Kur'an

Prijetnja onima koji poriču Allahove ajete / Sura Hidžr

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Hidžr – zaštita, obuhvatanje nečega

Intencija sure:

Glavna intencija sure: Allahovo čuvanje vjere, uz pravilo da nema nikave zaštite za onoga koji poriče Allahove ajete, i da je zaštita i sigurnost jedino za onoga koji se pridržava Allahovog pomno čuvanog menhedža.

Suru dijelimo na 3 cjeline:

1. Uvod koji sadrži prijetnju onima koji poriču Allahove ajete. Niko ih ne može zaštititi od Allahove kazne i žestine, uz pojašnjenje da je sigurnost jedino u Allahovom šerijatu kojeg se obavezao sačuvati.

2. Razlaganje kazivanja u kojima se ističe Allahovo čuvanje Njegovih evlija, koji se pridržavaju Allahovog šerijata, kao i spominjanje kazne koja se sručila na one koji poriču.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno spomenuto, uz podsjećanje na apsolutno znanje Onoga koji je čuvar svemu, da je Allah taj koji čuva Kur’an, koji je Allahov menhedž i šerijat. Nakon toga, Allah podjeća da jedino pridržavanje za šerijat štiti vjernika od kazne.

Povezanost početka i kraja sure:
Kao što je počela sa hifzom (čuvanjem), sura završava sa hifzom (čuvanjem).

Povezanost imena i intencije sure:

Jezičko značenje El-Hidžra jeste upravo ono što ukazuje na čuvanje, utvrđenje i čvrstinu. Narod Semuda je klesao kuće u planinama i kamenju, misleći da će ih to sačuvati. Međutim, nikakve utvrde ne pomažu od Allahove kazne, makar bile uklesane u kamenju. Ovo ime se u potpunosti uklapa u intencije sure i njeme teme, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta