Aktuelnosti

Mumini su stalno u pokornosti Allahu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

MU’MINI SU STALNO U POKORNOSTI ALLAHU, SUBHANEHU WE TE’ALA

Braćo i sestre u islamu! Danas 06. ševvala 1430. H., 25. septembra 2008. godine, u prvoj džumi poslije ovogodišnjeg ramazana, hutbu sam naslovio sa Mu’mini su stalno u pokornosti Allahu, subhanehu we te’ala.
Hvala Allahu, dželle še’nuhu, Koji nas je u mubarek ramazanu potpuno očistio od grijeha i Koji nas je stavio pod Svoju zaštitu, a koga On, subhanehu we te’ala, uzme pod Svoju zaštitu, njemu druga zaštita nije potrebna.
Allah, dželle še’nuhu, u 64. ajetu Sure En-Nur ukazuje ljudima na Svoju, vlast, veličinu, sveznanje i konačan sud:

Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih (ljude) obavijestiti o svemu što su radili, na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!
Kaže Allah, subhanehu we te’ala, u 92. ajetu Sure En-Nahl, govoreći o onima koji krše ugovore:
)
I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela!..
Mi smo braćo i sestre, nadati se u toku mubarek ramazana učinili mnogo dobrih djela, koja poslije ramazana ne smijemo kvariti grijesima ili nemarom. Zar i mi u ramazanu nismo sklopili ugovor sa našim Gospodarem da ćemo biti časni nosioci islama i zar svojim dobrim djelima nismo zaslužili istigfare i selame meleka? Zar i mi u ramazanu nismo lijepo ispreli naša dobra djela i od njih satkali ćilime pokornosti našem Gospodaru, subhanehu we te’ala? Zato se držimo ugovora sa našim Gospodarem i natječimo se u dobru, kako nam se naša dobra djela ne bi izbrisala!
Braćo i sestre, sve što uradimo od dobra ili zla, naći ćemo kod svoga Gospodara i ništa od toga neće biti umanjeno i svi ćemo se mi susresti sa svojim djelima, kojih će se oni koji ne vjeruju i koji su dvolični stiditi i poželjeti da “tlo ispod njihovih nogu raspukne ili da budu od onih koje će prašina prekriti.” Razmišljamo li mi o tom trenutku kada će sva naša djela biti izložena pred nama i kada će se sve tajne objelodaniti? Razmišljamo li o Danu, na kojem neće biti lažnih svjedoka, nesposobnih tužioca, pohlepnih advokata i podmitljivih sudija i kada će dijelovi tjela svjedočiti protiv ljudi?!
Blago onima koji su protekli mjesec ramazan proveli: posteći, učeći Kur’an, klanjajući nafile, čisteći svoje imetke kroz zekat, dijeleći sadaku, hraneći postače, pomažući siromahe, čuvajući svoje jezike od ružna govora i čineći dobra djela! Oni su se očistili od grijeha, a velika je to blagodat.
Naši dobri preci su stalno bili u vezi sa ramazanom; pola godine su ga dočekivali, a drugu polovicu su ga ispraćali. Kakav je naš odnos braćo i sestre prema ramazanu? Jesmo li u ramazanu, a ramazan je posebna škola, naučili lekcije iz: strpljivosti, solidarnosti, ustrajnosti, hrabrosti, skrušenosti i samilosti i znamo li te lekcije primijeniti i poslije mjeseca ramazana?
Braćo i sestre! Gospodar ramazana je Gospodar i ostalih mjeseci. On od nas traži da budemo u pokornosti Njemu, tokom cijele godine. On od nas traži da izvršavamo sve naše obaveze i On nam zabranjuje ono što je štetno za nas.
Braćo i sestre! Uz ramazan smo se trudili da budemo redovni u našim džamijama, pa šta nas to spriječava da takvi ostanemo i nakon ramazana? Zato se odazivajmo na pozive muezina i čuvajmo džemat! Nemojmo prolaziti pored džamija, diveći se njihovoj ljepoti, već ih ukrašavajmo našim namazima u njima i održavajmo ih! Pozivi sa munara su pozivi upućeni svima nama. Oni nas zovu na spas na obadva svijet «Požuri na namaz! Požuri na spas!» Te riječi su upućene svakom od nas i uistinu su oholi ili «pretjerano hrabri» oni koji se na njih ne odazovu.
Zato ne dozvolimo da naša srca nakon što su u ramazanu očišćena, budu ponovo zaprljana svakodnevnim grijesima, a srca su podložna promjenama, što potvrđuju riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem:
Prenosi Ebu Musa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Srce je nazvano “kalb” zbog svoje prevrtljivosti. Primjer srca je primjer pera zakačenog za drvo, kojeg vjetar okreće na ovu i onu stranu!” (Ahmed)
I uistinu se srce okreće na ovu ili onu stranu, u ovisnosti od okolnosti u kojima se nalazi. Zar se i naša srca ne okreću tamo – ovamo u potrazi za varljivim dunjalučkim dobrima? Ili zar srca i glave mnogih od nas nisu postala kao prazna burad u kojima odzvanja sve sa čime dođu u dodir, a u praznu buretu sve zvoni?
Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, nas podučava da nakon ramazana postimo još šest dana u ševvalu, jer je to uz ramazan ravno postu čitave godine:

Prenosi Ebu Ejjub, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: «Ko bude postio ramazan, a potom još šest dana ševvala, kao da je postio cijelu godinu!’ (Muslim)
Zato, ne zaboravimo post šest dana ševvala, kako bi postigli nagradu posta cijele godine i time slijedili sunnet Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem! Preporučujem vam da to učinimo odmah na početku mjeseca ševvala, kako nam ova blagodat ne bi promakla, a vrijeme brzlo prolazi.
Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, nam preporučuje da budemo što više u ibadetu, te da u onome što budemo činili, makar to bilo neznatno, budemo uporni, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Buharija:

Prenosi, Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Činite onoli­ko koliko možete, jer tako mi Al­laha, Allahu neće dosaditi da vas nagrađuje sve dok vam ne dosa­di da činite dobro. Njemu je naj­draže ono djelo u čijem izvršava­nju čovjek ustraje.” (Buharija)
A imam Muslim bilježi slijedeću predaju:

Prenosi, Aiša, radijallahu anha: “Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kada bi nešto radio, radio bi stalno.” (Muslim)
Braćo i sestre, uskladimo naše živote sa propisima čiste vjere islama, čuvajmo se grijeha, nakon što smo se od njih elhamdu lillah očistili u ramazanu, čuvajmo sebe i porodice od vatre, pazimo naše roditelje, rodbinu, pazimo na naše dobre đede i nene, budimo milostivi prema djeci, pomozimo svima onima kojima je potrebna pomoć, ispunjavajmo preuzete obaveze, čuvajmo čistoću naših duša, tijela i mjesta našeg boravka, ne zaboravljajmo naše rodne krajeve, ne dozvolimo da kaburi naših predaka budu jedini svjedoci našeg postojanja tamo gdje se lila šehidska krv i gdje su neprijatelji islama željeli da zatru sve tragove islama i natječimo se u dobru!
Molim Milostivog Gospodara da nas učvrsti na putu islama, da nas sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti, da nam oprosti grijehe i u džennetu nas počasti društvom poslanika, šehida i dobrih ljudi!
Sarajevo: 06. ševval 1430. god. po Hidžri Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
25. septembar 2009. god. Nezim Halilović Muderris

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta