Odgovori

Ne mogu da isplatim mehr bivšoj ženi?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Es Selamu alejkum

moje pitanje o mehru žene sa kojom sam bio oženjen prije 4 god.
znači ja sam bio na početku vjere pa kad sam se odlučio da ženim jedan brat me posavjetovao da je najbolje da bude mehr
hadž! pa tako sam i rekao, međutim ta žena tada nije bila pokrivena ali je rekla da će se pokriti, međutim poslije1,5 god. braka ona se nije pokrila niti je ostavila šminkanje i štikle kad bih izlazili vani pa i nije bila ni poslušna loše se je ama baš loše ophodila sa mnom nikakvog vjerskog napretka od nje pored mojih stalnih opominjanja i savjeta.

tako da mene sad interesuje taj mehr (hadz) sto sam rekao na sklapanju braka dali sam dužan da joj to isplatim u novcu jer nisam je vodio na hadz dok smo bili u brak nisam ni bio u mogucnosti financijski itd.

napomena: ta zena zivi u drugoj zemlji podaleko od moje zemlje boravista i ja nemam nikakav kontakt kako bi je mogao naci, niti trenutno imam novac taj za hadz koji bi što i ne znam morao da platim.

Allah vas nagradio JezzakAllahu khairen

Odgovor:

Ve alejkumu selam.

Mehr postaje dug supruga prema njegovoj supruzi i dužan ga je dati osim u slučaju da mu supruga oprosti davanje mehra jer je to njeno pravo i ona u potpunosti raspolaže sa njim I u mogućnosti je da ga uzme ili ne uzme. Rekao je Allah u prevedenom značenju ajeta: ” draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. ( Sure Nisa, ajet 4 ) I: ’ A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka; a ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete, ta Allah zaista vidi šta radite.” ( Sure Bekare . ajet 237)

Vi ste dužni da ispoštujete dogovoreno oko mehra, stim da postoji mogućnost da se dogovoriti sa vašom bivšom suprugom da vam upotpunosti oprosti mehr ili da ga smanji ili da ga date na drugi način. Okolnosti koje ste spomenuli u pitanju boravište i slično nisu razlozi da se mehr ne isplati, jer postoji realna mogućnost da se pronađe pomenuta osoba i da joj se da njeno pravo.
Vrijedno je napomenuti da je od sunneta da mehr bude manji i blaži. Rekao je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem,: ’ Najbolji mehr je najlakši- najblaži” ( Bilježi Hakim i Bejheki, hadis je vjerodostojan), također Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, pojasnio je kriterije odabiranja buduće supruge :” Ženu udaje četvero: njen imetak, porijeklo, ljepota i vjera. Odaberi onu koja je dobra vjernica i imat češ svako dobro. ( Bilježi Buhari).
Vi ste trebali pokoriti Poslaniku , salellahu alejhi ve sellem, i odabrati manji mehr kojeg ćete moći isplatiti a ne slušati pojedinu braću i zapadati u probleme i također da odaberete ženu vjernicu kako bi isto tako izbjegli moguće probleme.

Allah najbolje zna
Mr.Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, možete je prijaviti tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter.

NA VRH

Prijava gramaticke greke

Slijedeci tekst ce biti poslat administratorima stranice: