Odgovori

Sedam pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1.Obavljanje namaza iza čovjeka koji ne poznaje tedžvid

PITANJE: Je li ispravno klanjati namaz iza osobe koja ne zna tedžvidska pravila, ili zna harfove ali ne zna ishodište svih harfova, naročito onih kojih nema u bosanskom jeziku, ili, jednostavno, uči sure onako kako ih je naučio iz transkripcije? Imaju li u pogledu toga dnevni i noćni namazi isti status? I, potpadaju li takvi ljudi pod hadis koji je zabilježio imam El-Buhari: “Imami će vam klanjati, pa ako budu ispravno klanjali, korist je i vama i njima, a ako budu pogriješili, vama je korist, a njima šteta”?

ODGOVOR: Vi ste postavili važno pitanje! Treba znati da veliku nagradu zaslužuje čovjek koji ispravno uči veličanstveni Kur’an, Božiju knjigu. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ko prouči harf iz Allahove knjige, imat će zbog toga upisano dobro djelo, a za dobro djelo Allah će dati deseterostruku nagradu. Ne kažem da je Elif-Lam-Mim jedno slovo. Naprotiv, to su tri slova: elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo” (Et-Tirmizi, El-Bejheki i neki drugi muhadisi. Šejh El-Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim). Ovaj je hadis dovoljan kao poticaj da se časni Kur’an redovno čita.

Potrebno je poznavati ishodište harfova, te ih pravilno izgovarati učeći Kur’an, na dnevnim i noćnim namazima, bez razlike. Kad je posrijedi učenje u namazu (prvenstveno se misli na učenje El-Fatihe, jer je njezino učenje rukn, sastavni dio namaza), islamski su učenjaci kazali da griješenje uslijed kojeg se mijenja značenje – utječe na ispravnost namaza. Naprimjer, kad bi imam, umjesto da prouči: “Ijjake na‘budu ve ijjake neste‘in”, proučio: “Ijake na‘budu ve ijake neste‘in”, bez tešdida na harfu “ja”, njegov bi namaz bio u pitanju, kao i namaz onih koji pristaju za njime, jer ovako proučen, ajet znači: zrake Tvog sunca obožavamo i od zraka Tvog sunca pomoć tražimo!

Imam El-Kurtubi, rahimehullah, u tefsiru “El-Džamiu li ahkamil-kur’an” kaže: “…jednom riječju, izostavljanje tešdida u riječi ‘ijjake’ drastično mijenja značenje. Prema stavu imama Šafija i još nekih učenjaka, nije ispravan namaz onog čovjeka koji riječ ‘ijjake’ izgovori bez tešdida, to jest, ne naglašavajući slovo ‘ja’, pa izgovori: ‘Ijake na‘budu…’ Neki učenjaci vele: ‘Ako čovjek ovaj ajet namjerno prouči na pogrešan način, bojati se da je počinio širk, jer ajet, proučen na ovaj način, znači: zrake Tvog sunca obožavamo i od zraka Tvog sunca pomoć tražimo!’ Allah nas sačuvao!”

Islamski autoriteti, rahimehumullah, nemaju istovjetan stav o pitanju je li učenje po tedžvidu uvjet ispravnosti namaza. Preteže stav onih učenjaka da je ispravan namaz čovjeka koji ne primjenjuje tedžvidska pravila, kao, naprimjer, idgam, dužine, iklab, hems, i tako dalje. To je stav šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah.

Oko značenja hadisa koji ste naveli: “Imami će vam klanjati, pa ako budu ispravno klanjali, korist je i vama i njima, a ako budu pogriješili, vama je korist, a njima šteta” postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Neki kažu da hadis znači: ako budu klanjali pravovremeno, korist je i vama i njima, a ako budu klanjali poslije isteka namaskog vremena, vama je korist – klanjat ćete kod kuće, navrijeme i s njima u džamiji, a njima je šteta.

Ovo je tumačenje preferirao Ibn Bettal, rahimehullah, pozivajući se na dobar hadis koji su zabilježili En-Nesai i neki drugi muhadisi, a u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Možda će u vaše vrijeme neki ljudi obavljati namaz poslije isteka namaskog vremena. Ako to doživite, vi klanjajte kod kuće, u namaskom vremenu, a zatim klanjajte s njima, i neka vam taj, potonji, namaz bude nafila.” Postoje i neka druga tumačenja.

Značenje ovog hadisa ni u kojem slučaju ne može se protegnuti na one imame koji griješe prilikom učenja El-Fatihe u toj mjeri da se mijenja značenje Božijih riječi. A Allah najbolje zna.
______________________________________

2. Problemi sa roditeljima zbog prakticiranja vjere

PITANJE: Imam mnogo problema s roditeljima kad se radi o prakticiranju vjere. Moja majka ne dozvoljava mi da idem na jacijski namaz u džematu, kad je kasno, ne priča sa mnom kadgod se okupam kasno, prijeti mi govoreći da će me se odreći ako se ne promijenim. Otac mi psuje i vređa me govoreći da sam vehabija; rekao je da će me istjerati iz kuće samo zato što prakticiram vjeru. Je li mi grijeh izmisliti neki razlog samo zato da bih otišao na skupni namaz u džamiju. Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Propaganda protiv prelijepe vjere islama dovela je do toga da roditelji više vole da njihova djeca uporopaštavaju svoju mladost baveći se raznim porocima nego da budu privrženi islamu, koji ljude poziva vrijednosti i odvraća ih od poroka. Allah, džellešanuhu, naredio je čovjeku da čini dobročinstvo svojim roditeljima, pa makar njegovi roditelji bili nevjernici i makar ga odvraćali od vjere: jedno je ne pokoravati se roditeljima u grijehu, a sasvim je drugo činiti im dobročinstvo.

Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti” (Lukman, 14, 15);

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (El-Isra, 23, 24).

O odnosu spram majke govori se u sljedećem predanju. Muavija es-Sulemi, radijallahu anhu, pripovijeda: “Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obratio mu se: ‘Allahov Poslaniče, želim poći s tobom u borbu na Božijem putu, zarad Allahova lica i nagrade na budućem svijetu!’ ‘Teško tebi! Je li živa tvoja majka?’, upitao me Poslanik pa sam odgovorio da jest, i on mi tad kaza: ‘Vrati se kući i čini joj dobročinstvo!’” Ovaj je ashab prišao Poslaniku s druge strane te ga isto upitao, a Resulullah mu je isto odgovorio. Zatim mu je prišao i sprijeda, a Poslanik mu je tad, treći put, rekao: “Teško tebi! Ne odvajaj se od majčinih nogu, tako ćeš džennet zaslužiti!” (Ibn Madža). Poslanikove riječi: “Ne odvajaj se od majčinih nogu” ukazuju na krajnju poniznost prema roditeljima i na krajnju spremnost na dobročinstvene postupke spram njih.

Ako uvaženi brat živi daleko od džamije, toliko daleko da ne bi mogao čuti ezan proučen bez pojačala, nije dužan klanjati namaz u džematu, pa mu stoga savjetujem da ne izmišlja razloge kako bi mogao otići na skupni namaz. Vaš lijep odnos prema roditeljima i dobročinstveni postupci imat će, ako Bog da, za rezultat da roditelji popuste, to se mora dogoditi. U takvim je slučajevima greška suprotstavljati se i prepirati se s roditeljima, utoliko veća greška što oni ne znaju, nisu upućeni u suštinu, pa, želeći svom djetetu dobro, jer misle da su u pravu, staju mu na put islama i koriste se svime što im ide naruku da ga od toga odvrate.
______________________________________________

3. Izostavljanje džume-namaza / Slike na odjeći

PITANJE: Zbog prirode posla ne mogu obavljati džuma-namaz. Naime, moram uvijek biti prisutan jer nadgledam posao, a ne postoji mogućnost da petkom radim smjenu koja će mi dopustiti da obavim ovaj namaz. Mogu li džuma-namaz obaviti na poslu, sâm, ili su potrebna dvojica (ako bih našao još jednog, pa da zajedno klanjamo, kako da postupim u pogledu hutbe)?

I možete li mi kazati je li dozvoljeno oblačenje odjeće s nejasnom slikom čovjekove glave?

ODGOVOR: Džuma-namaz stroga je dužnost svakog muslimana; onaj ko izostavlja namaz smatra se velikim grešnikom, a neki učenjaci drže da je takav čovjek izašao iz okvira dini-islama. Ibn Omer i Ebu Hurejra, radijallahu anhum, kazuju da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ili će ljudi prestati izostavljati džuma-namaz, ili će Allah, zbilja, zapečatiti njihova srca, pa će potom biti nemarni!” (Muslim).

U drugom hadisu stoji: “Ko, neopravdano, tri puta zaredom, propusti džuma-namaz, Allah će mu zapečatiti srce!” (Ebu Davud, Et-Tirmizi i En-Nesai. Prema šejhu El-Albaniju, ovaj je hadis prihvatljiv). A tu je i Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, upozorenje: “Ko, neopravdano, tri puta zaredom, propusti džuma-namaz bit će upisan u dvoličnjake! (Et-Taberani. I ovaj je hadis prihvatio šejh El-Albani). A Ibn Abbas, radijallahu anhu, imao je običaj kazati: “Ko izostavi tri džume zaredom, takav je odbacio islam za leđa svoja!” (Ebu Ja‘la)

Ako se, plemeniti brate, ne mognete izboriti za slobodno vrijeme da obavite džuma-namaz, potražite na svom radnom mjestu još dvojicu ljudi i s njima obavite džuma-namaz, onako kako se obavlja u džamiji. Kažemo ovako, jer hanefijski učenjaci, imam El-Evzai i šejhul-islam Ibn Tejmijja smatraju da se džuma-namaz može uspostaviti s tri čovjeka. A šafijski pravnici i imam Ahmed te većina hanbelijskih autoriteta drže da je za uspostavljanje ovog namaza potrebno četrdeset ljudi.

Ako se čovjek ne može organizirati, pa da redovno obavlja džuma-namaz, tad treba potražiti novo radno mjesto, ono koje će mu omogućiti obavljanje džuma-namaza. I znajte da Vas Allah, džellešanuhu, neće ostaviti, dat će Vam Svoju pomoć, pružit će Vam podršku, na osnovu Resulullahovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Čovjek se neće odreći ničega radi Svevišnjeg Allaha a da mu Allah to neće nadomjestiti boljim i vrednijim” (Ahmed).

No, ipak, “ako se firma u kojoj radite nalazi izvan grada i toliko daleko da ne biste mogli čuti ezan proučen bez pojačala, niste obavezni prisustvovati džuma-namazu i niste grešni, u to budite sigurni; a klanjat ćete podne-namaz…”, ističe šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, odgovarajući na pitanje slično Vašem.

* * *

Trebalo bi izbjegavati oblačenje odjeće na kojoj se, kao zaštitni znak stanovite marke, nalaze likovi živih bića, jer se čovjek dovodi u položaj da u njegovu kuću ne ulaze meleki. Ebu Talha, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika.” (El-Buhari i Muslim)

Zaštitne znakove u obliku likova živih bića treba ukloniti; dovoljno je ukloniti samo glavu, na osnovu hadisa koji je prenio Ibn Abbas: “Zabranjena slika jest ona na kojoj se nalazi glava, pa kad se sa slike ukloni glava, slika više nije zabranjena” (El-Ismaili. Šejh El-Albani je prihvatio ovaj hadis). A Svevišnji Allah, opet, najbolje zna i On je pokrovitelj uspjeha.
________________________________________

4. Slobodnije oblačenje žene u kući

PITANJE: Znam da se meleki stide otkrivenog tijela žene i da se od stida povuku, kad žena otkrije svoje tijelo. Znači li to da kad god se žena u svojoj kući raskomoti, gdje nema nikoga ko je ne bi smio vidjeti, da se meleki povuku i ne borave s njom u istoj prostoriji? Postoji li kakvo predanje da je pohvalno da je žena što više pokrivena, pa i u svojoj kući, kako bi uvijek bila u društvu melekâ?

ODGOVOR: Nije mi poznato da postoji vjerodostojno predanje u kojem se govori da se meleki povlače kad se žena, u svojoj kući, slobodnije obuče. Kad izlazi napolje, žena se treba obući onako kako Šerijat nalaže, a u svojoj kući može se oblačiti kako želi. Ibn Omer, radijallahu anhu, kazuje da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se razodijevanja jer su s vama meleki koji se od vas odvajaju samo kad obavljate fiziološku potrebu i kad imate spolni odnos! Zato se stidite melekâ i počastvujte ih” (Et-Tirmizi). Ovaj je hadis slab, pa se na osnovu njega na može tvrditi da je zabranjeno da se žena u svojoj kući oblači slobodnije. Štaviše, treba se obući lijepo, i izazovno, da bi privukla pažnju svog muža i odvratila ga od gledanja u zabranjeno. A Allah najbolje zna.
___________________________________________________

5. Žena brani mužu da gubi vrijeme

PITANJE: Je li žena u pravu ako se suprotstavlja mužu zbog gledanja televizije i gubljenja vremena na PC-igricama? Ima li supruga pravo svađati se s mužem oko toga?

Je li čisto ono što povrati beba koja se hrani samo majčinim mlijekom?

ODGOVOR: Veliku je blagodat Allah, džellešanuhu, ukazao bračnom paru čiji je život skladan, pun ljubavi i tolerancije. Samilost, sloga i tolerancija zapravo su glavne značajke braka, na osnovu ajeta: “…i jedan od dokaza Njegovih jest to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubavi i samilost…” (Er-Rum, 21).

Gledanje televizije, igranje PC-igrica i slične razonode – sve je to dozvoljeno pod uvjetom da se na TV-kanalima, odnosno na igricama, odnosno u razonodama ne pojavljuje ono što je zabranjeno gledati ili slušati. I pod uvjetom da se u tome ne pretjeruje. U protivnom, sve to može biti pokuđeno, pa čak i zabranjeno. Pa ipak, dovoljno je čovjeku da bude svjestan činjenice da mu gledanje televizije i igranje PC-igrica neće biti upisano kao dobro djelo na ahiretu, a niti će mu mnogo koristi na ovom svijetu.

Imam Eš-Šatibi, rahimehullah, u djelu “El-Muvafekat”, kaže: “…isto tako, dozvoljene su sve vrste razonode i igra u kojima nema zabranjenih elemenata i iz kojih ne proizlazi zabranjeno. Ali, učenjacima nije bilo drago čuti da neko gubi vrijeme u onome od čega neće imati koristi na ovom ni na budućem svijetu…” Ako čovjek pak pretjeruje u razonodi, u toj mjeri da zapostavlja prava svoje porodice i islamske obaveze, tad je ta ista razonoda zabranjena.

Supruga treba na lijep način, s blagošću, objasniti svom mužu negativnosti koje donosi gubljenje vremena, a ne treba se s njime svađati jer svađa samo produbljuje problem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom rekao: “Zaista Allah voli blagost u svim riječima i djelima” (El-Buhari).

* * *

Hanefijski, šafijski i hanbelijski autoriteti smatraju da je hrana (mlijeko) koju povrati dojenče nečista i da se mora oprati. Malikijski pravnici nešta su blaži kad se radi o tome. Oni drže je nečista samo ona hrana koja se uslijed djelovanja želučane kiseline promijenila, to jest, da nije nečisto ono što beba povrati neposredno nakon dojenja. Međutim, imam Eš-Ševkani, šejh Ibn Usejmin i neki savremeni učenjaci smatraju da je čisto ono što povrati beba koja se hrani majčinim mlijekom; neki kažu da je čisto i ono što povrati odrasla osoba. Kako ne postoji jasan i vjerodostojan dokaz da je ono što se povrati nečisto, može se kazati da je hrana (mlijeko) koju povrati dojenče čista i da se odjeća na koju je beba povratila ne mora oprati. A Allah najbolje zna.
___________________________________________

6. Sahibi uzur

PITANJE: Imam bolove u trbuhu i, otuda, potrebu za neprestanim ispuštanjem vjetra, pogotovu u namazu, pa potpadam li pod kategoriju sahibi uzura?

ODGOVOR: Molim Svemogućeg Allaha da Vas izliječi i učini Vas jednim od onih koji uživaju u obavljanju ibadeta.

Onaj kome se događa da neprestano gubi abdest, bilo da se radi o puštanju vjetrova ili curenju mokraće ili izlasku izmeta, potpada pod kategoriju koja se u Šerijatu naziva sahibi uzur. Sahibi uzur će očistiti odjeću, zatim staviti nešta na mjesto gdje izlazi nečistoća (da se ne isprlja odjeća) i uzeti abdest – nakon nastupanja namaskog vremena, a ne prije, i obaviti namaz.

Ako se u jednom dijelu namaskog vremena, na početku ili u sredini ili na kraju, ne događa da neprestano gubi abdest, obavezan je namaz odgoditi do tog dijela i tad ga obaviti, makar ga mimoišao namaz u džematu. Ovako su kazali islamski učenjaci. I bolje je da sahibi uzur uzme abdest za svaki namaz. A Allah najbolje zna.
___________________________________________

7. Je li za spajanje namaza potreban džemat

PITANJE: Može li se namaz spojiti, a da se ne klanja u džematu? Allah Vas nagradio!

ODGOVOR: Svevišnji Allah dao je Resulullahovu, sallallahu alejhi ve sellem, ummetu olakšicu kraćenja i spajanja namaza na putu. Dakle, čovjek koji putuje izvan svog mjesta (i taj se njegov put u običajnom pravu njegova naroda naziva putovanjem), ima pravo na kraćenje i spajanje namaza. Svevišnji Allah rekao je: “Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite, i kad se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam, doista, otvoreni neprijatelji” (En-Nisa, 101).

Kad je Omer, radijallahu anhu, rekao Božijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da više ne postoji strah od nevjernika, pa možda ne bi trebalo kratiti namaz, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Skraćivanje namaza milost je Allahova spram vas, pa prihvatite Njegovu milost.” (Muslim, En-Nesai, Ibnul-Džarud, Ibn Huzejma i brojni drugi muhadisi).

Namaz se može spojiti a da se ne obavi u džematu. No, ako se čovjek zadesi tamo gdje se uspostavi džemat, klanjat će u džematu pa će poslije tog, obavljenog namaza klanjati namaz koji slijedi, spajajući ih. A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio: Kuduzović Abdurrahman, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta