Odgovori

Ženidba djevojkom s kojom je počinio blud

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
PITANJE: Da li je mladiću dozvoljeno da oženi se djevojkom s kojom je počinio blud?
 

ODGOVOR: Blud je jedan od velikih grijeha, za koji se treba pokajati Svevišnjem Allahu i oprost tražiti. Uzvišeni Allah rekao je: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Kada neko čini blud, ne čini ga kao vjernik…” (Buhari, br. 2475, i Muslim, br. 57); “Kad čovjek počini blud, iman ga napusti i uzdigne se iznad njega poput oblaka, pa kada napusti taj čin (pokaje se), iman mu se vrati” (Ebu Davud, br. 4690, i Tirmizi, br. 2625. Hadis je sahih po ocjeni Albanija).

Onom ko počini blud, ako se iskreno pokaje, Svevišnji Allah u stanju je pretvoriti njegove grijehe u dobra djela. Uzvišeni kaže: “I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 68–70)

Kur’anski ajet: “Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima” (En-Nur, 3), odnosi se na bludnike koji se nisu pokajali od tog grijeha. (Vidjeti: Ebu Davud, br. 2051, i Tefsiru Ibni Kesir, 6/9–10)

Mladić i djevojka koji su počinili blud, nakon što se pokaju Allahu od tog grijeha, mogu stupiti u brak, ukoliko se ispune uvjeti potrebni za sklapanje braka. Ako bi se rodilo dijete šest i više mjeseci nakon sklapanja braka, potvrđuje mu se očevo porijeklo, a ako bi se rodilo u periodu kraćem od šest mjeseci, dijete će se pripisati ocu samo uz njegovu saglasnost i priznanje da je dijete njegovo. Svevišnji Allah najbolje zna.

Dr. Hakija Kanurić / www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta