Snovi

Svijet snova

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Tumačenje pojedinih snova

• Ako osoba usnije da se grli sa mrtvom osobom ili da sa njom sjedi u društvu, to ukazuje na dug život dotične osobe.

• Ako vidi u snu da se mrtva osoba okreće od njega i ne želi s njim kontaktirati, to ukazuje da nije ispunio njegovu oporuku ili ono čime ga je zadužio.

• Muabbiri (oni koji znaju tumačiti snove , n. op) spominju da čovjeku koji usnije svoju smrt taj san ukazuje na iskušenje u vjeri, radi riječi Uzvišenog Allaha: “Zar je onaj koji je bio mrtav, a koga smo Mi oživjeli”, tj. nevjernik kojeg smo uputili.

• Ko usnije da je ukopan, umrijet će bez pokajanja osim ako vidi da je nakon toga izašao iz mezara.

• Ako usnije da je sebi iskopao mezar, sagradit će kuću u dotičnom mjestu.

• Ako usnije da je ukopan živ, bit će zatvoren u tamnicu. U jednom hadisu stoji da je Jusuf, alejhis-selam, na vratima tamnice u kojoj je boravio napisao: ”Ovo je mjesto nedaća, mezar živih, ispit iskrenih i zluradost neprijatelja.

Ova tumačenja koja spominju muabbiri u svojim djelima svakako se ne smiju generalizirati, jer se moraju uzeti u obzir brojne činjenice prilikom tumačenja snova, o čemu ćemo kasnije detaljnije govoriti.
_______________________________________________________

Islamski učenjaci navode različita tumačenja kada je riječ o viđenju meleka u snu

• Ko usnije Džibrila, alejhis-selam, putovat će u potrazi za naukom. Ako se snovi budu ponavljali, susret će neprijatelja ili će naređivati dobro i odvraćati od zla.

• Ko usnije Mikaila, ostvarit će mu se želje na oba svijeta.

• Ko usnije Israfila, desit će mu se lijepa stvar i korisno putovanje. Ako ga usnije da puše u rog, umrijet će ubrzo

• Ko usnije Meleka smrti, neka se priprema za smrt (Vidjeti: El-Ahsai, Tenbihul-efham, str. 71.) Muabbiri navode i druga značenja koja se tiču ovih meleka.

Iako je moguće viđenje meleka u snu, nije ispravno smatrati da su to njihovi pravi izgledi, već se radi o prikladnim, odgovarajućim ili sličnim likovima, tvrdi šejhul-islam Ibn Tejmijje. (Vidjeti: Bejanu telbisil-džehmijje, 1/327)
____________________________________________________

• Poznati pobožnjak Umejre b. Ebi Nadžije kaže: ”Doveo sam jedno kurejševićko siroče kući, nahranio ga, počešljao i dao mu nešto novca, i rekao: ‘Allahu moj, upiši i mojoj majci dobro djelo od ovoga. Kada sam navečer zaspao, usnio sam da mi majka prilazi u najljepšem liku i s njom siroče. Kada je došla do mene, kazala je: ’Sinčiću moj, da samo znaš kakvo dobro mi je donijelo ovo siroče danas?!’” El-Lejs b. Sa’d je rekao: ”Zadobila je veliko dobro zbog dobročinstva koje je njen sin ukazao siročetu.” (Ibn Ebi ed-Dunja u El-ijal, 2/824/622, i u El-Menamat, str. 135/298)

***

• Jedan čovjek koji je živio u vremenu odabranih generacija bio je iskušan činjenjem raznoraznih grijeha, posebno konzumiranjem alkohola. Jednoga dana vidio je siromašnog jetima kojeg je odveo kući, nahranio ga, okupao, obukao, uljepšao i krajnje lijepo s njim postupio. Te noći je zaspao i usnio da je nastupio Sudnji dan. Pozvan je na obračun, potom je naređeno da bude bačen u Vatru zbog grijeha koje je činio. Rekao je: ”Zebanije ( strogi i snažni meleki koji kažnjavaju) su me onako jadnog i poniženog povukle prema Vatri. Tada nas je presrelo ono siroče i kazalo: ’O Allahovi meleki, pustite ga da se zauzimam kod Gospodara za njega!’ Kazali su: ’To nam nije naređeno!’ Tada je Uzvišeni Allah rekao: ’Pustite ga, oprostio sam mu zbog zagovaranja siročeta i dobročinstva prema njemu.’ Probudio sam se iz sna, iskreno se pokajao Uzvišenom Stvoritelju i nastojao sam uvijek da se velikodušno ophodim prema siročadi. (Vidjeti: Ez-Zehebi, El-Kebair, str. 74-75.)

***

• Bratić Džuvejrije bint Esma pripovijeda: ”Bili smo u Abbadanu kada je u njega doputovao mladić iz Kufe koji je slovio za velikog pobožnjaka. Umro je u danu velike žege. Predložio sam im da sačekamo sa ukopom do ikindijskog vremena radi velike vrućine. Tog dana sam zaspao i usnio kupolu od dragulja koja je blistala od ljepote. Gledao sam u nju dok se nije otvorila. Iz nje je izašla djevojka. Nikada nisam vidio takvu ljepoticu poput nje. Reče mi: ’Tako ti Allaha, o Ebu Omere, ne uskraćuj nam ga ni do podne.’ Ustao sam preplašen i odmah pristupio njegovoj pripremi za ukop. Iskopao sam mu mezar na istom mjestu gdje sam usnio kupolu i ukopao ga u njega.” (Vidjeti: Er-Ruh, str. 97.)

***

• Halid er-Ribai kazuje: ”Ušao sam u jednu džamiju i sjeo kod ljudi koji su počeli ogovarati jednog čovjeka. Upozorio sam ih pa su prestali. Nakon izvjesnog vremena ponovo su ga spomenuli pa sam učestvovao s njima u tom govoru. Te večeri usnio sam nešto izrazito veliko i crno, a s njim bijela posuda u kojoj se nalazilo svinjsko meso. Rečeno mi je: ’Jedi!’ ‘Ne jedem svinjetinu, tako mi Allaha, neću to jesti’, rekao sam. Uzeo me je za potiljak i rekao: ’Jedi’, grdeći me žestoko i trpajući meso u moja usta. Žvakao sam ga, ali ga nisam mogao progutati, a nisam se usudio izbaciti ga. Tako mi Allaha, nakon ovoga sna trideset dana i noći nisam ništa pojeo a da u svojim ustima nisam osjetio miris onoga mesa.” (Ibn Ebi ed-Dunja u Es-Samtu ve hifzul-lisan, str. 110/182, i u El-Menamat, str. 65/106)

***

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je u vezi s kur’anskim ajetom: ”Allah uzima duše u času njihove smrti” (Ez-Zumer, 42.), sljedeće: ”Duše živih sastaju se s dušama umrlih u snovima pa međusobno razgovaraju. Potom Allah, bez mogućnosti da dođe do zamjene, zadržava duše umrlih, a duše živih šalje u njihova tijela, gdje budu do roka određenog.” (Vidjeti: Ed-Durrul-mensur, 7/230.)

Iz knjige ”Čudesni svijet snova”, dr. Safeta Kuduzovića.
Knjigu možete poručiti na: marketing@el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta