Poučne priče i tekstovi

Znakovi lijepog završetka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prvo:

Izgovaranje Kelime i Šehadeta pred smrt.

“Čije posljednje riječi budu “Lailahe illellah”, ući će u džennet”. (Prenosi ovaj hadis Hadim i drugi sa dobrim senedom, a prenosilac je Muaz)…

Drugo:

Smrt uz znoj na čelu.

Hadis koji govori o ovome prenosi Burejda b. Hasib r.a. koji je bio u Harasanu pa kad se vratio bio je bolestan i došao mu njegov brat u posjetu. Našao ga je na smrtnoj postelji pa je primjetio znoj na njegovom čelu. Tom prilikoom je rekao: “Allahu ekber”. Allah je najveći, čuo sam Allahova Poslanika a.s. kad kaže: “Smrt vjernika je sa znojem po čelu”.

Treće:

Smrt uoči petka ili petkom.

O ovome govori sljedeći hadis: “Svaki musliman koji umre u petak ili uoči petka Allah će ga zaštititi kaburskih iskušenja”.

Četvrto:

Traženje Sehadeta za vrijeme borbe.

Allah dž.š. o tome kaže:

“Nikako ne smatraj mrtvim one koji su na Allahovom putu izginuli! Ne, onu su živi, i uobilju su kod Gospodara svoga”. (Al-Imran, 169).

Hadis koji govori o ovoj temi glasi: “Ko traži od Allaha Šehadet – da pogine kao šehid – iskreno, Allah će mu dati stepen šehida pa makar umro i na postelji”. (Prenosi ga Muslima 6/49).

Peto:

Smrt borca na Allahovom putu.

Poslanik a.s. je pitao: “Koga vi smatrate šehidom između vas? Rekoše ashabi: “O Allahov Poslaniče, ko pogine na Allahovu putu on je šehid”. On tada reče: “U tom slučaju u mom ummetu biće malo šehida”. Rekoše oni: “Pa ko su oni o Poslaniče”? on reče: “Ko pogine na Allahovom putu on je šehid, ko umre na Allahovom putu i on je šehid, ko umre od stomačne bolesti i on je šehid i utopljenik je šehid”. (Prenosi ga Muslim 6/51).

Šesto:

Smrt od kolere.

Hafsa kći Sirina je rekla: “Enes b. Malik mi je rekao: “Od čega je umro Jahja b. Ebi Umrete”? Rekla sam: “Od kolere”, a on reče: “Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Kolera je šehadet za svakog Muslimana”. (Buharija, 10/156, 157).

Sedmo:

Smrt zbog trovanja stomaka.

Hadis koji govori o ovome ranije smo citirali.

Osmo i deveto:

Smrt utopljenika i onog ko se strmoglavi niz provaliju. Alejhisselam je rekao: “Ima pet kategorija šehida: ko je proboden nožem, zbog trovanja stomaka, utopljenik i onaj što se strmoglavi i onaj ko pogine na Allahovom putu”. (Buharija, 6/33, 34).

Deseto:

Smrt žene porodilje.

Hadis Ubade b. Samita kazuje da je Allahov Poslanik a.s. posjetio bolesnog Abdullah b. Revaha, pa pošto se približi njegovoj postelji reče mu: “Znaš li ti ko je šehid od mog ummeta? Neko od prisutnih reče: “Ko pogine u borbi”? On reče: “U tom slučaju malo je šehida, Šehadet je pogibija Muslimana u borbi, smrt zbog kolere, i žena koja umre u vrijeme dok rađa dijete. Njeno dijete će je za ruku uvesti u džennet”. (Ahmed 4/201, 5/323).

Jedanaesto i dvanaesto:

Smrt utopljenika i probodenog sa strane.

Hadisa koji govore o ovome ima više, a ovaj je najpoznatiji: “Osim borca na Allahovom putu, koji je prva kategorija šehida ima još sedam vrsta i to: ko umre od kolere, utopljenik, proboden, od stomačne bolesti, ko u vatri izgori, ko ga nešto pritisne, i žena koja umre prikupljajuće šehide”.

Trinaesto:

Smrt zbog sušice i tuberkuloze.

Ovo ima potvrde u sljedećem hadisu: “Šehid je ko pogine na Allahovom putu, porodilja, ko izgori u vatri, utopljenik, smrt zbog sušice i tuberkuloze i zbog stomacne bolesti”.

Četrnaesto:

Smrt zbog odbrane svog imetka od kradljivca.

Hadis koji govori o ovome glasi: “Ko pogine braneći svoj imetak, a u drugoj predaji: “Ko brani svoj imetak od kradljivca pa pogine, šehid je”. (Buharija, 5/39).

Petnaesto i šesnaesto:

Smrt zbog odbrane svoje vjere i života:

Hadis: “Ko pogine braneći svoj imetak šehid je, ko pogine braneći svoju vjeru i porodicu šehid je, ko pogine braneći svoju vjeru šehid je i ko pogine braneći svoj život šehid je”. (Ebu Davud, 2/275).

Sedamnaesto:

Smrt stražara na Allahovom putu.

Hadis: “Stražariti dan i noć bolje je već postiti i klanjati mjesec dana (dobrovoljnog posta i namaza) pa ako pogine biće nagrađen po osnovu djela koje bude radio, biće opskrbljen i siguran od iskušenja”. (Muslim, 6/51).

Osamnaesto:

Smrt u hairli poslu:
Hadis: “Ko kaže “Lailahe illellah” želeći Allahovo zadovoljstvo i tako završi život, ući će u džennet, ko posti dan, želeći Allahovo zadovoljstvo i tako završi svoj život ući će u džennet, ko dijeli sadaku želeći Allahovo zadovoljstvo i tako završi svoj život, ući će u džennet”.

Iz knjige: Iz kabura u Dzennet ili Dzehennem

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta