Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ples za muža uz muziku

PITANJE: Selam alejkum ! S obzirom na to da je pohvalno da se žena sredjiva za svog supruga, da li joj je grijeh i da pleše za njega uz muziku, imajući u vidu da je muzika haram, ali ako se tu ne sadrži nikakav tekst da li je opravdano ili ne ?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Nije ženi dozvoljeno da mužu pleše uz muziku zbog općih dokaza o zabranjenosti muzičkih instrumenata. Kaže Allah, tebareke ve te’ala: „Ima ljudi koji kupuju zaludan govor, da bi, bez znanja, s Allahova puta odvodili i da bi ga za ismijavanje uzimali. Njima ponižavajuća patnja pripada. Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da su gluhe uši njegove – zato mu navijesti patnju bolnu.“ [Lukman, 6-7] Učenjaci imaju tri mišljenja oko tumačenja ovog ajeta: da se izraz “zaludan govor” odnosi na širk, da se odnosi na pjesmu (i muziku), te da se odnosi na sve što je batil (pogrešno, neispravno) kao što je gibet, nemimet, svaki nepotreban govor, odnosno, sve što odvodi od spominjanja Allaha. Tefsirsko pravilo glasi: ako nema neki dokaz koji vezuje ajet za jedno tumačenje, onda se ajet može tumačiti na više načina na koje se odnosi. Tako da ovaj ajet je ujedno dokaz zabranjenosti pjesme sa muzikom i muzičkih instrumenata jer potpadaju u “zaludan govor”.

Bilježi imam Buhari u hadisu Ebu Musa el-Eš’arija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će se pojaviti ljudi iz moga ummeta koji će dozvoljavati nemoral, svilu, alkohol i muzičke instrumente…” Ako pogledamo ovaj izraz “dozvoljavati” koji je došao u hadisu to znači da su ove stvari već bile zabranjene, jer koja korist da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da će “dozvoljavati”, ako već nije bilo zabranjeno.

Ovi i mnoštvo drugih dokaza ukazuju na zbranu muzike i muzičkih instrumenata, a među njima i jednoglasan stav četvorice imama i mezheba. Žena treba da se sređuje svome mužu, da ga privlači na druge načine koji su dozvoljeni, nema smetnje da mu pjeva i sl., ali bez muzike, a Allah najbolje zna.
_________________________________

Pitanje za tešehud

PITANJE: Esselamu alejkum! Kada klanjam u džematu za imamom i na zadnjem tešehudu uspijem proučiti samo ettehijjatu i pola salavata a imam već predaje selam kako ću postupiti? Proučiti do kraja pa sam predati selam, ili odmah predati selam za imamom?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Ako uspijete proučiti ettehijjatu do kraja, dakle, do završetka dva šehadeta sa tim ste ispunili ono što je obavezno. Postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li su salavati i dova obavezni ili su mustehabb. Ispravan stav, a Allah najbolje zna, je da su pohvalni i da čovjek nije griješan ako ih ne izgovori. Tako da ako uspijete proučiti ettehijjatu i imam počne predavati selam slijedit ćete imama shodno hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Imam je učinjen (postavljen) da se slijedi” [Buhari i Muslim]. Dakle, ovo je u slučaju ako se ne može stići proučiti nešto što je u osnovi pohvalno, međutim, ako se ne stigne proučiti nešto što je rukn ili vadžib, obaveza je dovršiti, a Allah najbolje zna.
_________________________________

Da li je istina da kad spavamo da noge ne smiju biti okrenute prema kibli?

PITANJE: Eselamu alejkum! Da li je istina da kad spavamo da noge ne smiju biti okrenute prema kibli?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Nema smetnje u okretanju nogu u pravcu kible, jer nema ništa vjerodostojno što ukazuje na zabranu ili pokuđenost te radnje. Neki učenjaci spominju da je jedino pokuđeno okretati noge prema Ka’bi kada se čovjek nalazi u njenoj blizini. To navode više kao vid lijepog edeba (morala) prema Ka’bi i kao izraz poštovanja, iako ni za to nema neki konkretan dokaz. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Adnan I. Muratović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta