Humanitarni kutak

Konačni spisak uplata za ramazansku akciju 2021. g.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Tražimo halala što ovako dugo kasnimo sa konačnim spiskom uplata za ramazansku akciju, zaista nam je žao zbog ovog. Molimo Uzvišenog Allaha da neizmjerno nagradi sve one koji nam već godinama ukazuju svoje povjerenje i preko svojih uplata pomažu siromašne i bolesne muslimane, te pomažu rad ove stranice!  Slijedi spisak uplata:

UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM PISAMA

1.R. B. iz Njemacke….200 eura – po pola za humanitarni fond Num stranice (NUM fond) i za davu
2. Sestra T. H. iz Njemacke….50 eura za NUM fond
3. Familija H. iz Italije…100 eura – po pola za obadvije kategorije
4. Sestra M. M. iz Njemacke…200 eura – po pola za obadvije kategorije
5. Sestra A. Z. Iz Svicarske…50 franaka za NUM fond

6.Sestra E. B. Iz Slovenije…20 eura za NUM fond
7. S. S. i I. S. iz USA….100 dolara za NUM fond
8. Brat M. I. iz Njemacke…1.000 eura – 350 eura za davu, 300 za NUM fond i 350 za jedno udruzenje
9. Brat B. M. iz Holandije…20 eura – po pola za obadvije kategorije
10. Brat ili sestra iz Svicarske…50 franaka za NUM fond

___________________________

 UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM SWISH-a (Uplate se na ovaj način mogu izvršiti jedino iz Švedske)

11.Brat B. H. …500 kruna za NUM fond
12. Brat N. O. ….1.600 kruna za NUM fond
13. Sestra I. D….50 kruna za NUM fond
14. Brat F. J. …50 kruna za NUM fond
15. Sestra B. B. ….300 kruna za NUM fond

16.Brat M. K. …1.500 kruna za NUM fond
17. Brat A. N. …1.300 kruna za NUM fond
18. Sestra S. P. …1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
19. Sestra L. J. …200 kruna za NUM fond
20. Sestra S. P. ….200 kruna za davu
_______________________________
_______________________________

SPISAK UPLATA DOPUNJEN 29.04.2021. g.

UPLATE KOJE SU STIGLE PUTEM BANKE

Ovo je uplatnica (8.869 švedskih kruna) koja je poslata na račun udruženja “Izvor dobročinstva”, sa sjedištem u Sarajevu, i od ovog novca će biti pomognute samohrane majke, inšallah:


___________________

UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM PISAMA

21.Brat E. C. iz Danske….672 eura – po pola za obadvije kategorije
22. Sestra C. E. iz Danske….168 eura – po po pola za obadvije kategorije
23. Sestra M. C. iz Danske…269 eura – po pola za obadvije kategorije
24. Sestra H. S. iz Danske…875 eura – po pola za obadvije kategorije
25. Sestra S. S. iz Holandije…50 eura – po pola za obadvije kategorije

26. E.K i K.M. iz Njemacke…40 eura za NUM fond
27. F. S. iz Svicarske…20 eura za NUM fond
28. Sestra S. Z. iz Njemacke…50 eura za NUM fond
29. Brat D. N. iz Njemacke….150 eura – 100 eura za NUM fond i 50 eura za davu
30. Sestra V. C. iz Svedske…700 kruna za jedno udruzenje
________________________

 UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM SWISH-a (Uplate se na ovaj način mogu izvršiti jedino iz Švedske)

31.Sestra S. F. …2.000 kruna za NUM fond
32. Sestra M. S-S …200 kruna za NUM fond
33. Sestra E. P. …2.000 kruna za NUM fond
34. Brat F. J. …50 kruna za NUM fond
35. Sestra Lj. H. …500 kruna za NUM fond

36. Sestra S. P. …1.800 kruna za davu
37. Familija F. …300 kruna za NUM fond
38. Sestra H. R. …450 kruna za davu
39. Brat R. K. …200 kruna za davu
40. Sestra A. F. …300 kruna za NUM fond

_______________________________
_______________________________

SPISAK UPLATA DOPUNJEN 05.05.2021. g.

UPLATE KOJE SU STIGLE PUTEM BANKE

Ovo je uplatnica (11.127 švedskih kruna)  je poslata juče na račun udruženja “Izvor dobročinstva”, sa sjedištem u Sarajevu, i od ovog novca će biti pomognute samohrane majke, inšallah:

___________________

UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM PISAMA

41.Brat E. H. iz USA…500 dolara – 400 dolara za NUM fond i 100 dolara za davu
42. Brat ili sestra iz Svedske…1.000 kruna za NUM fond
43. Brat N. N. iz Njemacke…300 eura za NUM fond
44. Sestra S. K. iz Austrije…100 eura
45. Brat ili sestra iz Austrije…100 eura – po pola za obadve kategorije

46.Sestra M. C. iz Njemacke…100 eura – po poal za obadve kategorije
47. Sestra Z. A. iz Svicarske…50 franaka za NUM fond
48. Familija H. iz Italije….50 eura – po pola za obadvije kategorije
49. Brat ili sestra iz Njemacke….20 eura za NUM fond
50. N. S. iz Kanade….300 dolara za jedno udruzenje
________________________

UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM SWISH-a (Uplate se na ovaj način mogu izvršiti jedino iz Švedske)

51.Brat A. I. …200 kruna za NUM fond
52. Sestra M. M. …100 kruna za davu
53. Brat E. K. …300 kruna – 200 kruna za NUM fond i 100 za davu
54. Sestra S. C. …200 kruna za davu
55. Brat F. J. …100 kruna za NUM fond

56. Brat N. K. …2.000 kruna za NUM fond
57. Sestra H. R. …400 kruna – po pola za obadvije kategorije
58. Sestra Dz. K. …400 kruna za NUM fond
59. Sestra A. F. ….2.500 kruna za NUM fond
60. Sestra S. H. …1.000 kruna za NUM fond

61. Brat A. T. …100 kruna za NUM fond
_____________________________
_____________________________

SPISAK UPLATA DOPUNJEN 25.07.2021. g.

UPLATE KOJE SU STIGLE PUTEM BANKE

Ovo je uplatnica (34.696 švedskih kruna)  je poslata na račun udruženja “Izvor dobročinstva”, sa sjedištem u Sarajevu, i od ovog novca će biti pomognute samohrane majke:


__________________________________

UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM PISAMA

UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM PISAMA

62.A. i K. S. iz Svicarske (vise pisama)….810 franaka i 5 eura za NUM fond, te 270 franaka za davu i 5 eura za davu
63. Familija H. iz Italije (vise pisama)…235 eura za NUM fond i 150 eura za davu
64. Sestra A. Z. iz Svicarske (nekoliko pisama)…270 eura i 100 franaka za NUM fond
65. Sestra M. M. iz Njemacke (nekoliko pisama)…100 eura za hum. Fond, 70 eura za davu, 180 eura za dvije skole Kur’ana

66.Familija R. Iz Njemacke (dva pisma)…490 eura za NUM fond i 20 eura za davu
67. Brat D. N. iz Njemacke…100 eura – po pola za obadvije kategorije
68. Brat ili sestra iz Njemacke…20 eura za skolu Kur’ana
69. R. S. iz Svicarske…100 franaka za skolu Kur’ana
70. Brat ili sestra iz Svicarske…20 franaka za NUM fond

71.Familija D. iz Njemacke….40 eura – po pola za obadvije kategorije
72. Sestra J. A. iz Holandije…150 eura – po pola za obadvije kategorije
73. Brat E. D. iz Njemacke….100 eura – po pola za obadvije kategorije
74. Sestra T. I. Iz Holandije…30 eura – 20 eura za NUM fond i 10 za davu
75. Sestre R. M., A. A., J. B. I Dz. G. iz USA…180 dolara – po pola za obadvije kategorije

76.Familija E i Dj. iz Njemacke…50 eura za skolu Kur’ana
77. Sestra S. S. iz Holandije…50 eura za skolu Kur’ana
78. Sestra T. H. iz Njemacke…150 eura za NUM fond
79. Familija S. iz Njemacke…1.000 norveskih kruna i 20 eura za skolu Kur’ana
80. Brat Z. S. iz Francuske…260 eura – po pola za obadvije kategorije

81.Brat ili sestra iz Austrije…20 eura za skolu Kur’ana
82. Brat ili sestra iz Austrije…30 eura za NUM fond
83. Brat D. iz Njemacke…30 eura – po pola za obadvije kategorije
84. A. H. iz Svicarske…20 franaka – po pola za obadvije kategorije
85. Brat ili sestra iz Svicarske….20 franaka za NUM fond

86.Brat ili sestra iz Svicarske…400 franaka i 100 eura za skolu Kur’ana
87. Sestra M. S. iz Svedske…500 kruna za NUM fond
88. Familija S. iz Italije…30 eura za NUM fond
89. Brat M. I. iz Njemacke…800 eura – po pola za obadvije kategorije
90. Brat ili sestra iz Njemacke…20 eura za NUM fond

91.Familija S. iz Njemacke….70 eura – 50 eura za NUM fond i 20 za davu
92. Sestra A. S. iz Svicarske…20 eura za jedno omladinsko udruzenje
93. Brat B. M. Iz Holandije…20 eura za skolu Kur’ana

___________________________

 UPLATE KOJE SU PRISTIGLE PUTEM SWISH-a

94.Sestra H.R. …200 kruna- po pola z aobadvije kategorije
95. Brat A.T. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije

96.Brat F. J. …50 kruna za NUM fond
97. Sestra S. P. …1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
98. Brat A.T. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
99. Sestra H.R …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
100. Sestra M. S-S …100 kruna za davu

101.Brat N. K. …2.000 kruna za davu
102. T., A. I njihova mama…500 kruna za davu
103. Sestra M. H. …2.000 kruna za NUM fond
104. Brat A. N. …300 kruna za NUM fond
105. Sestra U. H. …250 kruna za davu

106.Sestra H. R. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
107. Brat A. T. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
108. Sestra A. F. …8.000 kruna za NUM fond
109. Sestra M. M. …50 kruna za davu
110. Brat B. H. …200 kruna za davu

111.Sestra H. R. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
112. Brat A. T. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
113. Brat F. J. …100 kruna za NUM fond
114. Brat S. H. …1.000 kruna za NUM fond
115. T., A. i njihova mama…300 kruna za NUM fond

116.Brat A. T. …3.750 kruna za NUM fond
117. Sestra H. R. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
118. Brat A. T. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
119. Brat F. J. …50 kruna za NUM fond
120. Sestra M. M. …50 kruna za davu

121.Sestra H. R. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
122. T., A. i njihova mama…300 kruna za NUM fond
123. Familija F. …300 kruna za NUM fond
124. Sestra H. R. …200 kruna – po pola za obadvije kategorije
125. Brat F. J. …100 kruna za NUM fond

126.Brat B. B. …400 kruna za NUM fond
127. Sestra H. R. …2.100 kruna (vise uplata) – po pola za obadvije kategorije
128. Sestra E. P. …100 kruna za davu
129. E. C. …200 kruna za NUM fond
130. Sestra LJ. H. …200 kruna za NUM fond

131.T., A. i njihova mama…600 kruna za NUM fond
132. Sestra S. P. …900 kruna za davu
133. Lj. H. i E.C. …100 kruna za NUM fond
134. Sestra H. R. …480 kruna – po pola za obadvije kategorije
135. Setra S. P. (vise uplata)….1.600 kruna za davu

136.Familija F. (vise uplata)…600 kruna za NUM fond i 300 za davu

Za više informacija u vezi ove akcije javite nam se na: info@n-um.com

 

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta