Brak i islamska porodica

Šta će biti moje dijete?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svaki roditelj sanja o budućnosti svoga djeteta. Svaki želi ono što misli da je uistinu najbolje za dijete, mada to često zna biti i pogrešno. Pogrešno, jer roditelji imaju pogrešne prioritete. Često, nažalost, gledaju samo šta će dijete biti u očima ljudi, da li će biti uspješno (u imetku, ugledu i poslovanju), da li će im biti ponos na ovom svijetu. A ništa nije tako bitno kao odgojiti insana, čiste duše i dobrog srca, insana sa kojim će Gospodar biti zadovoljan. Imetak, ugled, diplome – sve to jednog dana prođe. Ostaje spomen dobra ili zla, i povratak Gospodaru.

Mnogi od nas nismo svjesni kolike su nam blagodati date uputom. Mnogi od nas nismo svjesni kolika je blagodat imati roditelje u vjeri, koji nas od prvih dana života usmjeravaju na put čestitosti. Mnogi od nas nismo svjesni kolika je blagodat da je baš nas Gospodar izabrao da Mu ibadet činimo i da Mu robujemo. Jer, nedavno sretoh nekoliko mladih bića. Darovane su im mnoge blagodati, ali ne i blagodat upute i ljubav prema vjeri. I srce me zaboljeh od tuge, jer- izgubili su smisao. A bez smisla i cilja, težak je put dunjalučki. I težak je život.

Niśta ne daje čovjeku vrijednost kao dobar moralni odgoj, popraćen vjerom u Gospodara i čvrstim jekinom. Diploma doktora, profesora, inžinjera- niti jedna ne garantuje dobrotu duše, dobar odgoj ili lijepo mjesto kod Gospodara. Niti jedna ne garantuje sretan završetak.

Iz primjera Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, možemo zaključiti da je njihovo zajedničko svojstvo bilo visok moral. Poslanik Muhammed s.a.v.s. je čak bio nepismen, ali su njegov moral i dobrota bili na posebnom nivou i postao je uzor morala svim vjernicima do Sudnjeg dana.
___________________

Dragi roditelji,

Znanje je neprocjenjivo vrijedno. Ali, njegova istinska vrijednost je tek  onda kada ga posjeduje osoba visokih moralnih kvaliteta. Neka vam nikada ne bude bitnije da li će vaše dijete biti doktor, čistač, šofer-od toga kakav će insan biti i hoće li Gosodar njime zadovoljan biti. Džaba mu sve diplome svijeta- ako ovo drugo nedostaje. Ne dozvolite sebi da zbog dunjalučkog ugleda zapostavite duhovni odgoj djeteta. Da, mnogo je vrijedno to što ulažete novac u njegovo obrazovanje. Ali, isto tako- morate uložiti vrijeme i trud u to da ono bude dobar čovjek.

Niste odgojili čovjeka time što je stekao diplomu. Odgoj je sveukupan stil njegovog života: način na koji razgovara sa starijim, način na koji sluša sagovornika, način na koji se obraća mlađim… I još mnogo, mnogo toga. Najbolji čovjek je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi ljudi. Zato, ne dozvolite sebi da budete bihuzur zbog djela vašeg djeteta čak i u kaburu.

Ne zaboravite da kada savjetujete i pozivate druge u vjeru – vaša porodica i vaša djeca su najpreči da ih sačuvate od džehennemske vatre. Krenite od njih, i budite im uzor blagošću i lijepim ahlakom.

Kada razmišljate o svome djetetu, šta želite da ono bude- ne zaboravite jedno: neka vam najvažniji odgovor bude: STANOVNIK DŽENNETA. Sve ostalo što ostvari na putu Allahovog zadovoljstva- Njegova je neizmjerna blagodat.

Želite da vaše dijete izraste u čovjeka – pokornog Allahu. Čovjeka od čijeg zla će biti mirni drugi ljudi. Čovjeka koji će biti sebeb da i nakon svoje smrti od njega vidite samo dobro. A blago li se roditeljima koji u tome uspiju!

Halima Lj.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta