Brak i islamska porodica

Uticaj ljubavi i samilosti na brak

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Islam traži od supruge da bude smiraj za svoga supruga, da ga razveseli, u njegovo srce unese radost, pridobije njegovo srce svojim srcem i lijepim ponašanjem, da bude vrelo njegove sreće, lijepog života, rahatluka i smiraja. A ono što se kaže za ženu, suprugu, ono što se traži od nje, to se isto kaže i traži i od muškarca, supruga. Pa, veza izgrađena na ljubavi, samilosti, blagosti i pažnji objedinit će srca, učvrstiti međusobni odnos i život učiniti sretnim. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Tri stvari su razlog sreće i tri stvari su razlog nesreće!“ – Pa je od razloga sreće spomenuo: žena koja kada je pogledaš, zadivi te; kada si odsutan od kuće siguran si za nju i svoj imetak.“ – A zatim je spomenuo razloge nesreće, pa je jedan od njih: „… žena koja kada je pogledaš, oneraspoloži te, pa slušaš njen jezik; kada si odsutan od kuće nisi siguran ni za nju ni za svoj imetak…“

Ovim tekstom želim, koliko mi Allah dozvoli, ukazati na uticaj ljubavi, milosti i lijepog ophođenja na izgradnju sretne i postojane porodice. Svevišnji Allah kaže: “On vas stvara od jednog čovjeka, a od njega je i ženu njegovu stvorio.“(Prijevod značenja El-E’araf, 189.) Također, rekao je: …i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Prijevod značenja Er-Rum, 21.)

Ovi plemeniti ajeti govore o toj ljubavi i samilosti putem kojih se ostvaruje duševni smiraj i rahatluk između dva supružnika a zatim na tom smiraju i blagostanju, uvažavanju i lijepom ophođenju, gradi se sretna i čvrsta bračna zajednica. Dakle, ljubav i samilost supružnika, jednog prema drugom, neophodni su. Ukoliko u bračnoj zajednici ponestane ljubavi, samilosti, stalne iskrenosti, tada će takva bračna zajednica biti nalik tijelu bez duše, katancu bez ključa, kući bez vrata i sl. Takav život nema svoga smisla niti budućnosti, niti se može bilo kakvo dobro od takve zajednice očekivati. Zašto? Zato što su izostali temelji na kojima se gradi sretna i čvrsta zajednica, a to su ljubav i samilost. I nema sumnje da se takva zajednica brzo rasprši i sruši nad glavama svojih članova.

Ovdje saznajemo veliku tajnu bez čijeg ostvarivanja nema bračne zajednice. Plemeniti ajeti ne ukazuju na urođeni smiraj, već ukazuju na duševni smiraj i zadovoljstvo oba supružnika. Druženje i prijateljevanje bračnih drugova mora biti izgrađeno na ljubavi, samilosti, razumijevanju i međusobnom potpomaganju. Samo ovakva bračna zajednica čvrstih je korjena i dugog životnog vijeka. Ovakva veza bračnih drugova slična je vezi samog čovjeka, njegovom odnosu prema svojoj duši. A zar nije Svevišnji Allah rekao: „One su vaša odjeća i vi ste njihova odjeća!“ (Prijevod značenja El-Bekara, 187.)

Članovi samo ovako čvrste bračne zajednice, ovako izgrađeni, milostivi supružnici, uspješno će odgajati svoju dječicu, sinove i kćeri. Svi problemi koji se eventualno i pojave u ovakvoj bračnoj zajednici, brzo se riješavaju i nestaju. Među ovakvim samilosnim supružnicima nećeš čuti: „Ovo je moje pravo a to je tvoje!“ Ili: „Ovo pripada meni a to tebi!“ Naprotiv, njih dvoje, smirujući se jedno uz drugo postali su poput jednog tijela. Jedno drugom daju prednost nad sobom. Ovakva bračna zajednica uspostavljenja na ljubavi, samilosti i potpunom razumijevanju, dalje se učvršćuje i opstoji na poptpunom međusobnom potpomaganju članova porodice. Međusobno potpomaganje supružnika ostvaruje se obavljanjem svih onih poslova koje oni, svaki ponaosob, po svojoj prirodi u mogućnosti
su da urade.

Tako supruga brine se za dojenje djeteta, njegov odgoj, obavlja kućanske poslove, dok suprug izlazi van kuće i donosi, Allahovom dozvolom, opskrbu porodici. I pored toga, žena je dio muškarca, supruga je dio svoga supruga, a svaki dio ukazuje na svoju osnovu, pa žena ukazuje na muškarca i muškarac ukazuje na nju. Ljubav supruga prema svojoj supruzi, njegova samilost prema njoj, ljubav je i samilost osnove prema svome dijelu, onome što je od nje, jer je Allah, subhanehu ve te’ala, stvorio ženu od muškarca na njegov lik, pa muškarac teži ženi kao svome dijelu, dok, supruga teži svome suprugu kao svojoj osnovi, svojoj domovini.

Međutim, iako je žena od čovjeka, da se ne razlikuje po svojoj ženstvenosti sigurno ne bi došlo do ove potrebne ljubavi i samilosti jednog prema drugom. Svevišnji Allah iz Svoje mudrosti učinio je da se muškarci i žene u nečemu slažu a u nečemu razilaze, u nečemu su jednaki, a u nečemu različiti. Kada bi bili jednaki u onome što je On Uzvišeni dao da budu različiti (kao što to neki nastoje učiniti) i kada bi bili različiti u onome što je Slavljeni i Hvaljeni Allah učinio da budu jednaki, tada zasigurno ne bi bilo ove ljubavi i samilosti, razumijevanja i potpomaganja među supružnicima, među njima ne bi postojala sretna i čvrsta bračna zajednica koja rađa zdravo i čestito potomstvo u nadi da će ono nastaviti njihovim stopama. Islam traži od supruge da bude smiraj za svoga supruga, da ga razveseli, u njegovo srce unese radost, pridobije njegovo srce svojim srcem i lijepim ponašanjem, da bude vrelo njegove sreće, lijepog života, rahatluka i smiraja. A ono što se kaže za ženu, suprugu, ono što se traži od nje, to se isto kaže i traži i od muškarca, supruga. Pa, veza izgrađena na ljubavi, samilosti, blagosti i pažnji objedinit će srca, učvrstiti međusobni odnos i život učiniti sretnim.

Muhammed b. Sa’d prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tri stvari su razlog sreće i tri stvari su razlog nesreće!“ – Pa je od razloga sreće spomenuo: žena koja kada je pogledaš, zadivi te; kada si odsutan od kuće siguran si za nju i svoj imetak.“ – A zatim je spomenuo razloge nesreće, pa je jedan od njih: „… žena koja kada je pogledaš, oneraspoloži te, pa slušaš njen jezik; kada si odsutan od kuće nisi siguran ni za nju ni za svoj imetak …“(Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim, Silsila ehadisi sahiha, 1047.)

Dobra i čestita žena vjernica jeste supruga koja čini sretnim svoga supruga: u njegovoj odsutnosti čuva svoju i njegovu čast, njegov imetak i njihovo potomstvo; kada je pogleda na njenom licu primjeti sreću i zadovoljstvo bračnom zajednicom, pa se i on smiruje i biva zadovoljan, sretan i radostan; kada razgovara s njom, od nje čuje blage riječi, pune mudrosti i istinske ljubavi; kada joj naredi dobro, ona ga u tome posluša, pa njegovom srcu biva prijatna i spasonosna. Allaha molimo da sve nas učini takvim čestitim vjernicama i sačuva nas suprotnih osobina.

Napominjući prethodno spomenuto kažemo: ljubav i samilost najbitniji su stubovi sretne porodice i bračne zajednice. Bračna zajednica neće opstati osim sa smirajem jednog supružnika uz drugog, međusobne ljubavi, razumijevanja i potpomaganja u bogobojaznosti i dobročinstvu. Allahu Uzvišenom neka je svaka hvala! Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Piše: Ummu Muhammed • Časopis “El-Asr”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta