Dove i zikr

Riječi koje su najvredniji zikr – ovim riječima posvetite posebnu pažnju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

• Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhis-selam, rekao je: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjati i čime ću Ti se obraćati.’ Uzvišeni Allah mu reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH (nema boga osim Allaha).’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo.’ Uzvišeni Allah reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH.’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Želio bih da mi daš nešto posebno za mene.’ Uzvišeni Allah reče: ‘O, Musa, kada bi svi stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja stali na jedan tas vage, a LA ILAHE ILLALLAH na drugi tas – pretegle bi (ove riječi)!’” (Sahih Ibn Hibban, br. 6218, Mustedrek, br. 1936, Sunen Nesai el-Kubra, br. 10670, 10980, Hil’jetul-evlija, 8/328)

• Od Ebu Zerra, raadijallahu anhu, prenosi se da je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, poduči me djelu koje će me približiti Džennetu, a udaljiti od Džehennema.” Poslanik reče: “Kada počiniš kakav grijeh, učini i jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagrađuje od deset puta pa naviše.” Upitah: “Allahov Poslaniče, je li LA ILAHE ILLALLAH od dobrih djela?”, a on odgovori: “LA ILAHE ILLALLAH je najbolje od dobrih djela!” (Ibn Munzir, Ibn Ebu Hatim, Ibn Merdivejh, Tefsirul-Taberi, 5/415, Tefsirul-Kurtubi, 13/218)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “LA ILAHE ILLALLAH – su riječi koje ne ostavljaju grijeha a da ga ne obrišu, i nema boljeg djela od njih!” (Sunen Ibn Madža, br.3797, El-Mustedrek, br. 1893)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih, bili gvožđe, a čovjek izgovorio: LA ILAHE ILLALLAH – (ove riječi) probile bi sve to gvožđe sve dok ne bi doprle do Uzvišenog Allaha!” (Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750)
____________________

U ovom zikru se spominju riječi šehadeta: “LA ILAHE ILLALLAH”, a što mu daje posebnu vrijednost i čini ga jednim od najmoćnijih zikrova:

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta