Odgovori

Veliki grješnik na Sudnjem danu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Šta će biti sa osobom na Sudnjem danu koja je činila velike grijehe na ovom svijetu ali se za njih nije pokajala?

ODGOVOR: Od vjerovanja ehli sunneta vel-džemata je da onaj musliman koji umre a bio je ustrajan u velikom grijehu, kao što je zinaluk, blud ili kraða, on će na onom svijetu biti prepušten Allahovoj molisti. Ako bude htio oprostit će mu a ako bude htio kaznit će ga, pa će za te neoproštene grijehe odreðeno vrijeme gorjeti u vatri a kada odgori, na kraju će njegovo konačno prebivalište biti Džennet. Kaže Uzvišeni Allah: »Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge ravnim smatraju, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga.» (en-Nisa,116.)

Takoðer i mnogi hadisi upučuju da će veliki griješnici koji su se samo Allahu klanjali, ako dopadnu vatre na kraju biti izvedeni iz nje Allahovom milošću. Jedan od tih hadisa prenosi Ubade ibn Samit r.a. i kaže: “bili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem,pa nam je rekao:»Hoćete li mi dati prisegu da Allahu saučesnika ne ćete pripisivati, da nećete blud činiti, i da nećete krasti, zatim je proučio ajet sure en-Nisa u kojem se spominje prisega žena, a zatim nastavio: »Ko bude dosljedan (prisege), nagrada mu je kod Allaha, a ko nešto od toga učini pa zato bude kažnjen (na ovom svijetu) to će mu biti otkup od grijeha, a ko nešto od toga učini pa ga Allah sakrije, njegov slučaj je prepušten Allahu, ako bude htio oprostit će mu, a ako bude htio kaznit će ga.» (Buharija)

Onaj ko čini velike grijehe smatra se velikim griješnikom ili vjernikom manjkavog imana i ne smatra se otpadnikom od vjere. Meðutim, ljudi koji čine uporno velike grijehe su u velikoj opasnosti po svoju vjeru, jer veliki grijesi vode nevjerstvu. Covjek koji neprestano čini velike grijehe to ga odvraća od dobrih djela kao što je namaz, post i sadaka, i nema sumnje da je tako sve bliži čistom nevjerstvu.

Grijesi takoðe na ljudskom srcu ostavljaju crne mrlje koje se nagomilaju, pa čovjek doðe u takvo stanje da više ne raspoznaje istinu od neistine. Zato preporučujemo svakom muslimanu da se odmah kaje za svoje grijehe i da se kloni svih grijeha, a naročito velikih. Molimo Allaha Uzvišenog da oprosti svim Svojim robovima, amin!

Odgovorio: Abdulvaris Ribo, prof.

 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta