Savjeti

Momak me fizički zlostavlja, ali ga, ipak, mnogo volim

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PROBLEM:  Imam devetnaest godina i već četiri godine u vezi sam sa momkom… U početku naše veze sve je bilo super, sve do zadnjih godinu dana kada me je počeo tući, fizički  i psihički maltretirati. Nemam kome da se obratim za pomoć, jednostavno sam bespomoćna. Vjerujem da u njemu vlada džinn, jer za neke postupke ne zna, mijenja se svaki dan, danas je super, sutra je šejtan. Fizički izgled (oči, način govora) svaki drugi dan mu je drugačiji. Ne prepoznajem ga. Izlazi svaku večer, svira… On me prati u svaku stopu, nema dana ni noći a da nisam legla uplakana od bola i tuge što mi se stvara…

Nekoliko puta pokušavala sam da raskinem vezu, ali nisam uspjela, jer uvijek prevlada osjećaj ljubavi prema njemu. Allah dragi najbolje zna koliko ga volim, dala bih mu i svoj život, iako je takav. Zanima me da li postoji kakva dova, bilo šta, da mu mogu učiti? Dragi Allah zna svu moju tugu, bol, patnju i muke koje trpim i proživljavam. Voljela bih jednog dana udati se za njega, steći djecu, ali da se promijeni… da ne bude takav. Molim vas, pomozite mi. Unaprijed hvala!

SAVJET: Bismillahir-rahmanir-rahim. Hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe. Što se tiče stanja mladaća kojeg spominješ, možda, kako kažeš, njime vlada džin, a možda se radi o nekom psihičkom problemu. Ja o tome, naravno, ne mogu ništa reći, jer da bi se znao uzrok njegovog stanja potrebno je da prihvati liječenje. Općenito, Kur’ana je lijek, i šta god da se uči, Allahovom voljom, može pomoći. Bilo bi dobro kada bi mladić prihvatio da se podvrgne liječenju od sihra kod pouzdanih osoba koje liječe učenjem Kur’ana, a tebi bih preporučio da to ne pokušavaš sama.

Međutim, važnije od toga je da se pobrineš za svoje stanje. Ma koliko tvoja iskušenja, bol i patnja, bili veliki, postoji neko kome se uvijek možeš obratiti – tvoj Gospodar: „Gospodar vaš je rekao: ‘Zamolite Me i Ja ću vam se odazvati. Oni koji oholo odbijaju da Mi ibadet čine, uistinu, u Džehennem će poniženi ući.“ (el-Mu’min, 60) Ponekad Allah iskušava svoje robove određenim nedaćama da bi ih kaznio za grijehe i nepokornost, a ponekad da bi ih opomenuo i usmjerio na put pokornosti Njemu. Ovo tvoje obraćanje sa pitanjem i uzdanje da ćeš uz Allahovu pomoć naći pravi odgovor je znak dobra jer se interesiraš za svoga Gospodara i želiš mu se obratiti dovom.

Zaista Allah, dželle šanuhu, kaže: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju – doista sam Ja blizu, odazivam se molbi onoga ko Me zamoli, pa neka se oni odazovu Meni i neka vjeruju u Mene, da bi upućeni bili.“ (el-Bekara, 186) Međutim, ponekad ljudi žele da im Allah usliša dove a ne ispunjavaju svoje obaveze prema Njemu stoga je moguće da im se Allah ne odazove. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Na dugom putovanju, čovjek prašnjav i raščupan pruži svoje ruke prema nebu i zamoli: ‘Gospodaru, Gospodaru!’, a njegova hrana – haram, piće – haram, odjeća – haram, pa kako da mu molba biti uslišana!“ (Sahih Muslim)

Ovako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao o čovjeku muslimanu koji izvršava temeljne islamske obaveze poput namaza ali ne pazi da je njegova opskrba stečena na halal način i da su same namirnice koje konzumira halal, a kako tek može očekivati da mu Allah ispuni dovu onaj koji i ne klanja. S druge strane, Uzvišeni Allah kaže: „…A ko se Allaha boji – njemu će On izlaz dati.“ (et-Talak, 2) I kaže: „I pomozite se strpljenjem i namazom, a uistinu, to je teško, osim skrušenima.“ (el-Bekara, 45)

Ova dva ajeta sadrže temelje uspješnog prevladavanje svake nevolje: bogobojaznost, strpljenje i predanost ibadetu Allahu. Nakon toga čovjek može očekivati da mu Allah da izlaz i spas iz nevolje koja ga je snašla, i da mu usliša dovu na jedan od načina spomenutih u sljedećem hadisu: Ebu Seid Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada musliman zamoli za ono što nije grijeh, ni kidanje rodbinskih veza, Allah će mu dati jedno od troje: ili će uslišati njegovu molbu, ili će je ostaviti za budući svijet, ili će u toj mjeri otkloniti od njega zlo na ovome svijetu.“ (Musnedu Ahmed)

Drugo, nevjerovatno je što pristaješ da budeš zlostavljana jer, šta god bio razlog, ne bi trebala nikome dopustiti da te zlostavlja. Savjetujem ti da se kloneš dotičnog mladića i općenito lošeg društva. Loši prijatelji odvraćaju čovjeka od Allahovog puta, ali na onome svijetu to nam neće biti validno opravdanje što se nismo pokoravali Allahu, a tada će biti kasno za kajanje. Allah, dželle šanuhu, je kazao: „Na dan kada zulumćar svoje ruke bude grizao govorit će: „Kamo sreće da sam se Poslanikovog držao puta. Teško meni! Eh, da toga i toga za prijatelja uzeo nisam. On me je od Opomene odvratio, nakon što mi je predočena.“ A šejtan čovjeka uvijek iznevjeri.“ (el-Furkan, 27-29)

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko ostavi nešto u ime Allahu, Allaha će mu umjesto toga dati ono što je bolje.“ (Musnedu Ahmed) Uči dovu: „Allahu moj, za ovu moju patnju me nagradi, a nakon njenog okončanja daj mi veće dobro.“ Preporučujem ti da sebi nabaviš zbirku dova „Hisnul-muslim – zaštita svakog muslimana“ u kojoj ćeš naći lijepe Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, dove za svaku priliku

Na kraju bi ti preporučio da na ovoj stranici potražiš tesktove o pokudjenosti i opasnostima koje nose ašikovanje, osamljivanje ili čak upuštanje u fizički kontakt izmedju mladića i djevojaka prije braka. Allah ti dao svako dobro!

Savjete pružio: Abdullah Nasup

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta