Lijepi islam

Neke blagodati vjere Islama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Islam daruje mnoge blagodati kako za pojedinca tako i za drustvo. Spomenut ćemo neke blagodati koje Islam nudi svakom (muslimanu) pojedincu.

1. Ključ vječnog Dženneta

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: “A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: “Ovo smo i prije jeli” – a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti.”(El-Bekare: 25)

Allah takodjer kaže:“Nedmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika.”(El-Hadid: 21)

Poslanik Muhammed s.a.w.s. nas je obavjestio da će čovjek najnižeg stepena u Džennetu imati deset puta veće blagodati u odnosu na ovaj svijet, i da ce on ili ona imati sta god poželi i deset puta vise. Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Mjesto, koliko zauzima samo jedna stopa u Džennetu, je bolje od ovog svijeta i svega sto je na njemu.” (Buhari)

On je takodjer rekao: “U Džennetu ima ono sto oko nije vidjelo, niti uho čulo niti je moglo čovjeku na um pasti.” (Muslim)

On je takodjer rekao: “Najsiromasniji čovjek na svijetu će biti (na trenutak) stavljen u Džennet. Zatim će biti upitan: >>Sine Ademov, jesili ikada bio u kakvoj nevolji? Jesi li ikada iskusio kakvu poteskoću?<< A on će reći: >>Ne, tako Mi Allaha, Gospodaru! Nikad nisam bio ni u kakvoj nevolji i nikad nisam iskusio ni kakvu poteskoću.<<” (Muslim)

Ako udjes u Džennet, živjet ćes veoma sretan život bez bolesti, bola, tuge ili smrti; Allah će biti s tobom zadovoljan; i živjet ćes (u Dzennetu) vjčeno. Allah kaže u Kur’anu: “A one koji vjeruju i čine dobra djela uvešćemo, sigurno, u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati, i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti.”(En-Nisa: 57)

2. Spas od Džehennemske vatre

Allah kaže u Kur’anu: “Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći.”(Ali-‘Imran: 91)

Dakle, ovaj život kojeg živimo, je naša jedina prilika da zaradimo Džennet i izbjegnemo Džehennemsku vatru, jer ako neko umre u nevjerstvu, neće imati druge prilike da se vrati na ovaj svijet da povjeruje. Allah s.w.t. je objavio u Kur’anu šta će se desiti nevjernicima na Sudnjem danu: “A da ti je vidjeti kako će, kad pred Vatrom budu zadržani, reći: “Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!”” (Al-An’am: 27)

Ali niko neće imatu tu drugu priliku! Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Najsretniji čovjek na ovom svijetu, kojem je presudjena vatra (Džehennem), će biti (na trenutak) stavljen u Vatru. Zatim će biti upitan: >>Sine Ademov, jesili ikada vidio ikakvo dobro? Jesili ikada iskusio kakvu blagodat?<< A on ce reci: >>Ne, tako mi Allaha, Gospodaru!<<“. (Muslim)

3. Istinska sreća i nutarnji mir

Prava sreća i mir se moze naći u izvrsavanju naredbi Stvoritelja i Gospodara ovog svijeta. Allah je rekao u Kur’anu: “…a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” (Ar-Ra’d: 28)

S druge strane, onaj ko se okrene od Kur’ana ce imati tegoban život na ovom svijetu. Allah kaže: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.” (Taha: 124)

To moze pojasniti, zašto ljudi čine samoubistva iako uživaju materijalne blagodati koje su parom (novcem) kupili. Ugledajmo se na Cat Stewens-a (sada Jusuf Islam), nekadašnjeg pop-pjevaca, koji je obicavao zaraditi nekad više od 150,000$ za jednu noć. Nakon što je prešao na Islam, našao je istinsku sreću i mir u duši, koje nije mogao naći u materijalnim uspjesima.

4. Oprost svih prijašnjih grijeha

Kada neko primi Islam, Allah toj osobi oprosti sve dotadašnje grijehe i loša djela. Covjek po imenu Amr, je došao kod Poslanika Muhammeda s.a.w.s. i rekao: “Pruži mi svoju desnu ruku da ti dam prisegu na vjernost.” Poslanik s.a.w.s. pruži svoju ruku. Amr tada povuce (vrati vazad) svoju ruku. Poslanik s.a.w.s. rece: “Sta se desilo, o Amre?” On odgovori: “Namjeravam da postavim uslov.” Poslanik s.a.w.s. ga upita: “Kakav uslov namjeravaš da postaviš?” Amr rece: “Da mi Allah oprosti grijehe.” Poslanik s.a.w.s. rece: “Zar nisi znao da se prelaskom na Islam brišu svi prethodni grijesi?” (Muslim)

Nakon prihvatanja Islama, osoba će biti nagradjena za svoja dobra ili loša djela, shodno hadisu Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.w.s.: “Tvoj Gospodar, Koji je Plemenit i Uzvisen, je Najmilostiviji. Ako neko namjeni da uradi dobro djelo, ali ga ne uradi, (jedno) dobro djelo će mu biti upisano. A ako ga uradi, od deset do sedam stotina ili mnogo veća (nagrada za dobro djelo) će mu biti upisana. A ako neko namjeni da uradi loše djelo ali ga ne uradi, bit će mu upisano jedno dobro djelo. A ako ga uradi, jedno loše djelo ce biti upisano protiv njega ili će mu ga Allah pobrisati. (Muslim, Ahmed)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta