Allah dž.š., neće ostaviti jedne dove, kojom Mu se obraćao rob-vjernik, a da mu nije dao pojašnjenje za nju – ili mu je udovoljeno dovi na dunjaluku, ili mu je sačuvana za džennetske nagrade. Reče: Vjernik, kada bude ugledao džennetske nagrade, koje ga čekahu za, na dunjaluku, neispunjene dove – reći će: Kamo sreće da mi se nijedna dova nije ispunila na dunjaluku!“ (el-Mustedrek, el-Hakim, br.1819.; Šu’abul-Iman, el-Bejheki, br.1093.; el-Mudžalesa ve Dževahirul-Ilm, el-Dejnuri, br.126.)

Ebu Se’id el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nema muslimana koji se Allahu dž.š., dovom obrati a da mu se na dovu nije odazvalo – sve dok u dovi nema zahtijeva za grijehom ili kidanjem rodbinskih veza – i da mu Allah dž.š., nije dao jedno od troje: ili ispunjenje dove na dunjaluku, ili da mu je sačuva za na Ahiret, ili će mu otkloniti zla i belaja u težini njegove dove!“ (Musned, Ebu Ja’ala, br.1019.; el-Edeb el-Mufred, el-Buhari, br.710.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nema tog vjernika, koji upravi lice svoje prema Allahu dž.š., moleći Mu se, a da mu Allah dž.š., ne udovolji dovi: ili na dunjaluku, ili će mu je sačuvati za na ahiret – sve dok ne bude brzao! Rekoše: Allahov Poslaniče, kako će to čovjek brzati? Reče: Govoriće – učio sam dovu i učio, ali ne vidim da mi se na dovu odaziva!?“ (el-Edeb el-Mufred, el-Buhari, br.711.; el-Mu’udžem el-Evsat, el-Taberani, br.147.; el-De’avat el-Kebir, el-Bejheki, br.327.)

Ebu Se’id el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Dova čovjeka muslimana se ne odbija – osim ako dovi za grijeh ili kidanje rodbinske veze – na jedan od tri načina: ili će mu se dati to što traži, ili će mu se sačutavi dova za na ahiret (radi nagrade), ili će se od njega otkloniti zla u skladu sa njegovom dovom!“ (el-Du’a, el-Taberani, br.37.; Šerhu Muškilil-Asar, el-Tahavi, br.882.)

Džabir r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Džibril je zadužen za potrebe ljudstva, pa kada dovu prouči čovjek-nevjernik, Allah dž.š., kaže: „O Džibrile, ispuni mu to što traži, jer ne volim ga slušati kako se moli, a kada dovu prouči čovjek-vjernik, Allah dž.š., kaže: O Džibrile, nemoj mu ispunjavati potrebu, jer volim da slušam njegovu dovu!“ (Džami’ul-Ehadis, el-Sujuti, br.7764.; Kenzul-‘Ummal, el-Fevri, br.3263.)

Selman r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Vaš Gospodar, Blagoslovljeni i Uzvišeni, je Stidljiv i Častan – stidi se od Svoga roba, koji podigne svoje ruke k Njemu, da mu ih vrati praznim!“ (Sunen, Ebu Davud, br.1490.; Sunen, Tirmizi, br.3556.; el-Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.3271.; el-Mustedrek, el-Hakim, br.1831.; el-mu’udžem el-Kebir, el-Taberani, br.6025.)

Ibnu Abbas r.a., pripovjeda: „U prisustvu Allahovog Poslanika s.a.w.s., se prouči ajet: „O ljudi, jedite halal i dobre stvari koje nalazite na Zemlji!“ – pa Sa’ad b. Ebi Vekkas r.a., ustade i reče: Allahov Poslaniče, moli Allaha dž.š., da me učini čovjekom kojem se prima dova. Allahov Poslanik s.a.w.s., mu reče: O Sa’adu, nek ti hrana bude halal – bićeš čovjek kojem se prima dova! Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, čovjek će ubaciti haram zalogaj u svoje tijelo, zbog kojeg mu se neće primati djelo 40 dana, i svaki čovjek čije se tijelo uzgoji na haramu i kamati džehennemska vatra ga je najpreča!“ (el-Mu’udžem el-Evsat, el-Taberani, br.6495.; el-Tergib vel-Terhib, Kavamul-Sunneh, br.1110.)

Nema tog čovjeka koji 3x izgovori Ja Rabbi – O Gospodaru moj, a da mu Allah dž.š., ne odgovori riječima: Odazivam ti se robe Moj, srećo Moja – pa će mu Allah dž.š., ispuniti na dunjaluku šta bude htio, i odgoditi mu za na ahiret ono što bude On htio!“ (el-Firdevs bi Me’suril-Hitab, el-Dejlemi, br.6223.; Džami’ul-Ehadis, el-Sujuti, br.20212.; Kenzul-‘Ummal, el-Fevri, br.3172.; Džem’ul-Dževami’, el-Sujuti, br.856.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nema išta da je, kod Allaha dž.š., časnije od dove!“ (Sahih, Ibnu Hibban, br.870.)

Enes r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemojte odustajati od dove! Uz dovu, niko nije propao!!!“ (Sahih, Ibnu Hibban, br.871.; el-Ehadis el-Muhtareh, el-Dija’ el-Makdisi, br.1760-1761.; el-Džami’ el-Sagir, el-Sujuti, br.9829.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha – Imam Sultanija džamije, Plav, Sandžak, CG – minber.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta