Ramazan

Vrijednost ramazana i odlike posta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve iskrene sljedbenike.

Ramazan je mjesec u kojem je počela objava najveličanstvenije i najodabranije Allahove, dželle še’nuh, knjige – Kur’ana -, u kojem je uputa i spas za čovječanstvo. Allah, Uzvišeni, rekao je: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razotkrivanja dobra od zla.“1

Post u mjesecu ramazanu je jedan od pet temeljnih islamskih obligatnih dužnosti, na kojima je sagrađena vjera islam, i spada u red najbitnijih islamskih obaveza, kao što na to upućuju mnoge predaje od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ramazanski post je jedno od najomiljenijih djela Uzvišenom Allahu, azze ve dželle. Musliman se ramazanskim postom približava Allahovoj, dželle ve ‘ala, velikoj milosti i oprostu, postaje od Njegovih iskrenih i odabranih robova, čisti svoju dušu i ojačava srce na pokornosti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je u vjerodostojnom hadisu: “Moj mi se rob ne može približiti Meni dražim djelom, od onog djela kojeg sam mu naredio.“2 Tj. najdraža djela kod Uzvišenog Allaha su ona djela koja nam je On, dželle še’nuh, naredio. A od najvećih naredbi je post u mjesecu ramazanu.

Nagrada za post je neizmjerna kod Uzvišenog Allaha, i samo je On, dželle še’nuh, jedini zna. Allah, azze ve dželle, rekao je: “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i skrušenim muškarcima i skrušenim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji udjeljuju i ženama koje udjeljuju, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“3

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Uzvišeni Allah rekao je: ‘Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem.‘”4

U drugoj predaji – koju su također zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, – stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Rekao je Allah: ”Svako djelo sina Ademovog se umnožava, jedno dobro djelo desetorostruko, pa čak i do sedam stotina puta.’ Kaže Allah: ‘Osim posta, on je moj i ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja svoje strasti i jelo samo radi Mene‘”

Ebu Umame, radijallahu anhu, tražio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga uputi na djelo radi kojeg će ući u džennet, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to rekao: “Drži se posta, jer, njemu ništa nije ravno” Pa se spominje da se u kući ovog plemenitog ashaba, Ebu Umame, radijallahu anhu, nikada po danu nije vidio dim od vatre, tj. nisu kuhali hranu, osim da im u posjetu dođe neko od gostiju.5

Onaj ko iskreno isposti ramazan, Allah, azze ve dželle, oprostit će mu grijehe, kao to na to upućuju riječi Allahovog Vjerovjesika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko isposti ramazan vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, biće mu oprošteno ono što je predhodilo od grijeha.”6

Allah, Uzvišeni, sačuvat će džehennemske vatre onog koji isposti jedan dan dobrovoljnog posta na Njegovom putu, tj. u ime Allaha, pa kolika je onda vrijednost ramazanskog obaveznog posta!?

Ebu Se’id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko isposti jedan dan na Allahovom putu, Allah će njegovo lice udaljiti od Vatre koliko je sedamdeset godina hoda.“7

Ustrajavanje u postu mjeseca ramazana i činjenju ibadeta u njemu, iz godine u godinu, je jedan od uzroka brisanja malih grijeha, na koje većina ljudi ne obraća pažnju puno. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana – brišu grijehe ako se izbjegavaju veliki grijesi.“8

Post je jedan od uzroka ulaska u džennet

Ebu Hurejre, rahijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je jednog dana upitao: “Ko je među vama danas osvanuo kao postač?” Ebu Bekr, radijallahu anhu, reče: “Ja!” “Ko je među vama danas ispratio dženazu?” – upita. Ebu Bekr reče: “Ja!” “Ko je među vama danas nahranio siromaha?” – upita Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr opet reče: “Ja!” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim reče: “Ove stvari, doista, nisu se našle pri jednom čovjeku a da nije ušao u džennet.“9

Postači će biti odlikovani nad ostalim vjernicima na Sudnjem danu

Sehl b. Sa’d, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista u džennetu imaju vrata koja se nazivaju Rejjan, a kroz koja će ući postači na Sudnjem danu. Kroz njih neće moći ući niko osim postača. Biće rečeno: ‘Gdje su postači?’ Pa će oni ući korz njih. Kada uđe zadnji od postača, ona će se zatvoriti, i neko posle toga neće kroz njih ući.“10

Zadah iz usta postača drag je Uzvišenom Allahu, dželle še’nuh, iako je neugodan ljudima. Ebu Hurejre, rahijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Tako mi onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, doista, zadah iz usta postača draži je i ljepši kod Uzvišenog Allaha od mirisa Miska.“11

Postač ima dvije nagrade za svoj trud. U nastavku predhodnog hadisa došlo je: “Postač ima dvije nagrade s kojima se raduje, raduje se kada se iftari, i radovat će se radi posta kada se sretne sa svojim Gospodarom.

Postač u čijem prisustvu drugi jedu, kao djeca, bolesnici, žene u hajzu, nepokorni muslimani i sl. – ima veliku nagradu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista, na postača, u čijem se prisustvu jede, meleci donose salavate.” Tj. mole za njegov oprost kod Allaha, dželle še’nuh. 12

Ramazan je najbolji od svih mjeseci u godini

Abdullah b. Mes’ud, radijallahu anhu, poznati ashab i učenjak, rekao je: “Ramazan je prvak i predvodnik svih mjeseci.“13

U mjesecu ramazanu zatvaraju se džehennemska vrata a šejtani vežu u okove, onim za one koji to odbiju i dadnu prednost nepokornosti i stastima. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Kada nastupi mjesec ramazan, vrata na nebesima se otvore, džehennemska vrata se zatvore, a šejtani se privežu lancima u okove.“14

Onaj ko isposti ramazan i provede ga u noćnom namazu ravan je iskrenim i šehidima. Amr b. Murre el-Džuheni, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: O Allahov Poslaniče, ako budem svjedočio da nema drugog istinskog boga mimo Allaha, i da si ti Allahov Poslanik, obavljao pet dnevnih namaza, udjeljivao zekat koji mi je obavezan, postio ramazan i provodio njegove noći u ibadetu, od koje skupine vjenika sam ja?” “Od iskrenih i šehida!” – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.15

Onaj ko provede ramazanske noći u namazu, tj. klanjajući teraviju, Allah, dželle še’nuh, će mu oprostiti grijehe. Ebu Hurejre, rahijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko provede ramazanske noći u ibadetu vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, biće mu oprošteno ono što je predhodilo od grijeha.“16
____________________________

Ramazan je mjesec u kojem je najvrijednija noć kod uzvišenog Allaha, Lejletul-kadr, u kojoj je počela objava Kur’ana. Allah, dželle še’nuh, rekao je: “Mi smo ga objavili u noći Kadr, – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.“17

Ha-mim. Tako mi knjige jasne, Mi smo je u blagoslovljenoj noći objavili, – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi Našoj!“18

Onaj ko provede Lejletul-kadr u ibadetu Allah, dželle še’nuh, će mu oprostiti grijehe. Ebu Hurejre, rahijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, biće mu oprošteno ono što je predhodilo od grijeha.“19

Ramazan je jedinstvena prilika za oprost malih i velikih grijeha. Ka’b b. ‘Udžre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da im je jednog dana naredio da se okupe oko minbera u mesdžidu. Kada su se okupili, došao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo se na prvu stepenicu i rekao “Amin!” (Tj. Allahu uslišaj dovu). Zatim se popeo na drugu stepenicu i rekao “Amin!” Zatim na treću i opet rekao “Amin!”

Kada je sišao sa minbera, upitali smo ga: “O Allahov Poslaniče, danas smo te čuli da govoriš nešto, a prije te nismo čuli da govoriš nešto slično tome?” Reče: “Došao mi je Džibril, alejhis-selam, i rekao: ‘Neka je daleko onaj ko dočeka ramazan pa mu ne bude u njemu oprošteno!’, pa sam rekao: ‘Amin!’. ‘Zatim je rekao kada sam bio na drugoj stepenici: ‘Neka je daleko onaj u čijem se prisustvu ti spomeneš pa ne donese salavat na tebe!’, pa sam rekao: ‘Amin!’. Pa je, kada sam se popeo na treću stepenicu, opet rekao: ‘Neka je daleko onaj koji dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, pa radi toga ne zasluži džennet!’, pa sam rekao: ‘Amin!‘”20

Svake ramazanske noći meleci pozivaju na činjenje dobra

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svake noći pozove onaj koji doziva: ‘O ti koji tražiš dobro odmah ga čini’ ‘O ti koji koji tražiš zlo odmah ga napusti‘”21

Obavljanje umre u ramazanu ima istu vrijednost kao obavljanje hadždža. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao nekoj ženi od Ensarijja: “Kada dođe ramazan obavi umru, jer je umra u njemu, doista, iste vrijednosti kao i hadždž.“, a u drugoj predaji: “Umra u ramazanu je kao obavljanje hadžda, ili čak hadža sa mnom.“22

Bitno je napomenuti da ne postoji vjerodostojna predaja koja upućuje na vrijednost obavljanja umre u nekom od mjeseci, mimo ramazana, što jasno upućuje na veliku vrijednost ovog plemenitog mjeseca.

Po djelu: El-Bedrut-tamam od šejha Abdullaha es-Sa’da, hafizehullah
Priredio: Amir I. Smajić

1. Prijevod značenja, El-Bekare, 185.
2. Hadis je zabilježio Buhari od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.
3. Prijevod značenja, El-Ahzab, 35.
4. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.
5. Hadis su zabilježili Ahmed, Nesa’i, Abdur-Rezzak i drugi s dobrim lancem prenosilaca.
6. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.
7. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.
8. Hadis je zabilježio Muslim.
9. Hadis je zabilježio Muslim.
10. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.
11. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.
12. Hadis su zabilježili Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako to tvrde Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi.
13. Predaju su zabilježili Ibn Ebi Šejbe, Abdur-Rezzak, Ibn Ebi Dunja i drugi.
14. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.
15. Hadis su su zabilježili Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi, i on je vjerodostojan, inšallahu te’ala, kao što je to potvrdila skupina hadiskih stručnjaka.
16. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.
17. Prijevod značenja, El-Kadr, 1-5.
18. Prijevod značenja, Ed-Duhan, 1-5.
19. Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta