Odgovori

Tri pitanja i odgovora o noći Lejletul-Kader

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Šta činiti u noći Lejletu l-Kader?

Pitanje: Možete li mi kazati koje ibadete je najkorisnije činiti u u noći Lejletu l-Kader?

Odgovor: Vaše pitanje je više nego opravdano. Kur’ansko-hadiski argumenti potvrđuju činjenicu da je ibadet u noći Kadera vrijedniji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Kazao je Uzvišeni Allah: ‘Mi smo ga objavili u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci.’ (El-Kader 1-3 ajet)

Kazao je Allahovo Poslanika: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku.“(Ibn Madžde od Enesa ibn Malika, br, 1644 – njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani i kazao; hasenun-sahih.)

Islamski učanjaci su spomenuli tri vrste ibadeta kojim između ostalog čovjek može upotpuniti ovu blagoslovljenu noć; Namaz; kazao je Allahov Poslanik: ‘Ko provede noć Kadera u kijamu (klanjajući namaz) vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, biti će mu oprošteni prijašnji grijesi‘ (BuHarija i Muslim) Cijela noć općenito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafilu namaz, stoga vjernik treba da noća Kadera u što većoj mjeri provede u namazu.

Dova i zikr-spominjanje Allaha; dova i zikr su općenito propisani a posebno dova koja je spomenuta u hadisu Aiše r.a.. Aiša r.a. je upitala Allahovog Poslanika: Allahov Poslaniče, kada bi znala da je noć Kadera, šta da dovim Allahu u toj noći? Kazao je Allahov Poslanik, reci:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allahumme inneke Afuvun tuhibbu l-afve fa’fu ‘anni’

‘Gospodaru moj, ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato te molim da meni oprostiš.’ (Tirmizi, od Aiše r.a. vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na propisanost upućivanja dove Allahu u ovoj blagoslovljenoj noći.

Učenje kur’ana; mjesec ramaza je općenito mjesec druženja sa kur’anom, naročito u noći Kadera, kada je ibadet bolji i vrijedniji. Ibn Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko povećava. Ja ne kažem da je ”elif-lam-mim” jedan harf, nego je ”elif” harf, ”lam” je harf i ”mim” je harf. (Tirmizi, hasen-sahih) A Allah najbolje zna.
**************************************

2. Kada je noć Lejletul-Kader?

Pitanje: Je li tačno da je Lejletu l-Kader svake godine fiksno dvadeset i sedme noći ramazana?

Odgovor: Velik broj učenjak je smatrao da je Lejletu l-Kader dvadeset i sedma noć ramazana. To mišljenje je definitivno najprostranjenije među općim muslimanskim masama u cijelom svijetu. Mislim da ljude ne treba ograničavati na ubjeđenje da je Lejletu l-Kader u istoj noći svake godine, zbog manjkavosti koje to mišljenje nosi u sebi. Mnogo je ljudi koji smatraju da ako tu noć provede u ibadetu da je sigurno osvanuo oproštenih grijeha i da u drugim noćima ramazana pa i tokom cijele godine ne treba ibadetiti.

Hadisi Allahovog Poslanika jasno ukazuju da je Lejletu l-Kader u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ‘Tražite Lejletu l-Kader u zadnjoj trećini mjeseca ramazana‘ (Tirmizi od Aiše r.a. šejh Albani ga je smatrao vjerodostojnim) U drugim hadisima Allahov Poslanik je pojasnio citirani hadis i preporučio traganje za noći Kadera u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ‘ Trudite se tražeći noć Lejletu l-Kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.’ (Buharija i Muslim od Aiše r.a.)Mnogo je rivajeta i hadisa koji preciziraju noć Kadera. U nekima je to dvadeset i prva noć, u nekima dvadeseti treća, u nekima dvadeset i sedma i nekima dvadeset i deveta. Kako ispravno shvatiti ove hadise i kao pomiriti prividnu koliziju koja postoji u spomenutim hadisima?

Kazao je imam En-Nevevi u Medžmu’u: ‘Ne postoji drugi način da se pomiri prividna kontradiktornost između hadisa spomenutih u ovom poglavlju osim na način da se kaže da noć Lejletu l-Kadra nije fiksna u istoj noći svake godine, već je prelazna iz godine u godinu.“ (El-Medžmu’u – 6 tom 316 str.) Zbog toga vjernik ne bi trebao da se poigrava sa spomenutom nagradom i da noć Kadera smatra neku od noći iz zadnje trećine ramazana, već bi trebao da sve neparne noći zadnje trećine ramazana provede u ibadetu, u želji za postizanjem spomenute nagrade. A Allah najbolje zna.
********************************************

3. Žena u periodu mjesečnice i noć Kadera?

Pitanje: Je li tačno da žena u periodu mjesečnice ne može da traga za noći Kadera?

Odgovor: Određen broj ljudi smatra da ženi koja je u periodu mjesečnice u zadnjoj trećini mjeseca ramazana nije propisano traganje za noći Kadera i da ona ne može da ibadeti u toj večeri. Ovakvo ubjeđenje je neutemeljeno. Žena koja je u periodu mjesečnice potpada pod opći pojam riječi Allahovog Poslanika ‘Trudite se tražeći noć Lejletu l-Kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.‘ (Buharija i Muslim od Aiše r.a.)

To što žene ne može u tome periodu da klanja namaz nije nikakav dokaz da ona ne može da ibadeti na drugi način ibadetom za čiju valjanost nije uvjetovana pravna čistoća. Žena u tom periodu može da zikri-spominje Allaha, da ibadeti upućujući dovu Uzvišenom Allahu za sve ovodunjalučke i ahiretske potrebe, kao što joj je po ispravnom mišljenju učenjak dozvoljeno da uči Kur’an bez direktnog doticanja mushafa. Stoga možemo kazati da nema potrebe da žena pije pilule kojima će odgoditi nastupanje mjesečnice s ciljem ibadeta u toj noći. Ibadet u noći Kadera nije ogranićen na namaza, već obuhvata činjenje bilo kojeg ibadeta. A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio: mr. Pezić Elvedin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta