Smrt i sudnji dan

Neki od malih predznaka Sudnjeg dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Podizanje nebodera u Mekki

Mekka je u doba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imala sasvim mali broj stanovnika i sitnih građevina, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao da će doći vrijeme kada će se graditi ogromni objekti koji će nadmašivati planine Mekke. Ibn Šejbe bilježi od Ja’le ibn ‘Ataa koji prenosi od svoga oca da je rekao:…

“Držao sam uzda od jahalice Abdullaha ibn Amra kada je rekao: “Kakvi ćete vi biti kada porušite Kabu, ne ostavljajući ni kamen na kamenu?” Rekli smo: “A mi u Islamu?” Pa je potvrdio: “A vi u Islamu!” “I potom šta?” – upitali smo, pa je odgovorio: “Potom će se izgraditi ljepša nego je bila, pa kada vidite da se u Mekki kopaju kanali (Bilježe Ibn Šejbe i El-Ezreki u Akhbaru Mekke, predaja je dobra i ima mnoge lance prenosilaca), i vidite građevine koje nadvisuju vrhove planina, znajte da vam se Čas sasvim približio.” (Ovako navodi Ibn el-Esir i Ibn Menzur)

Kanali su ustvari tuneli koji se prave ispod zemlje i planina, kao i ogromne cijevi kojima se usmjerava tok Zemzema.
________________________________________

Pojava žena pokrivenih – otkrivenih

Predznak Sudnjeg dana je i rasprostranjenost, razgoličenosti i nakićenosti,te nošnja uske i providne odjeće, koja oslikava ženino tijelo i obline. Tako su te žene pokrivene jer imaju odjeću na sebi, ali su praktično otkrivene, jer ta odjeća uopće ne pokriva tijelo pošto se, ili vidi kroz nju, ili je uz tijelo koje se tako potpuno oslikava.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u jednom hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao slijedeće: “Dvije vrste stanovnika Vatre nisam vidio: Ljude koji nose bičeve poput kravljih repova i njima udaraju ljude, i žene, pokrivene – otkrivene, druge zabluđuju i same zalutale, glave im poput nakošenih devinih grba; neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, a zaista se džennetski miris rasprostire na toliku i toliku udaljenost.” (Bilježi imam Muslim)

Riječi u hadisu znače slijedeće: “zalutale” (ar.: mailat) znači: skrenule ili udaljile se od poslušnosti Allahu. “Druge zabluđuju” (ar.: mumilat) znači da one druge dovode u iskušenje i okreću ih od Allahova puta. “Glave im poput devinih grba” znači da nose nešto na kosi što čini da im glava izgleda izduženo poput devine grbe.
_______________________________________

Pretjerano ukrašavanje dzamija i hvalisanje s tim

Džamije se grade da bi se u njim činio ibadet Uzvišenom Allahu, i onaj ko ih pravi trebao bi da to čini želeći nagradu i sevap od Allaha, dž.š. Međutim, doći će vrijeme da će se neke džamije praviti kako bi se što više nakitile i ukrasile i da bi se ljudi dičili njenom ljepotom i ukrasima, te možda je predstavljali po medijima i sl.

Enes, r.a., od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prenosi da je rekao:”Dan sudnji neće nastupiti dok se ljudi ne budu hvalili džamijama.”(Bilježe DAvud, Nesaia i Ibn Madže sa ispravnim lancem prenosilaca.) Postoje i mnoge predaje od ashaba, r.a., u kojima upozoravaju da se ne kite džamije da se ne opterećuje njenim ukrašavanjem, koje odvraćaju šažnju od ibadeta, zikra i općenito pobožnosti. Tako Ibn Abbas, r.a., kaže “A vi ćete ih (džamije) kititi kao što to (sa svojim bogomoljama) čine jevreji i kršćani.”(Bilježe Ahmed i Ebu Davud.)

Begavi navodi, da se to odnosi na građenje u visinu i da su jevreji i kršćani počeli kititi svoje bogomolje kada su iskrivili i promijenili tekstove iz svojih svetih knjiga.(Pogledaj:Fethu-l-bari, dio2., str. 175.) A Hatabi komentira:”Jevreji i kršćani su počeli kititi svoje bogomolje kada su napravili devijacije i izmjene u svojim svetim knjigama, te su tako izgubili vjeru a oslanjali se na kićenja i ukrase.”(Prenosi El’Ajni u *Umdetu-l-kari, komentaru Buharijevog Sahiha, dio 7., str. 41.)

Kićenje džamije se ogleda u nekoliko elemenata: tu je prije svega klesanje i graviranje zidova sa različitim bojama i klesanje slika, te stavljanje pretjerano ukrašenih prostirki, rezbarija i lustera. Nekada se tolika sredstva daju za ukrase da bi se njima moglo sagraditi par potpuno novih džamija. Klonjenje prejtranog ukrašavanja ne podrazumijeva da treba zapustiti džamije i mesdžide ili ih graditi nekvalitetne i ispod određenih standarda. Naprotiv, treba ih kvalitetno napraviti i uredno i dostojanastveno opremiti, a ono što je zabranjeno su pikanterije i pretjerivanja u gradnji i ukrašavanju.

Prenosi se da je Ebu Derda, r.a., rekao:”Kada budete kitili džamije i ukrašavali Mushafe, slijedi vam propast.”(Bilježi Ibn Ebi Davud u El-Mesahifu, a šejh Alabni ga ocijenio dobrim u Sahihu-l-džami’i, hadis 585.)
_____________________________________________

NEPRIJATELJSTVO NARODA PREMA ISLAMSKOM UMMETU

Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Samo što nisu narodi nasrnuli na vas kao što izjelice nasrnu na činiju (hranu).” Neko na to upita: “Je li zato što će nas tada biti malo?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Naprotiv, bit će vas tada mnogo, ali poput pjene koju voda nosi. A Allah će iz prsa vaših neprijatelja uklonuti strahopoštovanje prema vama, a u vaša će srca uliti vehn.” A šta je to vehn, o Allahov Poslaniče?” – upitali su, a Poslanik će: “Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti.” (Hadis je sahih. Bilježi Ahmed, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u “Es-Silsiletu es-sahiha”, br. hadisa 958)

Činija (ar.: el-kas’atu), spomenuta u hadisu je posuda iz koje se jede, najčešće napravljena od drveta. Pjena (ar.: el-gusa’) je nakupina na površini vode s kojom je pomiješan i razni otpad. A “el-vehn”, kao što je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio, je ljubav prema dunjaluku i strah od smrti.

Ovaj je hadis jedan od dokaza poslanstva i jedan od predznaka Sudnjeg dana, pošto su na muslimane nasrtali i navaljivali udruženi nevjernici sa svih strana, kao što izjelice navale na posudu s hranom. Međutim, malobrojnost muslimana neće biti povod za napad na njih, jer će biti mnogobrojni, nego zato jer će biti poput pjene koju voda nosi, bez snage i glasa. I ovo je, nažalost, stanje ummeta danas koji broji više od milijardu sljedbenika, ali je to samo količinski broj, bez kvaliteta.

Strahopoštovanje je nestalo iz prsa neprijatelja, i igraju se sa muslimanima kako hoće, ratujući protiv njih i osvajajući šta im je volja. A muslimani okupirani i zaljubljeni u dunjaluk, plaše se za svoj život i strepe od smrti.

Iz knjige: “Kraj svijeta” – Autor: Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta