Savjeti

Mladić koji mi se fizički ne sviđa / Obaveznost namaza u školi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li da se udam za mladića kojeg volim, a koji mi se ne sviđa fizički?

PROBLEM: Es-selamu alejkum! Želim da vam iznesem svoj problem kako biste mi na najljepši mogući način, inšallah, pomogli. Ja sam pokrivena djevojka i trudim se da praktikujem islam koliko god mogu. Želim da se ubrzo udam kako bih se sačuvala grijeha, a i kako bih postala bolja vjernica uz svoga muža. Međutim, dvoumim se oko jedne stvari. Bila sam tri godine u vezi sa momkom koji klanja i vjeruje u Allaha, ali nikako nisam bila sretna sa njim jer nekako se nismo bili pronašli i bilo mi je teško pošto on nije bio za hidžab. Na sve to rekao mi je da ne posti mjesec posta, što je mene dodatno šokiralo, ali on kaže da je to između njega i Allaha te da ja nemam pravo da njemu govorim da on to treba. I tu je bio kraj, voljela sam ga i sada još ima te neke ljubavi, ali odlučila sam da sa takvim čovjekom ne želim stupiti u brak. Nedugo nakon toga upoznala sam jednog mladića koji je, hvala Allahu, vjernik i u kome sam spoznala najljepše osobine i sa njim sam nekako više vezana za Allaha, jer me i on na neki lijep način upućuje da činim dobre stvari, da sam bolja vjernica. Trudili bismo se da zajedno steknemo Allahovo zadovoljstvo.

Problem je, da mi Allah oprosti, što se on meni od prvog susreta nikako nije fizički svidio, a ni dan-danas. On želi da se oženi i ja želim da se udam, samo me muči to što me nikako ne privlači fizički pa se boji da, ne dao Allah, sutra u braku osjetim neku odbojnost prema njemu, i pored toga što ga volim. Znam da taj fizički izgled nije toliko bitan, ali željela sam da mi vi kažete svoje mišljenje u vezi toga da li trebam da odaberem ostale njegove dobre osobine, a naročito da gledam na to što je vjernik, a zanemarim taj izgled, ili da ne bih trebala da ostanem sa njim? Allah vas nagradio!

SAVJET: Uvažena sestro u vjeri, mnogo je toga što bih vam kazao u odgovoru na vaše pitanje, ali ćemo akcenat staviti na dvije stvari. Prvo, vaša “veza” sa prvim momkom je stvar koja se ne može zaobići u ovom odgovoru. Šerijatski je dopušteno da muškarac vidi ženu koju želi ženiti, kao što je i ženi dopušteno da vidi muškarca koji joj nudi brak, i u pogledu toga ne postoji razilaženje kod učenjaka, kao što nema smetnje da muškarac u prisustvu treće osobe (oca, majke, brata i sl.) porazgovara, pa čak i više puta, sa osobom koju želi ženiti, ali da ta veza traje tri godine, to je, po mom mišljenju, ipak predug period u odnosu na ono što su učenjaci dopustili. Mislim da je to najbliže nečemu što naš narod zove “ašikovanje” koje nema nikakve osnove u islamu, a o grijesima i šerijatskim propustima tih “veza” može se govoriti nadugo i naširoko.

Dalje, vjernica nijednog momenta ne treba razmišljati da li se udati za nekoga ko ne podržava hidžab, ne posti, i još uz sve to kaže kako je to njegovo lično pitanje na koje mu ne treba ukazivati. Ako mu ne treba ukazivati na ostavljanje posta, koji je jedan od pet temelja islama, i odbijanje hidžaba, pa kako da mu se ukaže na neki drugi grijeh koji je manji od spomenutog?! Stoga vaša odluka o odbacivanju te osobe je potpuno ispravna i nikada ne treba da se kajete zbog te odluke. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne je prilike nekog beduina uzeo za ruku, pa mu je između ostalog rekao i sljedeće: “Uistinu nećeš ništa radi Allaha ostaviti a da ti Allah ono što si ostavio neće zamijeniti nečim što je bolje i vrednije od toga.’’ (Bilježi ga Ahmed u Musnedu) Isto tako, kazao je Uzvišeni Allah: “Onaj ko se Allaha bude bojao, On će mu podariti izlaz iz svake situacije.”

Drugo, što se tiče druge situacije, savjetujem vam sljedeće:

Sve što je kazano u pogledu “veze” sa momkom u prvom dijelu pitanja, odnosi se i na ovu situaciju.

Što se tiče udaje za spomenutu osobu, ja mislim da, ako ste zadovoljni moralom spomenutog mladića, ako ste zadovolji njegovom vjerom, i u svemu tome nemate odbojnost prema njemu, a vi ste čak spomenuli u pitanju da ga i volite, onda vam savjetujem da se udate za njega.

Po mom skromnom mišljenju, najbitnije u svemu tome jeste da vi njega ne prezirete. Da ste kazali da ga prezirete, moj odgovor bi bio da se ne udajete za njega. S druge strane, dužina životnog puta i iskušenja koja čekaju mladence najbolje se mogu liječiti moralom i vjerom, a ubijeđen sam da ako čovjek ima pri sebi vjeru i moral, ako se prema supruzi odnosi onako kako od njega islam očekuje, da će ga ona neminovno zavoljeti, naročito kada se na sve to pridoda trag intimnog odnosa koji neminovno jača ljubav među supružnicima.

Suprotno tome, mnogo je slučajeva gdje se mladenci uzmu samo zbog fizičkog izgleda, ali veoma brzo dolazi do razvoda ili žive u patnji i bolu koji ne zna niko osim Allaha. Razlog je više nego jednostavan, fizička ljepota sama nije dovoljna da bračna lađa plovi po uzburkanom moru bračnih problema.

Sve spomenuto je samo savjet koji bih dao svakoj sestri muslimanki, ali to ne znači da se ne može desiti suprotno od spomenutog, već je to ono što smo mi shvatili tokom našeg skromnog življenja sa ljudima i slušajući njihove probleme.

Na kraju, klanjajte istihara-namaz, zamolite Allaha da vam otvori srce ka onome što je dobro za vas na oba svijeta, potom se oslonite na Allaha i učinite ono što vidite da je najbolje za vas.

Ako se odlučite za opciju udaje, onda se više ne opterećujte fizičkim izgledom vašeg muža, ne dopustite šejtanu da vas napada sa te strane, već prihvatite tu osobu takvom kakva jeste, jer je to nešto na što vi ne možete djelovati. Trudite se da se međusobo potpomažete sa mužem u činjenju dobra, a ubijeđen sam da ćete nakon kraćeg perioda u braku shvatiti da je najbitnija stvar kod muškarca njegov moral i vjera, a nikako fizički izgled.
___________________________________

Obaveznost namaza za onoga ko ide u školu

PROBLEM: Pitanje: Idem u srednju školu i dok sam u školi ne mogu klanjati, jer nemamo za to ni prostor, a ni vremena. Šta je s tim propuštenim namazima? Da li su oni jednaki grijehu namjerno propuštenog namaza? Da li ih mogu naklanjati kad dođem kući? Unaprijed hvala!

SAVJET: Uvaženi brate u vjeri, mnogo toga bi se trebalo kazati da bi odgovor na pitanje bio potpun, a mi ćemo rezimirano spomenuti nešto najbitnije.

Prvo, namaz je najbitniji stub islama, nakon što čovjek uđe u vjeru izgovaranjem šehadeta. Allahov Poslanik kazao je Muazu b. Džebelu, radijallahu anhu, kada ga je poslao u Jemen, u kojem su tada živjele ehlul-kitabije: “Neka prvo u što ćeš ih pozivati bude da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik, pa ako ti se odazovu, obavijesti ih da im je Allah propisao klanjanje pet namaza u toku dana i noći.” (Buhari i Muslim) Mnogo je drugih argumenata koji nam ukazuju koliko mjesto u islamu ima namaz.

– Namaz je vremenski ograničena obaveza. Kazao je Uzvišeni Allah: “A kada molitvu završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.” (En-Nisa, 103) Islamski učenjaci kazali su da kao što nije dozvoljeno klanjati namaz prije nastupanja namaskog vremena, tako isto ga nije dozvoljeno odgađati i klanjati nakon isticanja namaskog vremena.

– Odgađanje klanjanja namaza, izvan njegovog propisanog vremena, smatra se jednim od najvećih velikih grijeha (osim situacija koje su izuzete vjerodostojnim argumentima, kao što je stanje putnika kada je dozvoljeno kraćenje i spajanje namaza). Kazao je Uzvišeni Allah: “Teško se klanjačima, koji su nemarni prema namazu.” (El-Maun, 4–5) Islamski tumači Kur’ana, u komentaru riječi “nemarni”, rekli su da to znači da odgađaju klanjanje namaza izvan propisanog vremena.

Drugo, treba da znaš da je namaz validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Međutim, učenjaci su za većinu namaza kazali da ih je najbolje klanjati u prvom namaskom vremenu, ali to ne znači da se namaz ne može odgoditi i klanjati poslije, tj. bitno je da se klanjanje namaza ne odgađa izvan propisanog namaskog vremena.

Jednog dana Džibril je došao Allahovom Poslaniku i tog dana klanjali su svaki namaz u prvom namaskom vremenu, a narednog dana opet mu je došao i tog dana klanjali su svaki namaz na isteku namaskog vremena, pa mu je nakon toga kazao: “Namasko je vrijeme između ova dva.” (Muslim) To znači da je čovjeku dozvoljeno, naročito ako ima potrebu, da odgodi klanjanje namaza i nije obavezan da ga klanja na samom početku namaskog vremena, bitno je da ga ne odgodi izvan vremena koje je propisano za taj namaz.

Treće, nemoj da se stidiš najvrednije stvari – svoje vjere, i Allahovog odabira. Allah te odabrao od toliko učenika, da ti budeš onaj koji će ići putem spasa i putem Dženneta. Stoga, slobodno traži od direktora škole, ili nekoga u čijim je ingerencijama spomenuta stvar, tj. prostor u kojem možeš klanjati: pravo na ispoljavanje religije i prakticiranje obreda koje nalaže religija, osnovno je pravo koje sve konvencije odobravaju i podržavaju.

Četvrto, mnogo je muslimana koji misle da se namaz striktno mora klanjati u kući ili džamiji, na tepihu, sedžadi i sl., a istina je na drugoj strani. Dozvoljeno je klanjati na svakom čistom predmetu, kao što je daska, beton, karton, kao što je dozvoljeno, u osnovi, klanjati na zemlji koja nije uprljana, a da se na nju ne prostire bilo šta. Spomenuto ubjeđenje nosi sa sobom mnoge negativnosti od kojih je i ostavljanje namaza i njegovo naklanjavanje od strane onih koji idu u školu ili od strane ljudi koji imaju svakodnevnu radnu obavezu.

Također, mnogo je ljudi koji ostavljaju klanjanje namaza u njegovom namaskom vremenu iz razloga što ne poznaju šta je to nečistoća, a šta nije, tako da mnogi smatraju da čovjek ne može da klanja u radnom odijelu koje je “uprljano” prašinom, cementom, zemljom, malterom, farbom, krečom, uljem, tovatnom mašću, a sve spomenute stvari, po vjerskom shvatanju, čiste su i ne utječu na validnost namaza.

Ako čovjek može da klanja u posebnoj odjeći – onoj koja je čista i od spomenutih stvari, naravno da je to bolje, ali to ni u kojem slučaju ne znači da, ako to nije u mogućnosti, treba sebi dozvoliti da propusti klanjati namaz u njegovom propisanom vremenu. Slična je situacija i s pitanjem mjesta klanjanja namaza.

Rezime: Punoljetnom muslimanu (punoljetstvom koje precizira islam) nije dopušteno da odgodi klanjanje namaza izvan njegovog propisanog vremena. Islam ne poznaje nešto što se zove naklanjavanje svjesno propuštenih namaza. Ako si u toku namaskih vremena u školi, iskoristi odmore između časova i klanjaj obavezne namaze u njihovom namaskom vremenu, na mjestu koje je čisto. U tom periodu dovoljno je da klanjaš samo farzove, obavezne namaze, bez da klanjaš nafilu, dobrovoljne namaze. A Allah najbolje zna!

Savjete pružio: mr. Pezić Elvedin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: