Savjeti

Posljedice bluda

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PROBLEM: Imam dvadeset dvije godine i sa sadašnjim mladićem u vezi sam već tri godine. Prije nego što sam upoznala ovog mladića, bila sam u vezi sa drugim mladićem sa kojim sam počinila blud. Nekoliko mjeseci nakon što smo stupili u intimni odnos, prekinuli smo vezu i nedugo nakon toga postala sam svjesna greške koju sam počinila. Svog sadašnjeg mladića upoznala sam s tim grijehom i on veoma teško podnosi činjenicu da sam nevinost izgubila s nekim drugim i to ga opterećuje tako da još uvijek nije spreman da stupimo u bračnu vezu, iako kaže da mi je to oprostio…

Svakim danom i meni je sve teže zbog toga i zaista se kajem zbog tog grijeha, ali ne znam kako da to prevaziđemo. Dugo razmišljam o tome na koji način da ispravim počinjenu grešku i došla sam na ideju da putem operacije himena pokušam ublažiti i promijeniti situaciju u kojoj se nalazim. Međutim, moj mladić je protiv toga jer smatra da to ništa neće pomoći ni meni ni njemu jer ipak znamo šta se desilo. Ja bih vas zamolila da mi date savjet šta bismo moj mladić i ja mogli uraditi da nam bude lakše da živimo sa mojom greškom.

ODGOVOR: Blud spada u kategoriju velikih grijeha. Na to nam ukazuje veliki broj hadisa prenesenih jakim senedom od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U trenutku dok čini blud, bludnik nema imana.” (Hadis bilježi Buhari, i ovdje se misli na potpunost imana, a ne na cijeli iman)

Također, u drugom hadisu koji prenosi imam Buhari, u kojem se opisuje san Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (a znamo da je san Allahovog Poslanika objava), kada su ga vodila dva meleka, Džibril i Mikail, i kada je on vidio patnje grješnika, vidio je i jamu koja je na vrhu imala veoma mali otvor, a na dnu je bila prostrana. U njoj su bila vatra i bila je napunjena ljudima i ženama koji su vrištali od bolova i koji su pokušavali izaći iz te jame. Kada god bi došli do vrha, ponovo bi pali na dno jame i bili bi izlagani patnji. Na kraju tog putovanja meleki su ga obavijestili da su ljudi i žene u toj jami bili oni koji su činili blud na dunjaluku i za njega se nisu pokajali.

Na težinu ovoga grijeha ukazuje nam i šerijatska kazna za djevojku ili momka (koji nikada nisu bili u braku), a to je javno bičevanje i protjerivanje iz toga mjesta na godinu dana. Ibn Hibban u svome Sahihu prenosi hadis sa dobrim lancem prenosilaca u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće se proširiti u jednom narodu blud i kamata, a da taj narod sam sebi nije ohalalio kaznu Allaha Moćnog.” Sve ove predaje ukazuju nam na pogubnost i veličinu ovoga grijeha.
______________________

Ti kažeš da si se pokajala. Ne želimo da sumnjamo u to. Ali, podsjećanja radi, dobro je da ovdje navedem uvjete ispravnog pokajanja, jer, pokajnik od grijeha kod Allaha, dž. š., je kao da nikada taj grijeh nije počinio. Kaže Uzvišeni: “Reci: ‘O, robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, zaista će Allah oprostiti sve grijehe. On zaista puno prašta i milostiv je.’” (Ez-Zumer, 53)

Samo se čovjek treba iskreno pokajati za grijehe i Allah, dž. š., će mu ih oprostiti, a iskreno pokajanje znači:

1. Pokajati se Allaha radi, a ne zbog nekoga kome se taj tvoj grijeh nije svidio, ili zbog nekog dunjalučkog cilja do kojeg ne možeš stići zbog posljedica toga grijeha.

2. Odustati od toga grijeha odmah.

3. Osjetiti žaljenje i tugu u srcu zbog činjenja toga grijeha.

4. Donijeti čvrstu odluku da se više nikada nećeš vratiti tom grijehu.

Kada ovo preslikamo na tvoj slučaj, to konkretno znači da, pored toga što si se iskreno pokajala, odustala od činjenja toga grijeha, i što si čvrsto odlučila da to više nikada nećeš učiniti, moraš zatvoriti sve puteve koji te eventualno mogu odvesti do ponovnog takvog čina. Jer, islam djeluje preventivno. Allah, dž. š., ne kaže u Kur’anu: “I ne činite blud!”, već kaže: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32)
_________________

Dakle, sve puteve koji vode ka bludu moraš presjeći u korijenu. Ti, naime, ovdje upotrebljavaš riječ “momak” i “dugogodišnja veza”. U šerijatskoj terminologiji takvi se izrazi ne koriste, a kada se koriste u bosanskom jeziku, onda označavaju vezu između dvije osobe suprotnih spolova koji ostvaruju međusobni kontakt bez pridržavanja šerijatskih normi. Sve to onda vodi ka haramu, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Blud očiju je pogled, blud jezika je govor, a duša se nada i priželjkuje, dok spolni organ to sve potvrđuje ili negira.” (Bilježi Muslim)

Dakle, sve dok tvoja veza sa tvojim “momkom” ne bude u skladu sa Allahovim zakonom na zemlji, ni Allah, dž. š., ni ti, a ni tvoj “momak” nećete biti zadovoljni. I sve dok je vaš kontakt suprotan šerijatu, postoji mogućnost da ponovo počinite nešto sa čime Allah neće biti zadovoljan, i u tome onda nema nikakvog bereketa, što se dâ zaključiti iz srži pitanja koje si postavila.

Moj savjet tebi i tvome “momku” jeste da svoju vezu krunišete ispravnim šerijatskim brakom, jer Uzvišeni u 32. ajetu sure En-Nur naređuje: “Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje!

Ako budete čvrsto vjerovali u Allaha, dž. š., ti i tvoj “momak” pristat ćete na ovaj korak, a on, kao vjernik i kao čovjek koji te voli, trebao bi znati vrijednost žene vjernice. Šta god da si uradila prije vaše “veze”, ako si se Allahu iskreno pokajala, tvoj “momak” i, inšallah, budući muž, treba znati cijeniti tvoj iman i tvoje pokajanje.

Allah, dž. š., u 221. ajetu sure El-Bekara podstiče vjernike da se žene vjernicama i da su vjernice, ma kakve one bile u našim očima, bolje od žena koje nisu vjernice, ma kako one bile dobre u našim očima: “Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udajite vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u Džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili.”

Također, Uzvišeni 26. ajetu sure En-Nur kaže: “Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene.”

Tvoga “momka”, kao muškarac muškarca, mogu shvatiti zbog teškoće koju osjeća kada se sjeti šta si učinila. I u pravu je kad kaže da operacija koju si naumila uraditi nema nikakvog smisla. To bi značilo samo uzaludno trošenje novca, jer ti na taj način nećeš “gumicom izbrisati” njegovo pamćenje. Ali…

Ako te zaista voli u ime Allaha, dž. š., tvoj “momak” će se potruditi da što prije zaboravi na tvoj grijeh, a i ti ćeš se potruditi da o tome više nikad ne pričaš pred njim, i vašu vezu ćete krunisati ispravnim šerijatskim brakom u najkraćem mogućem vremenskom periodu, kako biste postigli Allahovo zadovoljstvo. Ako njegova ljubav prema tebi, ili tvoja prema njemu, nije u ime Gospodara svih svjetova, onda sve ovo prethodno rečeno gubi svaki smisao, a Allah najbolje zna.

Adnan Nišić, prof. akide

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta