Odgovori

Tri pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Muta-brak (Vrsta braka koju su šiije pripisale islamu)

PITANJE: Molim Vas da mi objasnite šta je muta-brak! Je li taj brak dozvoljen? Nagradio Vas Allah!

ODGOVOR: El-Buhari (4216, 5523) i Muslim (1407) zabilježili su predanje u kojem stoji da Alija, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Bici na Hajberu zabranio stupanje u privremeni brak i jedenje mesa domaćih magaraca. Imam Muslim (28, 1406) zabilježio je da er-Rebi b. Sebra el-Džuheni prenosi od svog oca, koji je kazao da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio privremeni brak rekavši: “To vam je od danas pa do Sudnjeg dana zabranjeno…” Privremeni brak zabranjen je do Sudnjeg dana, a njegova prvobitna dopuštenost derogirana je prema učenjacima ehli-sunneta.

Šiije dozvoljavaju sklapanje privremenog braka i smatraju da je ovaj brak sastavni dio vjere i vjerovanja. Oni kažu da je Džafer es-Sadik izjavio: “Nije od nas onaj ko ne vjeruje u povratak dvanaestog imama i ko ne smatra dozvoljenim privremeni brak.” (Vidjeti: Men la jahduruhul-fekih, 2/148, Vesailuš-šia, 14/438, i Tefsirus-safi, 1/347.) Nisu se čak ni time zadovoljili nego su predvidjeli žestoku kaznu za one koji ne stupe u ovakav brak, pa su rekli: “Ko umre a ne bude stupio u privremeni brak, na Sudnji će dan doći sakat.” (Vidjeti: Fethullah el-Kašani, Menhedžus-sadikin /356/.)

Onome ko sklopi privremeni brak garantiraju veličanstvenu nagradu, čak tvrde da će onaj ko sklopi četiri privremena braka biti na razini Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U vezi s tim, izmislili su hadis: “Ko jedanput sklopi privremeni brak imat će razinu kao Husejn, alejhis-selam, ko ga sklopi dva puta imat će razinu kao Hasan, ko ga sklopi tri puta imat će razinu kao Alija, a onaj ko privremeni brak sklopi četiri puta imat će nagradu kao ja.” (Vidjeti: Fethullah el-Kašani, Menhedžus-sadikin /356/.)

Ne postoji nijedna religija koja dozvoljava stupanje u bračnu vezu s udatom ženom, a šiije to dozvoljavaju. Junus b. Abdurrahman upitao je er-Ridaa: “Šta misliš o ženi koja sklopi privremeni brak potom se razvede i uda za drugog čovjeka prije nego što joj istekne priček?” “To je njen grijeh, a ne grijeh onog čovjeka koji se njome oženi”, odgovori on. (Vidjeti: Men la jahduruhu-fekih, 2/149, i Vesailuš-ši‘a, 14/456.)

Fadl, štićenik Muhammeda b. Rašida, ispričao je sljedeće: “Rekao sam Ebu Abdullahu: ‘Stupio sam u privremeni brak s jednom ženom, pa sam pomislio: možda ima muža. Raspitao sam se te sam ustanovio da je zbilja udata!’ Ebu Abdullah reče mi: ‘A zašto si se uopće raspitivao!’” (Men la jahduruhu-fekih, 2/149, i Vesailuš-ši‘a, 14/457)

Očito je da je privremeni brak moralna anarhija pod plaštom uživanja; i, nažalost, šiije su ovu vrstu braka pripisali islamu, te su tako iznijeli veliku laž i potvoru. Evo ovako o privremenom braku govori šejh Selim el-Hilali, autor djela (iz tri toma) “Enciklopedija zabrana u islamu”, koje je, Allahovom dobrotom, prevedeno i objavljeno na bosanskom jeziku.
___________________________________

PITANJE: Kako se klanja vitr-namaz?

ODGOVOR: Ibn Hibban (2429) i ed-Darekutni, 2/24, zabilježili su pouzdano predanje u kojem stoji da je Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenio sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Nemojte vitr-namaz klanjati tri rekata već ga klanjajte pet ili sedam rekata; nemojte da vaš vitr-namaz izgleda kao akšam-namaz.” Pokuđeno je da vitr izgleda kao akšam-namaz; imam Ed-Darekutni tako je naslovio poglavlje u svojoj hadiskoj zbirci. U djelu Kijamu ramadan, str. 30. šejh el-Albani zapisao je: “Ukoliko se radi o vitr-namazu od pet ili tri rekata sa sjedenjem nakon svaka dva rekata, to jest, bez predavanja selama, za to ne nalazimo autentična predanja, iako je to načelno dopušteno. Budući da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio klanjanje vitr-namaza tri rekata navodeći kao ispriku: ‘… nemojte da vaš vitr-namaz izgleda kao akšam-namaz’, onaj ko vitr-namaz klanja tri rekata mora ostvariti razliku između njega i akšam-namaza, a to će postići na jedan od sljedeća dva načina: ili će predati selam nakon dva rekata pa klanjati još jedan (to je vrednije i zasnovanije) ili će klanjati tri rekata s jednim sjedenjem, a Svevišnji Allah nabolje zna.”
___________________________________

PITANJE: Ja sam prihvatila islam prije godinu dana zahvaljujući čovjeku koji mi je danas suprug i koji je od rođenja musliman. Naime, mi smo se jednostavno obećali jedno drugom pred Allahom, s namjerom da živimo u braku. Ja sam se pokrila, klanjamo oboje; imamo i čerkicu. Ali, ja sam pročitala danas da brak nije valjan ako nije sklopljen sukladno propisima Šerijata. Molim vas recite mi živimo li nas dvoje u neispravnom braku?

ODGOVOR: Alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Neka Allah, džellešanuhu, nagradi Vašeg muža za trud koji je uložio pozivajući Vas u islam, neka Vas nagradi i učvrsti i neka vam podari radost pogleda u vašem djetetu.

Ako ste izostavljali namaz kad ste sklopili brak pa se potom pokajali (ti – prihvatajući islam, on – vraćajući se namazu i drugim propisima islama) – u tom slučaju ne morate obnavljati bračni ugovor, on je, inšallah, ispravan. Naime, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije tražio da oni koji prihvate islam obnove bračne ugovore skopljene prije islama. U tom slučaju supružnici neće obnoviti bračni ugovor, bez obzira na to u kojim je okolnostima i na koji način taj isti ugovor sklopljen. U pogledu toga ne postoji razilaženje među islamskim učenjacima, kako to kaže Ibn Kudama u djelu “El-Mugni”.

Međutim, ako ste se prvo vratili islamu pa se onda, kako Vi kažete, obećali jedno drugom i stupili u brak, tad morate sklopiti novi bračni ugovor, onako kako Šerijat zahtijeva, i to što prije, jer je zabranjeno živjeti u takvoj bračnoj vezi. I obavezni ste se pokajati Svevišnjem Allahu zbog prijestupa, a Allah prima pokajanje i milostiv je. (Ovdje smo parafrazirali fetvu Stalne komisije za pravna rješenja i fetvu šejha Muhammeda el-Munedždžida.)

Abdurrahman Kuduzović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta