Brak i islamska porodica

Kćerke su posebni Allahov dar

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Diljem svijeta je posebno raširena pojava – omraženost ženske djece. Koliko li je samo očeva neznalica koji se rasrde i rastuže kad im se kaže da im je žena rodila žensko dijete! Izraziti nezadovoljstvo i odbiti dar običnog čovjeka, gnusno je i odvratno djelo koje svi preziru, pa šta tek da mislimo o nezadovoljstvu i odbijanju dara od Allaha, dž. š.? Ko je u stanju zanemariti vrijednost i značaj ženskog djeteta? Pa, one su naše ljupke kćerke, naše sestre, supruge, one su, na kraju, naše majke i nene! Divne li su riječi islamskog daije: “One su pola čovječanstva koje rađa drugu polovinu. Preciznije rečeno, one su cjelokupno čovječanstvo”. 

O veličini i značaju ženske djece nam govori Allah, dž . š., u Kur’anu i pri tome dobijanje ženske djece naziva darom. Štaviše, stavlja ih na mjesto ispred muškaraca. Allah, dž. š., kaže: “Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku” (Eš-Šura, 49.).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Kome Allah podari tri kćerke, ili tri sestre, ili dvije kćerke, dvije sestre, pa upotpuni dobročinstvo prema njima bojeći se za njih, ući će u džennet” (Musned imami Ahmeda, 43/2.).  

Ko bude iskušan sa nečim od svojih kćerki, pa prema njima plemenito postupi, biti će mu zastor od džehenemske vatre”  (Buhari, 1.418.; Muslim, 2.629.).

Dakle, ova greška u obezvrjeđivanju i omalovažavanju ženske djece ne predstavlja samo grešku u odgoju, nego i u vjerovanju – akidi. Nema nikakve sumnje da takvo ponašanje spada u običaje prljavog džahilijjeta (doba neznanja i tame uma) i običaje i praksu džahila. 

Radi se o toliko krupnoj i opasnoj stvari da o njoj direktno govori i Gospodar svjetova, svemogući Allah, dž. š. koji kaže: ”I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten, krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena, da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi ? Kako ružno oni prosuđuju!” (Prijevod značenja En-Nahl, 58.-59.)

Postoji stara izreka koja kaže da se dan po sabahu poznaje, pa čemu da se nada dijete koje je na taj način dočekano na ovom svijetu?

islamskiedukativni.wordpress.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta